Spring til indhold

Motionsguider

Motionsguider er frivillige som bruger deres erfaring med motion, til at hjælpe andre godt på vej. På denne side kan du læse mere om muligheden for at få hjælp af eller selv blive en motionsguide.

Hvad er en motionsguide?

En motionsguide er en frivillig som er glad for at bevæge sig, og som selv har erfaring med forskellige former for motion. Rollen kan fx bestå i at gå ture eller træne med den du guider. Det kan også handle om at informere om og vise vej til de forskellige muligheder i lokalsamfundet. Der er også mulighed for at være med til at igangsætte helt nye motionstilbud.

Målgruppen

Målgruppen er primært 50+årige, der har lyst til at komme i gang med at dyrke motion, men som måske ikke er så motionsvante i forvejen.

 

Hvornår og hvordan?

Det er op til motionsguiden og den guidede, at beslutte hvor ofte man ønsker at mødes. Det kan fx være én gang om ugen eller hver 14. dag. Det kan også være det er nok blot at mødes én enkelt gang, hvor man sammen finder en aktivitet.

 

Samarbejde med Fynske Idrætsforbund 

I 2019 har Odense Kommune indgået et samarbejde med Fynske Idrætsforbund, som vil stå for koordineringen af tilbuddet. 

 

Læs mere

Få en motionsguide

Bliv motionsguide

Ældre- og Handicapforvaltningen