Spring til indhold

Boblberg

Find aktiviteter og fællesskaber, der passer lige til dig på Boblberg.

I mange år har man kunnet få et overblik over aktiviteter målrettet seniorer, mennesker med handicap, sindslidelser og psykisk sårbarhed på www.odense.dk/paletten. Men Paletten lukker d. 1. juli, og derfor har Odense Kommune etableret et samarbejde med www.boblberg.dk, så aktiviteter fra eksempelvis foreninger kan vises her.

Alle de aktiviteter, der før lå på paletten, er blevet rykket over på Boblberg, så udbuddet bliver ikke mindre – tværtimod. Foreninger mv., der gerne vil udbrede kendskabet til deres aktiviteter, vil fremover lægge disse på Boblberg i stedet for på Paletten. 

Første gang, man bruger Boblberg, skal man oprette sig, dvs. opgive navn, mailadresse og alder – samt oplyse, hvilken kommune, man bor i. På den måde får man adgang til relevante aktiviteter og fællesskaber.

 

Digital platform for fællesskaber samt aktivitetsoversigt

Boblberg er en digital platform for fællesskaber. Her kan du fx søge efter aktiviteter, som du kunne tænke dig at være en del af, søge efter nogen at gå tur med, være ven/veninde med og meget mere. Og så kan du få et overblik over en lang række aktiviteter i din egen kommune.

Boblberg er udviklet i samarbejde med kommuner, brugere fra hele landet og et stort udsnit af organisationer, som har berøring med kultur, fritid, sundhed og det frivillige. I dag samarbejder Boblberg med +40 danske kommuner, og flere kommer løbende til.  
 

Hvordan fungerer det?

Du kan navigere rundt blandt de aktiviteter/tilbud, der er lagt ind. Du kan søge efter specifikke ting, såsom; krolf, badminton, sorggrupper eller på diagnoser som KOL, demens og lignende. Hvis en bestemt aktivitet vækker din interesse, kan du trykke på den og få vist flere informationer om fx tidspunkt, sted, tilmelding mm. 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp omhandlende Boblberg.dk., er du velkommen til at kontakte Team Frivillighed på mail: aehffrivillighed@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen