Ældrerådet og Lokalrådene

Ældreråd og Lokalråd er kommunens politiske samarbejdspartnere på ældreområdet

Lokalrådene

I dag er der tre lokalråd i Odense. Men fra 1/1 2018 nedlægges disse. Det sker efter en byrådsbeslutning baseret på anbefalinger fra Ældreråd, Ældre- og Handicapforvaltningen og lokalrådene. 

 

Ældrerådet

Ældrerådet består af 15 demokratisk valgte medlemmer, som rådgiver byrådet og forvaltningen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Medlemmerne er 60+ og sidder for en fireårig periode, der følger kommunevalgene. For at være medlem af Ældrerådet, skal man være bosiddende i Odense Kommune.

 

Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem de ældre borgere, lokalrådene, byrådet, de politiske udvalg og forvaltningerne. Og Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper, og de kan i denne egenskab tage initiativer på området. 

 

D. 21. november 2017 var der valg til Ældrerådet. Der var i år ikke valg til Lokalråd, som der ellers har været ved tidligere valg. Det skyldes, at lokalrådene nedlægges pr. 1/1 2018. 

 

Læs mere om Ældrerådet på deres hjemmeside

Se hvem der er kommet ind i det nye Ældreråd fra 1. januar 2018

 

Opdateret 01-12-2017

Ældre- og Handicapforvaltningen