Ældrerådet

Ældreråd er kommunens politiske samarbejdspartner på ældreområdet.

Ældrerådet består af 15 demokratisk valgte medlemmer, som rådgiver byrådet og forvaltningen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Medlemmerne er 60+ og sidder for en fireårig periode, der følger kommunevalgene. For at være medlem af Ældrerådet, skal man være bosiddende i Odense Kommune.

 

Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem de ældre borgere, byrådet, de politiske udvalg og forvaltningerne. Og Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper, og de kan i denne egenskab tage initiativer på området. 

 

D. 21. november 2017 var der valg til Ældrerådet.

  

Se en liste over Ældrerådets medlemmer her.

 

 

Kontakt

Formand for Ældrerådet, Dagmar Andersen
Tlf. 23 62 94 80
E-mail:
kapia@nal-net.dk


Konsulent i Ældrerådet, Lene Noer
T
lf. 65 51 32 07
E-mail: lno@odense.dk

 

Sekretær i Ældrerådet, Pia Sandholdt
Tlf. 65 51 30 03
E-mail:
ps@odense.dk

 

Ældrerådets egen hjemmeside er i øjeblikket under opbygning.

Opdateret 07-01-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen