Ældrerådet

Ældreråd er kommunens politiske samarbejdspartner på ældreområdet

Ældrerådet består af 15 demokratisk valgte medlemmer, som rådgiver byrådet og forvaltningen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art. Medlemmerne er 60+ og sidder for en fireårig periode, der følger kommunevalgene. For at være medlem af Ældrerådet, skal man være bosiddende i Odense Kommune.

 

Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem de ældre borgere, byrådet, de politiske udvalg og forvaltningerne. Og Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper, og de kan i denne egenskab tage initiativer på området. 

 

D. 21. november 2017 var der valg til Ældrerådet.

 

Læs mere om Ældrerådet på deres hjemmeside

Se hvem der er kommet ind i det nye Ældreråd fra 1. januar 2018

 

Opdateret 17-08-2018

Ældre- og Handicapforvaltningen