Ældrebolig

Ældreboliger skal sikre ældre og personer med handicap hensigtsmæssige boligforhold

Kontaktinformation

Ældreboligkontoret

Egeparken 2 a, 7. sal
5240 Odense NØ Tlf. 65 51 31 35 / 65 51 60 52
Mail: aeldrebolig.aehf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 8:00-12:00
Fredag 8:00-13:00

Ældre- og handicapvenlige boliger er typisk opført som to-værelses rækkehuse og etageejendomme. De er indrettet med bad og toilet, soveværelse, stue og køkken. Boligerne er kørestolsegnede, og adgangsforholdene og indretningen er velegnede for gangbesværede. Etagebyggeri indeholder elevator.

Hvem kan få en ældrebolig?

For at få en ældrebolig skal du ansøge om én. Når du ansøger vil du blive vurderet ud fra dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Tildelingen af en ledig bolig sker efter størst behov (det kan enten være de helbredsmæssige årsager eller nuværende boligs uegnethed, der er afgørende.) Dernæst tages hensyn til anciennitet på venteliste. 

Hvad koster det? 

Ved indflytning i en ældre- og handicapvenlig bolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Beboeren er således lejer og omfattet af lejelovens regler.

 

Flytning til anden kommune

Hvis du ønsker en ældre- og handicapvenlig bolig i en anden kommune end Odense, er det også en mulighed. Det kræver dog, at du opfylder kriterierne for tildeling af en bolig i begge kommuner - både Odense og tilflytterkommunen. Hvis du ønsker at flytte til en anden kommune, skal du søge den ældrevenlige bolig i Odense. Hvis tilflytningskommunen har lang venteliste med egne borgere, kan de afslå ansøgningen.

 

Se en oversigt over samtlige ældreboliger i Odense Kommune

Opdateret 28-09-2017

Ældre- og Handicapforvaltningen