Spring til indhold

Skoler

Sådan arbejder vi med Børnene i Robotbyen i skolen.

Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies

 

Børnene i Robotbyens 15 Udviklingsskoler 

I første fase af Børnene i Robotbyen deltager 15 af kommunens 35 skoler. De 15 Udviklingsskoler har hver udvalgt mindst to lærer, kaldet læringsagenter, som i løbet af skoleåret 18/19 og 19/20 har til opgave at udvikle, afprøve og evaluere undervisningsforløb med fokus på teknologiforståelse og teknologidannelse.
Læringsagenterne mødes hen over skoleåret i fire læringslaboratorier, som har til formål at skabe et eksperimenterende og aktivt læringsfælleskab for udvikling af lærernes didaktiske og pædagogiske refleksioner. Indholdsmæssigt vil læringslaboratorierne veksle mellem oplæg, faglige input, debatter, sparring, vidensdeling, refleksion, workshops mv.

 

Udviklingsskolernes forsøger sig frem

Målet er at læringsagenterne igangsætter prøvehandlinger og deraf udvikler øget indsigt i relevante læringsteknologier, samt viden om hvordan de didaktisk kan sættes i spil i undervisningen. De testet og stærke prøvehandlinger kan på sigt udvides til andre skoler. 

 

Forventninger til Udviklingsskolerne

  • Skolen og dens læringsagenter indgår i et konstruktivt samarbejde med de øvrige deltagere om udvikling af en mere præcis forståelse af, hvordan arbejdet med teknologier kan bringes i spil på en meningsfuld måde i skolen
  • At der gennem prøvehandlinger udvikles undervisningsforløb til en central opgavebank, som andre lærere og pædagoger på sigt kan benytte i arbejdet med teknologiforståelse og teknologidannelse