Spring til indhold

Dagtilbud

De mindste i Odense skal også have robotter i hænderne. Børnene i Robotbyen er derfor også en del af Odenses dagtilbud. Her kan du læse hvordan vi implementere teknologien hos de yngste. 

Teknologi og robotter for de yngste 

På dagtilbud er der fokus på viden fra leg- og læringsforløb i udvalgte dagtilbud. 

Projektet udvikles i samarbejde med repræsentanter fra en arbejdsgruppe på dagtilbudsområdet i Odense Kommune, og har til formål at omsætte intentionerne fra indsatsen Børnene i Robotbyen til praksis for de mindste børn i Odense Kommune.

 

Hvem arbejder med Børnene i Robotbyen inden for dagtilbud?

I arbejdsgruppen sidder institutionsledere for Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær, Børneinstitution Skt. Klemens-Dalum og Dagpleje Vest, daglige pædagogiske ledere for Regnbuen-Vestermarken Børnehus, Marienlund Børnehus og Tranehøjen Børnehus samt pædagoger fra Ællingen Børnehus, Dagpleje Vest og Borreby-Fangel Børnehus.

 

Målet med arbejdsgruppen

Målet for første fase af Børnene i Robotbyen er videreudvikling af leg- og læringsforløb med udgangspunkt i teknologiforståelse og teknologidannelse. Arbejdet skal primært kobles til natur, udeliv og science, men kan også fokusere på andre temaer der knyttes til de læreplaner der ligger på dagtilbudsområdet.

 

Formålet med Børnene i Robotbyen for Dagtilbud 

  • at bidrage med at kvalificere udviklingen af digitale leg- og læreprocesser, som, på sigt, kan danne baggrund for et centralt inspirationskatalog for dagtilbudsområdet.
  • at designe læringslaboratorier hvor pædagoger og lærer kan dele viden og eksperimentere med teknologier og teknologiforståelse rettet mod børn i 0-6 års alderen og den pædagogiske praksis. 

Børnene i Robotbyen-dagtilbud sker i tæt sammenhæng til skoleområdet, så der skabes sammenhæng i børnenes læring på tværs af dagtilbud og skole.