Spring til indhold

Om Bæredygtighedsrådet

Odense Bæredygtighedsråd arbejder for at skabe nye bæredygtige løsninger i Odense og rådet er bredt sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

Odense Kommune har i kommunens Miljøpolitik forpligtet sig til at gå foran i arbejdet med at blive en bæredygtig by. Denne indsats omhandler både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Odense Bæredygtighedsråd er et resultat af miljøpolitikken og samtidig en vigtig brik i kommunens arbejde med at blive en bæredygtig Kommune.

Bredt sammensat råd
Odense Bæredygtighedsråd er sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.  Rådet mødes 3-4 gange om året og har medlemmer indenfor følgende kategorier:

 • Arbejdstagersiden
 • Boligsektoren
 • Byggeri
 • Børn og unge
 • Forsyning
 • Gartneri
 • Grønne organisationer m.m.
 • Industri, handel og service
 • Integration
 • Landbrug
 • Natur
 • Socialområdet herunder de frivillige organisationers arbejde
 • Sundhed
 • Fritid
 • Kultur
 • Transport
 • Turisme
 • Uddannelse og forskning
 • Ældre- og Handicapområdet.

Odense Bæredygtighedsråds formandskab mødes typisk 1-2 gange om året.


Sekretariat
Odense Bæredygtighedsråd sekretariatsbetjenes af:

Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat
Projektleder Torben Jarlstrøm Clausen

Bystrategi, Transformation & Strategi

Flakhaven 2

5000 Odense C

Mobil tlf. 24597656
E-mail: tjc@odense.dk

Odense Kommune
 • Borgmesterforvaltningen
 • Bæredygtighedssekretariatet Torben Jarlstrøm Clausen
 • Flakhaven 2, 5000 Odense C
 • Telefon 24 59 76 56
 • E-mail: tjc@odense.dk
Link til forside