Spring til indhold

Om Bæredygtighedsrådet

Odense Bæredygtighedsråd arbejder for at skabe nye bæredygtige løsninger i Odense og rådet er bredt sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

Odense Kommune har store ambitioner om at gå foran i forhold til arbejdet med FN's verdensmål herunder at blive en mere bæredygtig by. Denne indsats omhandler både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Odense Bæredygtighedsråd er således en vigtig brik i kommunens arbejde med at blive en bæredygtig by.

Bredt sammensat råd
Odense Bæredygtighedsråd er sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.  Rådet mødes eller er vært for arrangementer 2-3 gange om året. Rådet har medlemmer indenfor følgende kategorier:

 • Arbejdstagersiden
 • Boligsektoren
 • Byggeri
 • Børn og unge
 • Forsyning
 • Gartneri
 • Grønne organisationer m.m.
 • Industri, handel og service
 • Integration
 • Landbrug
 • Natur
 • Socialområdet herunder de frivillige organisationers arbejde
 • Sundhed
 • Fritid
 • Kultur
 • Transport
 • Turisme
 • Uddannelse og forskning
 • Ældre- og Handicapområdet.

Odense Bæredygtighedsråds formandskab mødes typisk 1-2 gange om året.


Sekretariat
Odense Bæredygtighedsråd sekretariatsbetjenes af:

Odense Kommune
V. Torben Jarlstrøm Clausen
Borgmesterforvaltningen, Ledelsessekretariatet
Flakhaven 2
5000 Odense C
Mobil tlf. 24597656
E-mail: tjc@odense.dk

Odense Kommune
 • Borgmesterforvaltningen Ledelsessekretariatet
 • Torben Jarlstrøm Clausen
 • Flakhaven 2, 5000 Odense C
 • Telefon 24 59 76 56
 • E-mail: tjc@odense.dk