Spring til indhold

Ungeprisen

Odense Bæredygtighedsråd uddeler Ungeprisen til et initiativ, der støtter op om et eller flere af verdensmålene.

UngEnergi Odense vinder verdensmålsprisen Ungeprisen 2019

UngEnergi Odense, som arbejder for at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne, vandt torsdag aften verdensmålsprisen Ungeprisen 2019. Prisen blev overrakt af Susanne Crawley, rådkvinde i Odense og medlem af Odense Bæredygtighedsråd foran en fyldt festsal på Odense Rådhus.

 

UngEnergi Odense arbejder med at formidle viden om klimaforandringer og de gavnlige handlinger, man selv kan gøre for at mindske sine egne påvirkninger på jordens klima. Det gør organisationen f.eks. ved at afholde og deltage i arrangementer, som handler om klima. Konkret har UngEnergi Odense i flere år været med til at opbygge affaldssorteringen på Heartland Festivalen og har også lavet et debatarrangement om klima, miljø og energi på Syddansk Universitet.

 

Det var en glad Mads Schjerbech, projektkoordinator i UngEnergi Odense, der modtog diplomet for Ungeprisen:

 

- At vinde denne pris er en stor anerkendelse af vores arbejde med at motivere andre unge mennesker til at tage klimaet seriøst. Det er vi stolte af, og vi håber, at vi kan bruge prisen til at skaffe endnu mere opmærksomhed omkring de globale problemstillinger, som verdensmålene handler om. For der er ganske enkelt brug for konkret handling lige nu, fortæller Mads Schjerbech.

 

Medlem af Odense Bæredygtighedsråd og rådkvinde Susanne Crawley var glad for at kunne overrække Ungeprisen til UngEnergi Odense:

 

- Hvis vi skal nå i mål med klimamålene i 2030, skal der ændres vaner, og det glæder mig selvfølgelig meget, at Odenses unge i UngEnergi, i stedet for at vente på de voksne, har taget skeen i egen hånd og råber højt om klimaet. Netop det vil vi gerne belønne med denne verdensmålspris, siger Susanne Crawley.

 

UngEnergi Odenses indsats relaterer sig til primært fire verdensmål. Foruden målene om bæredygtig energi- og klimaindsats gælder det målene om mindre ulighed og ansvarligt forbrug og produktion.

 

Hovedpris til emballageproducent

I festsalen på Odense Rådhus blev der også uddelt hovedprisen Odense Verdensmålspris og sidepriserne Hverdagsaktivisten og Klimaprisen.

Odense Verdensmålspris gik til emballageproducenten Plus Pack A/S for virksomhedens mangeårige systematiske indsats med bæredygtighed, som de seneste år er koblet til FN´s Verdensmål.

Hverdagsaktivisten blev vundet af Tuyen Phan, som har stiftet Flash Your Trash, der aktivt bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents.

Klimaprisen gik til de to ph.d.-studerende Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen, Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi, SDU. De fik prisen for deres forskning og arbejde for klimaet og et dansk samfund frit af fossile brændstoffer.

Fakta

FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden danner rammen om de fire nye odenseanske verdensmålspriser. De 17 mål blev besluttet 2015 af statsledere fra alle FN’s 193 medlemslande. Det overordnede formål med verdensmålene er at løse klodens største problemer inden 2030.

Flere fotos fra prisarrangementet, herunder af vinderne af de tre andre verdensmålspriser, kan hentes i dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/1oqsy82swuf7cg9/AADgOimpNsofVvJJauQEMaR1a?dl=0Læs om vinderne af de tre andre verdensmålspriser: https://www.odense.dk/baeredygtighedsraad/baeredygtighedspris   


Yderligere oplysninger:

Susanne Crawley, rådkvinde og medlem af Odense Bæredygtighedsråd: tlf. 30 60 44 19 / sucl@odense.dk 
Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 24597656 / tjc@odense.dk
Mads Schjerbech, projektkoordinator i UngEnergi Odense, tlf. 21954776 / ungenergi-odense@ve.dkTre initiativer var nomineret til Ungeprisen (sidepris):

UngEnergi Odense 

Netværk af odenseanske unge som gennem bl.a. videnformidling og kampagner arbejder for at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne.


UngEnergi Odense er en af fem lokalafdelinger i UngEnergi, som alle arbejder med formidling af viden om klimaforandringer og de gavnlige handlinger, man selv kan gøre for at mindske sine egne påvirkninger på jordens klima. Fokus er på at forsøge at motivere andre unge mennesker til at tage klimaet seriøst.

 

UngEnergi Odense tager fx initiativ til at afholde og deltage i arrangementer, som handler om klima. Konkret har UngEnergi Odense fx været med til at facilitere opbygningen af 40 stande med affaldssortering på årets Heartland Festival, ligesom organisationen byggede 10 stande på festivalen sidste år.

 

UngEnergi Odense samarbejder med andre lokalafdelinger af moderorganisationen VedvarendeEnergi samt med andre miljø- og klimaorganisationer. Dette for at skaffe flest muligt frivillige til arrangementer og for at udveksle erfaringer og viden. For eksempel arrangerede UngEnergi Odense i samarbejde med den Grønne Studenterbevægelse i april i år en debat om klima, miljø og energi på SDU, der havde til formål at sætte fokus på de opstillede folketingspartiers klimapolitik og hver deres ønsker og visioner for fremtidens klima set fra Christiansborg. Alle opstillingsberettigede partier blev inviteret til debatten, og flere partier stillede med deres respektive spidskandidater. Debatten blev styret af en ung, nyuddannet journalist, der deltog i sin første politiske debat som ordstyrer. Debatten forløb som planlagt og var en succes.

 

UngEnergi Odense indsats relaterer sig til VedvarendeEnergis arbejde med flere af fire primære verdensmål, som organisationen herunder alle lokalafdelinger arbejder med frem mod 2030. Foruden målene om bæredygtig energi- og klimaindsats gælder det målene om mindre ulighed og ansvarligt forbrug og produktion."

 

 

Den Grønne Paraply
Studerende ved Odense Katedralskole, som frivilligt tager ansvar og engagerer sig i arbejdet med verdensmålene


I 2016 blev Odense Katedralskole det første UNESCO-verdensmålsgymnasium på Fyn, idet skolen blev optaget i UNESCO-verdensmålsskolenetværket, et netværk der sætter globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling på skolers dagsorden. Et korps af frivillige elever på Odense Katedralskole greb denne mulighed for at arbejde med synliggørelsen af verdensmålene på Odense Katedralskole. Det, der startede som et Verdensmålsråd og et Miljøråd, har sammen med Operation Dagsværk stiftet Den Grønne Paraply, som er en frivillig elevorganisation på gymnasiet, der samarbejder om at udbrede kendskabet til FN’s Verdensmål samt sætte fokus på bæredygtig udvikling generelt. 

Den Grønne Paraply arrangerer Verdensmåls-Kahoots på morgensamlingerne for hele skolen, deler verdensmålsklistermærker ud, sørger for at få delt ”Verdens bedte Nyheder” ud. Den Grønne Paraply går også mere aktivistisk til værks. Fx har de for at sætte fokus på ligestilling lavet en aftale med kantinepersonalet om, at lade kaffen koste mere for drenge end for piger. ”Undgå tøjspild” er ligeledes på dagsordenen, når Den Grønne Paraply arrangerer ”tøjbyttedage” i skolens gymnastiksal, og når de arrangerer ”Doku-aftener”, hvor de byder mad og viser dokumentarfilm med klimarelaterede emner, og på den måde skaber de en hyggelig ramme om en alvorlig sag. 

I oktober 2019 deltager to af Den Grønne Paraplys medlemmer på en Global Camp i København for netværksskoler. Efter to dage med fuldt globalt bæredygtighedsprogram tager unge mennesker fra bl.a. Ghana og Spanien med til Odense, hvor Den Grønne Paraply er medarrangører på et todages værtskab, der har til formål at fremme det globale samarbejde om bæredygtig udvikling. 

Den Grønne Paraplys initiativ arbejder bredt set med alle verdensmålene.

 

Klimaheltene fra 3.A på Abildgårdskolen 
Skoleklasse som tager ansvar og samler skrald hver uge, som en reaktion på at mikroplast findes overalt i naturen og påvirker miljøet og derved også klimaet.


Klasselærer Pernille Jensen er initiativtager til projektet ”Klimahelte – Vi samler skrald hver tirsdag i Klassens Tid i et år”.

 

Projektet startede i maj 2018, hvor Pernille Jensen mobiliserede sin 1. klasse til at samle skrald i naturen som et dannelsesprojekt. Gennem projektet lærer eleverne i en tidlig alder, hvad der hører til i naturen og hvad der ikke hører til. Projektet er en reaktion på, at plastik findes overalt i naturen og det påvirker miljø, sundhed og Jorden i det hele taget. Med mindre plasten skal blive liggende, er vi nødt til selv at rydde op for at begrænse skadevirkningerne på kloden er filosofien bag projektet. Klassen har gennem 40 affaldsindsamlinger handlet aktivt på at ”forandre verden”.

 

Projektet med Klimaheltene fra 3.A på Abildgårdskolen har fået en del opmærksomhed fra forskellige medier og har på den måde været med til at øge befolkningens bevidsthed om problematikkerne omkring plast i naturen.

 

3.A på Abildgårdskolens initiativ understøtter bl.a. følgende verdensmål: Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion og implicit Mål 13 Klimaindsats.

 

Fire verdensmålspriserne uddeles

Udover Ungeprisen uddeles også Odense Verdensmålspris (hovedprisen) og de to sidepriser Klimaprisen og Hverdagsaktivisten. Læs mere om alle verdensmålspriserne.

 

Prisen til det unge initiativ

Med Ungeprisen ønsker Odense Bæredygtighedsråd at hylde odenseanske unge, som tager ansvar og engagerer sig i arbejdet med verdensmålene. 

 

Hvad karakteriserer en vinder af Ungeprisen?

Initiativer der er indstillet til Ungeprisen, skal understøtte mindst ét af de 17 verdensmål, men initiativet må selvfølgelig gerne understøtte flere verdensmål. 

Sådanne initiativer kunne fx være:

  • Nogle elever/studerende, som har sat aktiviteter i gang, der understøtter et eller flere af verdensmålene.
  • En klasse, skole, uddannelsesinstitution, der har sat aktiviteter i gang, der understøtter et eller flere af verdensmålene.
  • Nogle unge, som på egen hånd eller gennem aktiviteter i en organisation/forening har arbejdet med et eller flere af verdensmålene,

Få inspiration til arbejde med Verdensmålene

Hvis du vil blive klogere på, hvad de 17 verdensmål handler om både i et globalt og lokalt perspektiv, kan du downloade brochuren: Verdensmål for bæredygtig udvikling - i et globalt og lokalt perspektiv.


 

Yderligere oplysninger

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål til Ungeprisen.

 
Odense Kommune
  • Borgmesterforvaltningen Ledelsessekretariatet
  • Torben Jarlstrøm Clausen
  • Flakhaven 2, 5000 Odense C
  • Telefon 24 59 76 56
  • E-mail: tjc@odense.dk