Spring til indhold

Odense Verdensmålspris 

Odense Bæredygtighedsråd uddeler Odense Verdensmålspris til et initiativ, der støtter op om FN's 17 Verdensmål.

Bæredygtig emballage vinder Odense Verdensmålspris 2019

Plus Pack, som producerer emballage til fødevarer, vandt torsdag aften Odense Verdensmålspris. Også de tre nye sidepriser Ungeprisen, Hverdagsaktivisten og Klimaprisen blev uddelt.

Bæredygtige emballager, ressourcebesparelser og en indsats mod madspild. Den cocktail sikrede her til aften Odense-virksomheden Plus Pack A/S Odense Verdensmålspris. I en årrække har emballage-virksomheden arbejdet strategisk med bæredygtighed og har de seneste år koblet deres indsatser til FN’s Verdensmål. Virksomhedens udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde med kunder, leverandører og slutbrugere. Mindst 10 procent af omsætningen består af nye produkter, som ikke fandtes for bare 12 måneder siden.

Det var en synligt stolt Camilla Haustrup Hermansen, medejer og direktør for forretningsudvikling ved Plus Pack A/S, der modtog prisen på Odense Rådhus:

- Vi arbejder dagligt med at udvikle nye bæredygtige emballageløsninger, minimere brugen af ressourcer og forhindre madspild. Og vores indsats bidrager direkte ind på verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, som er et verdensmål, hvor Danmark har brug for at blive bedre. At få denne pris er et kæmpe skulderklap og vi er meget taknemmelige over at få den, fortæller Camilla Haustrup Hermansen.

Bæredygtige løsninger og vækst
Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel, som er formand for Odense Bæredygtighedsråd, glæder sig over, at Plus Pack A/S viser, at vækst og bæredygtighed kan gå hånd i hånd:

- Hvis vi skal nå i mål med verdensmålene i 2030, skal der nye løsninger på bordet, og vaner skal ændres. Politisk har vi et stort ansvar for at sætte den rigtige retning, men alle kan bidrage – og det gør Plus Pack virkelig. De går offensivt til værks og er aktivistiske i deres arbejde for at gøre emballageindustrien mere bæredygtig. Det er stærkt og modigt – og nødvendigt, når vi skal skabe forandringerne, siger Peter Rahbæk Juel.

Klimapris til ph.d.-studerende
I festsalen på Odense Rådhus blev der også uddelt de tre nye sidepriser: Ungeprisen, Hverdagsaktivisten og Klimaprisen.

Ungeprisen gik til UngEnergi Odense for organisationens indsats med at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne gennem bl.a. videnformidling og kampagner.

Hverdagsaktivisten blev vundet af Tuyen Phan, som har stiftet Flash Your Trash, der aktivt bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents.

Klimaprisen gik til de to ph.d.-studerende Anders Mortensen og Kasper Rasmussen, Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi, SDU. De fik prisen for deres forskning og arbejde for klimaet og et dansk samfund frit af fossile brændstoffer. 

Fakta:
FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden danner rammen om de fire nye odenseanske verdensmålspriser. De 17 mål blev besluttet i 2015 af statsledere fra alle FN’s 193 medlemslande. Det overordnede formål med verdensmålene er at løse klodens største problemer inden 2030.
Læs mere om vinderne af alle fire verdensmålspriserne: https://www.odense.dk/baeredygtighedsraad/baeredygtighedspris
Fotos fra uddelingen af verdensmålspriserne kan hente i dropbox: 
https://www.dropbox.com/sh/1oqsy82swuf7cg9/AADgOimpNsofVvJJauQEMaR1a?dl=0Kontakt:
Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd: tlf. 30513115 / peterrj@odense.dk 
Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 24597656 / tjc@odense.dk
Camilla Haustrup Hermansen, medejer og direktør for forretningsudvikling ved Plus Pack A/S: tlf. 23109340 / c.hermansen@pluspack.com

 

 

 

 

De tre nominerede til Odense Verdensmålspris (hovedprisen) er:

Tasso A/S 

Produktion af strengstøbt støbejern til fx vindmølle- og hydraulisk industri. Mangeårig systematisk indsats med bæredygtighed på såvel strategisk som operationelt niveau og de seneste år med afsæt i verdensmålene. Bl.a. et stort fokus på energi- og vandbesparelser og affaldsminimering. 


Tasso A/S er en af Europas førende producenter af strengstøbt støbejern hvor 90% af produkterne går til eksport. Virksomheden har i en årrække opnået markante resultater ved at arbejde systematisk med bæredygtighed både operationelt og strategisk. Virksomheden har opbygget kvalitets-, miljø- og energiledelsessystemer, som er certificeret i henhold til de internationale anerkendte standarder ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 50001. Tasso A/S har været medlem af MiljøForum Fyn siden 2010 og har fået tildelt Miljødiplom siden 2011.

I 2017 år blev Tasso A/S udvalgt til at deltage i Dansk Industris 3-årige projekt ”Fra Filantropi Til Forretning”, hvor 21 danske virksomheder arbejder med at integrere FN’s Verdensmål i virksomhedernes strategi. I projektet udvikles ny viden og nye metoder, der integrerer bæredygtighed i virksomhedernes produktion og værdikæder til gavn for eksporten i hele dansk erhvervsliv, gennem konkrete udviklingsforløb, der også fungerer som inspirerende cases. 

Tasso A/S har arbejdet målrettet med bæredygtighed siden 2010 og ser i dag frem mod 2030 gennem det strategiske arbejde med FN’s Verdensmål. Virksomheden understøtter flere af verdensmålene med hovedfokus på mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. 

Tasso A/S har siden 2014 leveret overskudsvarme til fjernvarmenettet, der svarer til ca. 250 husstandes årsforbrug, hvilket har givet en årlig besparelse på ca. 5 millioner liter vand. Tasso A/S har et stort energiforbrug til smeltning, støbning og varmebehandling af støbejern. Virksomheden arbejder strategisk og målrettet på at øge energieffektiviteten i disse processer, da energieffektive processer reducerer CO2 udledningen fra fossil energiproduktion samtidig med at det samlede behov for vedvarende energi reduceres. Siden 2010 er der opnået markante besparelser på el til belysning, procesventilation og trykluft. I en nylig opgørelse over reduktioner på affald, vand, el m.m. over perioden 2010 til 2018, har virksomheden opnået en årlig økonomisk besparelse på ca. 2 mio. kr.

Tasso A/S blev grundlagt i Odense i 1856 og har i dag ca. 60 ansatte.

 

Plus Pack A/S 
Design, udvikling, produktion og salg af emballageløsninger til fødevarer på globale markeder. Har i en årrække arbejdet strategisk med bæredygtighed og de seneste år er indsatsen koblet til FN’s Verdensmål. Fx et stort fokus på at udvikle bæredygtige emballageløsninger, minimere brug af ressourcer og forhindre madspild. 


Plus Pack er en danskejet, international virksomhed som designer, udvikler, producerer og sælger emballageløsninger til fødevarer. Virksomheden er en af Europas førende og har salg til mere end 54 lande globalt. Virksomheden har i en årrække har arbejdet strategisk med bæredygtighed og har koblet indsatsen til FN’s Verdensmål. I 2017 år blev Plus Pack udvalgt til at deltage i Dansk Industris 3-årige projekt ”Fra Filantropi Til Forretning”, hvor 21 danske virksomheder arbejder med at integrere FN’s Verdensmål i virksomhedernes strategi.

 

For Plus Pack sætter verdensmålene på mange måder en ny ramme om virksomhedens arbejde med bæredygtighed i forhold til fremtidens forretningsmuligheder. Plus Pack understøtter flere af verdensmålene med et hovedfokus på verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Under dette mål arbejder virksomheden dagligt på at udvikle nye bæredygtige emballageløsninger med fokus på at udnytte ressourcer optimalt, forhindre madspild samt at nedbringe affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Innovation og bæredygtighed er et strategisk fokusområde for Plus Pack og udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med kunder, leverandører og slutbrugere. Mindst 10% af omsætningen består af nye produkter, som ikke fandtes for bare 12 måneder siden.

 

Plus Packs prioriterer at engagere og inspirere virksomhedens interessenter gennem kommunikation, videndeling og projektarbejde. Plus Pack har bl.a. etableret en Emballageskole for at sikre fakta i videndeling om bæredygtig emballage. Den gennemføres på Plus Pack af både medarbejdere, kunder, netværk, politikere samt elever og undervisere fra folkeskoler og gymnasier.

 

Plus Packs forretningsstrategi er en partnerskabsstrategi med både kunder og leverandører. Virksomheden investerer aktivt i projekter og videndeling på tværs af værdikæder, markeder og landegrænser. Fx deltog Plus Pack sammen med Miljø- og Fødevareministeriet som eneste danske virksomhed blandt 13 europæiske virksomheder i et plast-topmøde i Bruxelles i april 2019, inviteret af den franske og hollandske regering. Målet er at etablere en europæisk plastpagt i 2020.

 

Plus Packs fabrikker er certificerede efter den internationale anerkendte standard ISO 14001, som er et miljøledelsesværktøj som bruges til fx at styre håndtering af miljøpåvirkninger, reducere ressourceforbrug og give ledelsen overblik over virksomhedens miljøperformance.

 

Professor Henrik Wenzel, Center for Livscyklus Studier, SDU 
Mangeårig forskning i bæredygtige løsninger der understøtter verdensmålene herunder fx energisystemers omlægning til vedvarende energi samt affaldshåndtering. Derudover ansvarlig for, i samarbejde med offentlige og private aktører, at søsætte borgerrettede projektet om fx indsamling og genanvendelse af e-skrot.

 

Henrik Wenzel har i en årrække forsket i bæredygtige løsninger, der understøtter verdensmålene herunder fx energisystemers omlægning til vedvarende energi og affaldshåndtering. Han har et stærkt ønske om at inddrage den brede befolkning i sin forskning, hvor borgere, beslutningstagere og forskere i fællesskab undersøger nye muligheder som både sætter bæredygtighed og viden herom på dagsordenen, men som også i handling og praksis gør noget ved det. 


Henrik Wenzel var fx ansvarlig for bæredygtighedsprojektet FRIT LEJDE, hvor han sammen med fx renovationsselskaber, private aktører, frivillige initiativer som Repair Cafeer samt TV2/Fyn indsamlede e-skrot, hvis anvendelighed er langt større og rummer langt flere mulighed for ny bæredygtighed end vi går og tror. Flere tusind fynboer dukkede op og afleverede alt fra gamle mobiltelefoner til næsten spritnye printere. 


Henrik Wenzel har gennem årene haft et stort fokus hele energisystemets omlægning til vedvarende energi. Han har været medinitiativtager til Energiplan Fyn, som handler om at få lagt en strategi og plan for udviklingen af det fynske energisystem. Han er hovedforfatter på selve energiplanen og har arbejdet sammen med alle fynske kommuner og alle de store energiselskaber om Fyns energifremtid de sidste 5 år. De sidste 7 år har Henrik Wenzel arbejdet sammen med alle fynske kommuner og affaldsselskaber om fremtidens håndtering af affald. 


Seneste skud på stammen i Henriks Wenzels arbejde er et nyt fynsk projekt, som handler om en ny måde at lave fremtidens brændstoffer. Ved metoden bruges CO2 og brint som råvarer og laves om til gassen metan, som kan omdannes til andre brændstoffer eller til plast. Disse kaldes elektrobrændstoffer henholdsvis elektroplast. Projektet gennemføres i samarbejde med de to fynske virksomheder Nature Energy og Biogasclean. Henrik Wenzel arbejder også sammen med både luftfarten og skibsfarten, herunder både SAS og Mærsk, om at realisere de nye løsninger, herunder muligheden for at bygge verdens første fabrik til fremstilling af grønne flybrændstoffer i Danmark.


Henrik Wenzel startede på SDU i 2007 og som den eneste forsker på sit område. I dag er forskningsområdet udvidet til ca. 20 forskere i et særskilt center kaldet SDU Life Cycle Engineering under Henrik Wenzels ledelse. 

 

Fire verdensmålspriserne uddeles

Udover Odense Verdensmålspris (hovedprisen) uddeles også tre siderpriser. Læs mere om alle verdensmålspriserne.

 

Hvad karakteriserer en vinder af Odense Verdensmålspris?

Odense Verdensmålspris gives til en aktør, som har forholdt sig til alle verdensmålene og har fundet ud af hvilke mål, der er relevante for den pågældende aktør. For at komme i betragtning til verdensmålsprisen behøver aktøren altså ikke at arbejde med alle verdensmålene, men blot have forholdt sig til målene og udpeget de relevante. 

 

Mange aktører vil i udgangspunkt arbejde med et udvalg af verdensmålene. Men ofte vil en gennemgang af alle verdensmålene give inspiration til, at yderligere mål kan understøttes og derved gøre aktiviteten mere bæredygtig. For nogle vil det være relevant med et globalt udsyn. For andre et lokalt udsyn - eller en blanding.

 

Få inspiration til at arbejde med verdensmålene

Hvis du vil blive klogere på, hvad de 17 verdensmål handler om både i et globalt og lokalt perspektiv, kan du downloade brochuren: Verdensmål for bæredygtig udvikling - i et globalt og lokalt perspektiv.


 
Yderligere oplysninger

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til Odense Verdensmålspris.

Odense Kommune
  • Borgmesterforvaltningen Ledelsessekretariatet
  • Torben Jarlstrøm Clausen
  • Flakhaven 2, 5000 Odense C
  • Telefon 24 59 76 56
  • E-mail: tjc@odense.dk