Spring til indhold

Klimaprisen

Verdensmål Udvalget uddeler Klimaprisen til et initiativ, som relaterer sig til verdensmål 7 om bæredygtig energi og/eller til verdensmål 13 om klimaindsats.

 

Studerende fra Syddansk Universitet vinder Klimaprisen 2019

De to ph.d.-studerende Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen vandt torsdag aften Klimaprisen 2019 for deres forskning og arbejde for klimaet og et dansk samfund fri for fossile brændstoffer. Prisen blev overrakt af Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget i Odense Kommune foran en fyldt festsal på Odense Rådhus.

 

Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen forsker begge i elektrobrændstoffer, dvs. brændstoffer fremstillet ud fra CO2 og brint. CO2 skaffes fra røggas, biogas eller direkte fra atmosfæren. Brinten laves ved hjælp af strøm fra vindkraft eller solkraft i en proces, der hedder elektrolyse.

 

- Det lyder selvfølgelig lidt teknisk, men kort fortalt går processen ud på at bruge f.eks. vindenergi til at lave nye flydende brændstoffer, som så kan fyldes på en bil eller et fly i stedet for at bruge fossile brændstoffer som fx benzin og diesel, fortæller Anders Winther Mortensen.

 

De to studerende har de seneste år engageret sig i klimakampen med en lang række foredrag og events landet rundt. Nu håber de med Klimaprisen i bagagen at kunne nå endnu bredere ud med deres budskab, fortæller Kasper Dalgas Rasmussen:

 

- At vinde denne pris er en stor anerkendelse af både vores forskning men også vores formidlingsaktiviteter. Det er vi stolte af og vi håber, at vi kan bruge prisen til at få sat vores bud på løsninger af klimaproblemerne endnu mere på dagsordenen, fortæller Kasper Dalgas Rasmussen.

 

Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget, var glad for at kunne overrække Klimaprisen til de to ph.d.-studerende:

- Hvis vi skal nå i mål med klimamålene i 2030, skal der ændres vaner, men der skal også udvikles helt nye løsninger. Den forskning, som Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen er i gang med, har et kæmpe klimapotentiale lokalt og ikke mindst på globalt plan. Og netop det vil vi gerne belønne med denne Klimaprisen, siger Peer Locher.

 

Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussens aktiviteter understøtter bl.a. verdensmål 7 om bæredygtig energi.

 

Hovedpris til emballageproducent

I festsalen på Odense Rådhus blev der også uddelt hovedprisen Odense Verdensmålspris og sidepriserne Ungeprisen og Hverdagsaktivisten.


Odense Verdensmålspris gik til emballageproducenten Plus Pack A/S for virksomhedens mangeårige systematiske indsats med bæredygtighed, som de seneste år er koblet til FN´s Verdensmål.

Ungeprisen gik til UngEnergi Odense for organisationens indsats med at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne gennem bl.a. videnformidling og kampagner. Hverdagsaktivisten blev vundet af Tuyen Phan, som har stiftet Flash Your Trash, der aktivt bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents.

Fakta: FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden danner rammen om de fire nye odenseanske verdensmålspriser. De 17 mål blev besluttet 2015 af statsledere fra alle FN’s 193 medlemslande. Det overordnede formål med verdensmålene er at løse klodens største problemer inden 2030.

Flere fotos fra prisarrangementet, herunder af vinderne af de tre andre verdensmålspriser, kan hentes i dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/1oqsy82swuf7cg9/AADgOimpNsofVvJJauQEMaR1a?dl=0

Læs om vinderne af de tre andre verdensmålspriser: https://www.odense.dk/baeredygtighedsraad/baeredygtighedspris

Yderligere oplysninger:

Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget: tlf. 61654675

Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 24597656 / tjc@odense.dk

Anders Winther Mortensen: tlf. 24274052 / awm@kbm.sdu.dk

Kasper Dalgas Rasmussen: kdr@kbm.sdu.dkDe nominerede til Klimaprisen var:

PhD studerende Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen, SDU
Generel indsats for videnformidling om klima og et fossiltfrit samfund herunder forskning i elektrobrændstoffer.

 

Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen er ph.d. studerende ved Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi på Syddansk Universitet. De er nomineret til Klimaprisen for deres forskning og arbejde for klimaet og et dansk samfund frit af fossile brændstoffer. Derudover for deres store engagement, videnformidling og involvering med et meget stort antal forskellige aktører i samfundet.

Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen forsker begge i elektrobrændstoffer, dvs. brændstoffer fremstillet ud fra CO2 og brint. CO2 skaffes fra røggas, biogas eller direkte fra atmosfæren. Brinten laves ved hjælp af strøm fra vindkraft eller solkraft i en proces, der hedder elektrolyse. De studerende laver hver sit ph.d.-projekt inden for dette emne. Anders Winther Mortensen undersøger, hvordan elektrobrændstoffer bedst integreres og optimeres i fremtidens energisystem, mens Kasper Dalgas Rasmussen undersøger, om teknologierne er afhængige af særlige kritiske metaller og andre ressourcer, som potentielt kan blive begrænsende for en global storskala implementering af teknologierne.

De er to studerende har engageret sig i klimakampen med foredrag, events og formidling ved folketingspolitikere, private organisationer, faglige foreninger, gymnasier, højskoler m.m. Derudover har de givet talrige interviews til medier såsom DR, Politiken m.fl. De har deltaget i flere Folkemøder på Bornholm og i år var de et af trækplastrene i Energiens Telt. Deres kandidatprojekt er det dokument, der har flest downloads på SDUs hjemmeside og pointerne fra projektet er nået helt frem til primetime TV, hvor Jonathan Spang udfordrede klimaministeren med deres centrale budskab i programmet ”Sandhedens Time”. 

Se tv-klip på TV2/Fyn om Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen.

Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussens aktiviteter understøtter bl.a. følgende verdensmål: Mål 7: Bæredygtig energi. 

 

Borgere fra projekt Klimaklar Skibhus
Borgerne i Skibhuskvarteret som på frivillig basis har implementeret løsninger, som håndterer stigende mængder regnvand.

 

En række borgere fra Skibhuskvarteret har på frivillig basis gjort en stor indsats for at håndtere regnvand, som der vil komme mere af fremover. Borgerne leder regnvand, der lander på deres hustage, over i såkaldte regnvandsløsninger i haven som fx regnbede. Dette i stedet for at lede regnvandet i kloakken. På den måde er borgerne med til at aflaste et presset kloaksystem og med til at afhjælpe kælderoversvømmelser i deres nærområde. 

Det er Odense Kommune og VandCenter Syd som håndterer regnvand på offentlige veje og arealer, men i forhold til privat arealer, er de i høj grad er afhængig af, at borgere, ved at håndtere regnvandet i deres haver, vil bidrage til en samlet løsning. 

Borgerne fra Skibhus har med stort gåpåmod anlagt flotte regnvandsløsninger, der har inspireret lokalt og nationalt. Disse borgere har været forgangsfolk og håbet er, at de kan inspirere til, at andre beboere i området vil håndtere regnvand i deres haver, så udfordringerne med øgede nedbørsmængder. 

Ved at bruge regnvand som en ressource på overfladen – frem for at lede regnvandet i kloakken – opnås der en rekreativ merværdi samt en række andre fordele: 

 • Regnvandet ledes ikke i kloakken og ledes dermed ikke videre til renseanlæg, hvor man almindeligvis bruger betydelige mængder af energi og ressourcer på at rense regnvand, der i udgangspunktet var rent. 
 • Når himlen for alvor åbner sig, og kloakkens kapacitet udfordres, sker der såkaldte overløb til Odense Havn samt lokale vandløb, hvortil der så ledes kloakvand, der ikke er positivt for vandmiljøet. Disse overløb samt kælderoversvømmelser kan reduceres ved at anlægge regnvandsløsninger, der aflaster kloaksystemet. 

De regnvandsløsninger, borgene i Skibhus har implementeret, understøtter fx følgende verdensmål: Mål 13: Klimaindsats.


Exodrift A/S
Udvikling, produktion og salg af højeffektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af industriel overskudsvarme.

exodrift A/S exodraft udvikler, producerer og sælger varmegenvindingssystemer til udnyttelse af industriel overskudsvarme.  På virksomhedens eget testlaboratorium optimeres varmegenvindingssystemet løbende, således at det i dag genvinder op til 90%, af den overskudsvarme, som ellers blot ville gå tabt. Den udviklede løsning omdanner varm røggas i en skorsten til varmt vand. Det varme vand kan bruges til mange formål som fx i produktionsprocesser, til opvarmning eller det kan sendes videre til fjernvarmesystemet. 

exodraft har installeret industriel varmegenvinding i Danmark men også i resten af Europa. På blot seks år er der installeret over 300 anlæg, som hver dag omdanner spildvarme til brugsvarme. Med exodrafts løsninger til industriel varmegenvinding, er virksomheden med til at sikre at overskudsenergi bruges til fornuftige formål og ikke blot går til spilde. Dette er til gavn for både miljøet og virksomhedernes økonomi.

Se også www.exodraft-varmegenvinding.dk 

Uddybende videoer:
https://youtu.be/W2_Ud8aKAb4    
https://youtu.be/XljZRMMjPTU

exodraft udvikle og implementerer energibesparende teknologi hvilket understøtter fx følgende verdensmål: Mål 7: Bæredygtig energi.

 

 

Fire verdensmålspriserne uddeles

Udover Klimaprisen uddeles også Odense Verdensmålspris (hovedprisen) og de to sidepriser Ungeprisen og Hverdagsaktivisten. Læs mere om alle verdensmålspriserne.

 

Verdensmål Udvalget

Odense Byråd nedsatte i marts 2018 Verdensmål Udvalget, der skal rådgive byrådet om, hvordan verdensmålene kan leve i Odense, herunder i kommunens daglige arbejde. 

Verdensmål Udvalget har peget på nogle bestemte verdensmål, som udvalget finder særligt vigtige at arbejde med, heriblandt to verdensmål, som handler om klima.

 

Verdensmål Udvalget uddeler Klimaprisen

Med Klimaprisen ønsker Verdensmål Udvalget at sætte fokus på odenseanske initiativer, som understøtter de to verdensmål, som globalt og lokalt retter sig mod klimadagsordenen:

 • Mål 7 Bæredygtig energi: Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
 • Mål 13 Klimaindsats: Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Hvad karakteriserer en vinder af Klimaprisen?

Det initiativ, du vil indstille til Klimaprisen, skal altså rette sig mod mål 7 om bæredygtig energi og/eller mål 13 om klimaindsats. 

 

Det kunne fx være:

 • Initiativer som generelt gør en særlig indsats for klimaet.
 • Initiativer som handler om at udvikle energibesparende teknologi. 
 • Initiativer som handler om at implementere energibesparende løsninger. 
 • Initiativer som fremmer omstilling fra fossile til bæredygtige energikilder som fx vind, sol, biomasse, biogas, jordvarme.
 • Initiativer som gør en indsat i forhold til at være forberedt på fremtidens klima, som bl.a. vil byde på mere varme, voldsommere regn og storme. 

 

Få inspiration til arbejde med Verdensmålene

Hvis du vil blive klogere på, hvad de 17 verdensmål handler om både i et globalt og lokalt perspektiv, kan du downloade brochuren: Verdensmål for bæredygtig udvikling - i et globalt og lokalt perspektiv.


 

Yderligere oplysninger

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til Klimaprisen.

Odense Kommune
 • Borgmesterforvaltningen Ledelsessekretariatet
 • Torben Jarlstrøm Clausen
 • Flakhaven 2, 5000 Odense C
 • Telefon 24 59 76 56
 • E-mail: tjc@odense.dk