Spring til indhold

Hverdagsaktivisten

Odense Bæredygtighedsråd uddeler sideprisen Hverdagsaktivisten, der støtter op om ét eller flere verdensmål.

Tuyen Phan vinder Hverdagsaktivisten 2019

Tuyen Phan, som har stiftet Flash Your Trash, vandt torsdag aften verdensmålsprisen Hverdagsaktivisten 2019. Prisen blev overrakt af Tine Gudrun Petersen, næstformand for Odense Bæredygtighedsråd foran en fyldt festsal på Odense Rådhus.

 

Tuyen Phan arrangerer affaldsevents, der kombinerer fremme af sociale relationer, fællesskaber, sundhed og trivsel, kunst m.m. De såkaldte Trash Walks annoncerer på facebook og instagram, hvorefter alle interesserede kan deltage i gåturen, hvor der undervejs samles affald op. Det indsamlede affald fotograferes og lægges på Flash Your Trash’s profiler facebook og instagram. Ofte støtter lokale forretninger gåturene ved at give fx kaffe til deltagende og på den måde skabes der rum til at indgå nye sociale relationer.

 

Det var en glad Tuyen Phan, der modtog diplomet for Hverdagsaktivisten:

 

- Jeg har stiftet Flash Your Trash, fordi jeg har en stor kærlighed til Odense, naturen og ikke mindst vores planet. Jeg er magaglad for at få prisen og håber, at de lokale affaldsindsamlinger kan inspirere andre til at gøre det samme, så Flash Your Trash, som et bottum up projekt, er med til at sætte fokus på fx plastikforureningen i naturen, fortæller Tuyen Phan.

 

Tine Gudrun Petersen, næstformand i Odense Bæredygtighedsråd og direktør for SPIS! Odense Food Festival, var glad for at kunne overrække Hverdagsaktivisten til Tuyen Phan:

 

- For at nå i mål med verdensmålene i 2030 må alle i sving. Det gælder erhvervslivet, det offentlige og ikke mindst civilsamfundet. Og Tuyen Phan har med Flash Your Trash fået de store globale agendaer passet ind i et helt almindeligt hverdagsliv. Initiativet en åben platform for indgåelse i nye fællesskaber, hvor deltagerne lærer nye mennesker at kende, samtidig med at de får motion og frisk luft under affaldsindsamlingen. Og netop det vil vi gerne belønne med denne verdensmålspris, siger Tine Gudrun Petersen.

 

Tuyen Phans initiativ Flash Your Thrash understøtter bl.a. verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og implicit mål 3 om sundhed og trivsel.

 

Hovedpris til emballageproducent

I festsalen på Odense Rådhus blev der også uddelt hovedprisen Odense Verdensmålspris og sidepriserne Ungeprisen og Klimaprisen.

Odense Verdensmålspris gik til emballageproducenten Plus Pack A/S for virksomhedens mangeårige systematiske indsats med bæredygtighed, som de seneste år er koblet til FN´s Verdensmål.

Ungeprisen gik til UngEnergi Odense for organisationens indsats med at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne gennem bl.a. videnformidling og kampagner.

Klimaprisen gik til de to ph.d.-studerende Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen, Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi, SDU. De fik prisen for deres forskning og arbejde for klimaet og et dansk samfund frit af fossile brændstoffer.

Fakta:
FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden danner rammen om de fire nye odenseanske verdensmålspriser. De 17 mål blev besluttet 2015 af statsledere fra alle FN’s 193 medlemslande. Det overordnede formål med verdensmålene er at løse klodens største problemer inden 2030.

Flere fotos fra prisarrangementet herunder af vinderne af de tre andre verdensmålspriser kan hentes i dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/1oqsy82swuf7cg9/AADgOimpNsofVvJJauQEMaR1a?dl=0

Læs mere om alle vinderne:
https://www.odense.dk/baeredygtighedsraad/baeredygtighedspris

Yderligere oplysninger:
Tine Gudrun Petersen, direktør for SPIS! Odense Food Festival og næstformand for Odense Bæredygtighedsråd: tlf. 30486316 / tine@spisodense.dk 
Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 24597656 / tjc@odense.dk

Tuyen Phan, Flash Your Thash: tlf. 51464625 / tuyen.phan@hotmail.com


 

Tre initiativer var nomineret til Hverdagsaktivisten (sidepris):

 

Tuyen Phan
Stifter af Flash Your Trash som aktivt bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents, der kombinerer fremme af sociale relationer og fællesskaber, sundhed og trivsel, kunst m.m.

Tuyen Phan er stifter af Flash Your Trash, som aktivt bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents, der kombinerer fremme af sociale relationer, fællesskaber, sundhed og trivsel, kunst m.m. De såkaldte Trash Walks bliver annonceret på facebook og instagram hvorefter alle interesserede blot kan møde op og deltage i gåturen, hvor der undervejs opsamles affald. På denne måde er Tuyen Phans initiativ en åben platform for indgåelse i nye fællesskaber, idet deltagerne lærer nye mennesker at kende samtidig med at de får motion og frisk luft under affaldsindsamlingen. Det indsamlede affald fotograferes og lægges på facebook og instagram. Ofte støtter lokale forretninger gåturene ved at give fx kaffe til deltagende og på den måde skabes der rum til at indgå nye sociale relationer. 

Tuyen Phan har stiftet Flash Your Trash, fordi hun har en stor kærlighed til Odense, naturen og ikke mindst vores planet. Hun håber, at de lokale affaldsindsamlinger kan inspirere andre til at gøre det samme, så Flash Your Trash som et bottum up projekt er med til at sætte fokus på fx plastikforureningen i havene. Endelig er Flash Your Trash en omkostningsfri måde at være ”Environmental Activist” på.

Links: www.facebook.com/flashyourtrash   

Tuyen Phans initiativ understøtter bl.a. følgende verdensmål: 
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund og implicit Mål 3: Sundhed og trivsel.

 

Kefa Abu Ras
Mange års indsat for at fremme ligestilling og ligeværd. Fx gennem uddannelse af kvinder i håndtering af ligestillingskonflikter og vold i nære relationer.

Kefa Abu Ras arbejder som bydelskonsulent i Vollsmose Sekretariatet, hvor hun uddanner og opkvalificerer kvinder til at bekæmpe negativ social kontrol. Hun har et bijob ved Danner, som er en privat organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. Ved Danner holder hun oplæg om kvinders rettigheder og ligestilling, og underviser i de fem voldsformer, seksualitet og retten til egen krop, herunder ære og skam. Gennem Danner har hun lavet en del internationalt arbejde, hvor hun underviser kvindeorganisationer i bl.a. Palæstina og Tunesien i sekundære traumer og supervision.

Kefa Abu Ras laver frivilligt arbejde blandt andet for Femi-festival, som er en tilbagevendende festival i Odense. Hun er medlem af Dialogkorpset under Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvor hun holder dialogmøder om negativ social kontrol og radikalisering. Kefa Abu Ras deltog i årets folkemøde på Bornholm inviteret af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Hun var en del af en debat om mødom, kvindekøn og kvindesyn, hvor der bl.a. blev diskuteret den nye lov om forbud mod at rekonstruere jomfruhinder. Endelig var hun en del af panelet i en debat om religiøse institutioners rolle i forbindelse med verdensmål 5 om ligestilling.

Kefa Abu Ras er dansk-palæstinenser og kom til Danmark fra Jordan, da hun var 21 år. 

Kefa Abu Ras initiativ understøtter bl.a. følgende verdensmål: 
Mål 1: Afskaf fattigdom, Mål 4: Kvalitetsuddannelse og Mål 5: Ligestilling mellem kønnene.

 

Amanda Poulsen 

Generel hverdagsindsats for at fremme bæredygtig adfærd. Derudover stifter og indehaver af webshoppen www.bæredygtigt-byggemarked.dk.

For Amanda Poulsen er bæredygtighed på dagsordenen både i hendes private hverdagsaktiviteter men også erhvervsmæssigt, hvor hun er stifter og indehaver af webshoppen www.bæredygtigt-byggemarked.dk. Særligt miljø, ansvarligt forbrug, fællesskaber, sundhed og ulighed hører under hendes mærkesager. Hun arbejder selv på at blive mere bæredygtig, men prøver også at inspirere andre til mere bæredygtig adfærd. 

For Amanda Poulsen er en bæredygtig hverdag sammensat af en lang række større og mindre indsatser. Et par eksempler er:

 • Køber overvejende kun brugt tøj til sine to børn. Syr selv til børnene - helst af genbrugt tekstil.
 • Downsizer garderoben: Har indgået en købe-stop-aftale med sig selv (køber ikke nyt tøj i hele 2019). Der må købes brugt tøj i nødstilfælde eller arves tøj. 
 • Arrangerer byttedage med omgangskreds – alt lige fra tøj til frø til haven byttes.
 • Bruger rækkehushave til hjemmedyrkning og er tilmeldt giftfri have www.giftfri-have.dk 
 • Prioriterer økologisk kost og mindre madspild.
 • Næstformand i ”Trashwalk Danmark”.
 • Arbejder frivilligt i forældreråd i børnenes daginstitution.

I sin webshop www.bæredygtigt-byggemarked.dk sælger Amanda Poulsen bæredygtige byggematerialer til hus og have. Fokus er fx på indeklimavenlige, langtidsholdbare og mindre miljøbelastende produkter. Derudover prioriterer hun produkter med lang holdbarhed, gode produktionsforhold, lokal handel. Endelig opfordrer hun til god vedligeholdelse, genanvendelse og upcycling. Grundlæggende er filosofien i virksomheden hele tiden at finde det bedste alternativ og at få lang materiel holdbarhed til at gå hånd i hånd med respekten for mennesker og natur.


Amanda Poulsens initiativer understøtter bl.a. følgende verdensmål:

 • Mål 3 Sundhed og trivsel: ”Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”.
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur: ”Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering
  og understøtte innovation”
 • Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund: ”Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”.
 • Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion: ”Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”.
 • Mål 15: Livet på land: ”Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”.

Fire verdensmålspriserne uddeles

Udover Hverdagsaktivisten uddeles også Odense Verdensmålspris (hovedprisen) og de to sidepriser Ungeprisen og Klimaprisen. Læs mere om alle verdensmålspriserne.

 

Hverdagsaktivisten

Denne pris hylder hverdagshelten i Odense i et verdensmålsperspektiv. En person, som tager ansvar, går foran og engagerer sig i arbejdet med ét eller flere verdensmål i sin dagligdag.

 

Hvad karakteriserer en vinder af Hverdagsaktivisten?

Personer der er indstillet til Hverdagsaktivisten skal understøtte mindst ét af de 17 verdensmål, men må selvfølgelig gerne understøtte flere verdensmål. Hverdagshelten har måske fokus på at;

 • spise bæredygtigt og undgå madspild
 • have en sund livsstil
 • genanvende og spare på ressourcer som fx vand og energi
 • købe bæredygtigt ind
 • transportere sig bæredygtigt
 • fremme af natur og biodiversitet
 • deltage i frivilligt socialt arbejde
 • involvere sig i lokale og globale problemstillinger
 • fremme ligestilling

...eller måske et helt andet initiativ, som understøtter et eller flere af verdensmålene. 

 

Få inspiration til at arbejde med verdensmålene

Hvis du vil blive klogere på, hvad de 17 verdensmål handler om både i et globalt og lokalt perspektiv, kan du downloade brochuren: Verdensmål for bæredygtig udvikling - i et globalt og lokalt perspektiv.


Yderligere oplysninger

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til prisen Hverdagsaktivisten.

Odense Kommune
 • Borgmesterforvaltningen Ledelsessekretariatet
 • Torben Jarlstrøm Clausen
 • Flakhaven 2, 5000 Odense C
 • Telefon 24 59 76 56
 • E-mail: tjc@odense.dk