Spring til indhold

Verdensmålspriserne

Odense Bæredygtighedsråd uddelte d. 29. august 2019 Odense Verdensmålspris og tre sidepriser

De vandt verdensmålspriserne

Odense Bæredygtighedsråd uddelte d. 29. august 2019 Odense Verdensmålspris og de tre sidepriser Ungeprisen, Hverdagsaktivisten og Klimaprisen.

 

Odense Verdensmålspris

Odense Verdensmålspris gik til emballageproducenten Plus Pack A/S for virksomhedens mangeårige systematiske indsats med bæredygtighed, som de seneste år er koblet til FN´s Verdensmål.

Læs pressemeddelelse om Plus Pack A/S: Bæredygtig emballage vinder Odense Verdensmålspris 2019

Ungeprisen

Ungeprisen gik til UngEnergi Odense for organisationens indsats med at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne gennem bl.a. videnformidling og kampagner.

Læs pressemeddelelse: UngEnergi Odense vandt verdensmålprisen Ungeprisen

Hverdagsaktivisten

Hverdagsaktivisten blev vundet af Tuyen Phan, som har stiftet Flash Your Trash, der aktivt bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents.

Læs pressemeddelelse: Tuyen Phan og Flash Your Trash vinder verdensmålprisen Hverdagsaktivisten

Klimaprisen

Klimaprisen gik til de to ph.d.-studerende Anders Mortensen og Kasper Rasmussen, Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi, SDU. De fik prisen for deres forskning og arbejde for klimaet og et dansk samfund frit af fossile brændstoffer.
Læs pressemeddelelse: To studerende fra Syddansk Universitet vinder Klimaprisen

Fotos af prisvinderne 

Fotos fra prisarrangementet, herunder af vinderne af de tre andre verdensmålspriser, kan hentes i dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/1oqsy82swuf7cg9/AADgOimpNsofVvJJauQEMaR1a?dl=0

 

12 initiativer var nomineret til fire verdensmålspriser

De tre nominerede til Odense Verdensmålspris (hovedprisen) var:

 

Tasso A/S 
Produktion af strengstøbt støbejern til fx vindmølle- og hydraulisk industri. Mangeårig systematisk indsats med bæredygtighed på såvel strategisk som operationelt niveau og de seneste år med afsæt i verdensmålene. Bl.a. et stort fokus på energi- og vandbesparelser og affaldsminimering.

Plus Pack A/S 
Design, udvikling, produktion og salg af emballageløsninger til fødevarer på globale markeder. Har i en årrække arbejdet strategisk med bæredygtighed og de seneste år er indsatsen koblet til FN’s Verdensmål. Fx et stort fokus på at udvikle bæredygtige emballageløsninger, minimere brug af ressourcer og forhindre madspild.

Professor Henrik Wenzel, Center for Livscyklus Studier, SDU 
Mangeårig forskning i bæredygtige løsninger der understøtter verdensmålene herunder fx energisystemers omlægning til vedvarende energi samt affaldshåndtering. Derudover ansvarlig for, i samarbejde med offentlige og private aktører, at søsætte borgerrettede projektet om fx indsamling og genanvendelse af e-skrot.

 

Læs meget mere om de tre som var nomineret til hovedprisen Odense Verdensmålspris.

 

---ooo---

 

De tre nominerede til Ungeprisen (sidepris) var:

 

UngEnergi Odense
Netværk af unge som gennem bl.a. videnformidling og kampagner arbejder for at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne. 

 

Den Grønne Paraply
Studerende ved Odense Katedralskole, som frivilligt tager ansvar og engagerer sig i arbejdet med verdensmålene. 

 

Klimaheltene fra 3.A på Abildgårdskolen 
Skoleklasse som tager ansvar og samler skrald hver uge, som en reaktion på at mikroplast findes overalt i naturen og påvirker miljøet og derved også klimaet. 

 

Læs mere om de tre som var nominerede til Ungeprisen.

 

---ooo---

 

De tre nominerede til Hverdagsaktivisten (sidepris) var:

 

Tuyen Phan
Stifter af Flash Your Trash som aktivt bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents, der kombinerer fremme af sociale relationer og fællesskaber, sundhed og trivsel, kunst m.m. 

 

Kefa Abu Ras 
Mange års indsat for at fremme ligestilling og ligeværd. Fx gennem uddannelse af kvinder i håndtering af ligestillingskonflikter og vold i nære relationer. 

Amanda Poulsen 
Generel hverdagsindsats for at fremme bæredygtig adfærd. Derudover stifter og indehaver af webshoppen www.bæredygtigt-byggemarked.dk 

 

Læs mere om de tre som var nominerede til Hverdagsaktivisten.

 

---ooo---

 

De tre nominerede til Klimaprisen (sidepris) var: 

 

exodraft a/s 
Udvikling, produktion og salg af højeffektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af industriel overskudsvarme. 

Borgerne fra projektet ”Klimaklar i Skibhus” 
Borgerne i Skibhuskvarteret som på frivillig basis har implementeret løsninger, der håndterer stigende mængder regnvand. 

PhD studerende Anders Mortensen og Kasper Rasmussen, Institut for Kemi- Bio- og Miljøteknologi, SDU 
Generel indsats for videnformidling om klima og et fossiltfrit samfund herunder forskning i elektrobrændstoffer. 

 

Læs mere om de tre nominerede til Klimaprisen.

 

17 verdensmål for bæredygtig udvikling på kloden

I 2015 vedtog samtlige statsledere fra FN's 193 medlemslande 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. Til de 17 verdensmål knytter der sig 169 konkrete og handlingsorienterede delmål. Det overordnede formål med verdensmålene er at løse klodens største problemer inden 2030. 

 

Få inspiration til at arbejde med verdensmålene

Hvis du vil blive klogere på, hvad de 17 verdensmål handler om både i et globalt og lokalt perspektiv, kan du downloade brochuren: Verdensmål for bæredygtig udvikling - i et globalt og lokalt perspektiv.

  

Tidligere vindere af Odense Bæredygtighedsråds priser:

Yderligere oplysninger

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til Odense Verdensmålspris og sidepriser.

Odense Kommune
  • Borgmesterforvaltningen Ledelsessekretariatet
  • Torben Jarlstrøm Clausen
  • Flakhaven 2, 5000 Odense C
  • Telefon 24 59 76 56
  • E-mail: tjc@odense.dk