Holdnings- undersøgelse

I forbindelse med at vi skulle udarbejde en ny koncept- og procesbeskrivelse for Cyklisternes By, gennemførte vi i samarbejde med konsulentfirmaet COGITA en holdningsundersøgelse blandt cyklisterne i Odense Kommune.

Undersøgelsen giver blandt andet svar på, hvor ofte odenseanerne bruger cyklen, og hvilke faktorer der kan motivere dem til at cykle mere. Vi har også undersøgt, hvor tilfredse cyklisterne er med forholdene i Odense, og hvor stort kendskabet til Odense Cykelby er.

Her kan du læse rapporten fra holdningsundersøgelsen, og du kan også læse baggrundsnotatet, som danner grundlag for koncept- og procesbeskrivelsen.Sidst opdateret: 24.11.2009