Barnets alsidige personlige udvikling

Børnehusets navn: Hvenekilden Dato:2010

Barnets alsidige personlige udvikling

Strategiske mål

 • At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer
 • At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ
 • At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab

Sammenhæng

Vi har valgt at holde samlingerne stuevis, dette betyder at vi er ca. 23 børn i alderen 3-6 år.

Læringsmål

At lærer børnene at tage del i fællesskabet.

Tiltag

Metodeovervejelser:

Det pædagogiske arbejde skal have udgangspunkt i en inkluderende og anerkende pædagogik.

Det er vigtigt at den voksne er nærværende, anerkende og forstående.

Planlagt pædagogisk praksis:

Vi vælger at sætte fokus på den daglige samling.

 • Alle børn skal have mulighed for at komme til orde, blive hørt og set, opleve selvværd, samt mærke egne og andres grænser.
 • At vi tager det seriøst når børnene bidrager eller fortæller noget de har oplevet.
 • At vi opmuntrer og roser barnet når det gør noget der har positiv betydning for sig selv eller fællesskabet.

Tegn på læring

 • Barnet fortæller om sine oplevelser.
 • Barnet lære at forstå og håndtere egne og andres grænser.
 • Barnet gør noget der har positiv betydning for fællesskabet.

Evaluering

Evalueringsplan:

 • Stuens personale er ansvarlig for planlægningen og udførelsen af samlingen.
 • Fokus for evaluering er marts måned.

Evalueringsspørgsmål (ud fra iagttagelser og fortællinger tages stilling til):

 1. Hvordan kan vi se om børnene er blevet bedre til at fortælle om egne oplevelser.
 2. Hvordan kan vi se at børnene er blevet bedre til at forstå og håndtere egne og andres grænser.
 3. Hvornår/hvordan oplever vi at børnene gør noget positivt for fællesskabet.
 4. Hvad kunne der med fordel have været gjort anderledes.

Dokumentation

Valg af dokumentations metoder:

 • Vi laver praksisfortællinger løbende fokusmåneden igennem, mindst 1 pr. uge.

Pædagogiske processer eller aktiviteter som skal dokumenteres:

Evaluering

1. uge af april evalueres der.

 1. Til samlingerne har vi indført fortællerrunde, her kan børnene vælge at tage et kort (talekort) hvis de har noget at fortælle til børn og voksne i samlingen. Vi oplevede at de lidt mere stille børn efter et par gange begyndte at tage kort og fortælle små begivenheder. I starten observerede de stille børn meget de talende børn.
 2. Vi oplevede at børnene blev lidt bedre til ikke at afbryde det barn som talte, samt flere børn blev bedre til at lytte, selvom det dog var svært for nogen at holde koncentrationen omkring talerunden.
 3. At børnene gerne ville deltage i aktiviteten og mange børn bød ind med små fortællinger.
 4. Talerunden blev tit meget lang og da vi gjorde det hver dag, kunne det måske have været en fordel at stuens børn blev opdelt i forhold til hvem der måtte fortælle, eller de samme børn ikke fortalte om mange forskellige hændelser. Man kunne også have valgt kun at have talerunden 1-2 gange om ugen.

Der blev lavet et skema over deltagelse i gruppen (ikke vedlagt her)

Praksisfortælling 1

Efter et par gange med vores talerunde, starter jeg samlingen med at spørge om X ikke har lyst til at tælle børnene. X er normalt ikke særlig deltagende i vores samlinger, X er f.eks. først for nylig begyndt at sige ja når X´s navn er blevet råbt op, ellers har X bare været tavs. X rejser sig og tæller alle børnene.

Praksisfortælling 2

Vi leger legen, den som flaskehalsen peger på, børnene er ivrige i at hjælpe de børn der ikke har forstået legen. X skal sige en remse, X står og kigger lidt og ved ikke lige…. Y spørger om Y skal hjælpe (Y er normalt ikke den der melder sig – heller ikke til vores talerunde) Y gennemfører, nede i fru Hansens kælder…, højt og tydeligt.

 

Sidst opdateret: 25.01.2011