SMTTE-model

Med SMTTE-modellen lægges der op til systematisk at analysere og beskrive den sammenhæng, som man befinder sig i. Man skal her forholde sig bevidst til at fastsætte mål, tegn og tiltag og derefter evaluere og dokumentere en udvikling.

 

I Børneinstitution Abildgård bruger vi denne model på mange af vores aktiviteter/tiltag, da den er god at bruge i forhold til at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde.

Modellen bruges også på kontraktpunkterne.

 

 

SMTTE-model:

 

S    

 

 

=        

 

Sammenhæng

(Hvad er vilkårene?)

 

M

 

 

=

 

 

Mål

(Hvad vil vi gerne opnå?)

 

T

 

 

 

=

 

 

 

Tiltag

(Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?)

 

T

 

 

 

=

 

 

 

Tegn

(Hvordan kan du se, at du er på vej imod målet?

 

E

 

 

 

 

 

  

Evaluering

(Nåede vi målet? Hvorfor/hvorfor ikke?)

 

 

 

 

 

Tilbage

 

 

 

 

Sidst opdateret: 20.05.2008