Lille Højstrup

Kendetegn

Omgivelserne

Børnehuset Lille Højstrup er et ældre hus. Vi bor til leje hos Højstrup Boligforening.
Børnehuset er beliggende i Bolbro midt i et boligområde med socialt boligbyggeri og ældre parcelhuse. Der er mange muligheder i vores nærmiljø med grønne områder, bibliotek, dyrekoloni, offentlige legepladser, svømmehal, skøjtehal o.s.v.

På vores lille, hyggelige legeplads er der småbakker og skråninger. Der er små huler og hytter børnene kan gemme sig i og lege uforstyrret. 

Indendørs satser vi meget på at gøre omgivelserne hyggelige og uden alt for meget institutionspræg.
 

 Personalet

Vi er en stabil personalegruppe, der har arbejdet sammen i mange år, kender hinanden godt personligt og fagligt. Vi har i fællesskab skabt et solidt og trygt fundament som gerne skulle give børnene gode muligheder at udvikle sig i.

Vi har en hverdag som er ensartet, med faste rutiner, rytme og gentagelser. Med stabile, faste, kærlige og omsorgsfulde voksne, som igen skal give grobund for udvikling og trivsel.

Vi ser børnene som små selvstændige individer som kan og vil en hel masse selv.
Det er ofte barnets første adskillelse fra forældrene og første møde med institutionslivet. Børnene skal opleve en stabil hverdag – tryghed. De skal lære at skabe relationer til andre børn og voksne og have opfyldt generelle basale behov.
Vi vil her skabe trygge rammer hvor børnene har mulighed for at udvikle alle sanseområder. Det er i dette tidsrum at alle grundlæggende færdigheder udvikles.
I tæt samarbejde med forældrene vil vi sikre at børnenes behov tilgodeses, så der sker udvikling.

I vuggestuen tager vi meget individuelle hensyn i forbindelse med starten . Indkøringen er af meget stor betydning for forældre og barn. Vi bruger rigtig mange ressourcer på at lære hinanden at kende og tage den tid der skal til for at alle føler sig trygge her

Der er ikke to dage som er ens, vi forsøger efter bedste evne at efterleve mottoet at:
Hver dag skal være en god dag!!

Aktiviteter, der lægges særligt vægt på:

Vi vægter udendørsaktiviteter, hvor kroppen og bevægelse sættes i centrum, for bl.a. at opnå bedre motorik og indlæringsevne. Vi er på legepladsen min. 2 t dagligt. Flere gange om ugen er der spændende gåture "ud af huset" til de nærliggende grønne områder.

Indendørs har vi gode kreative værksteder, hvor der fremstilles stor kunst: div. malerier, tegninger, glasmaling, lerting og meget mere.
Sang, musik og spændende eventyr og historier, både som oplæsning, fortælling og små skuespil.
Samlingsstunder, hvor vi "har ro på": Spiser, læser bøger, fortæller historier, samlingsstunder hvor vi er nærværende og opmærksomme på børnene og har ro til ekstra omsorg og tid til det gode grin. 

 

 

 

 

 

Børnehuset Lille Højstrup 

Regner Lodbrogs vej 80 

5200 Odense V

 

Find os her

 

Telefon:

6375 7030

 

Åbningsttider:

Kl. 6.30 - 16.45

 

Fredag:

6.30 - 16.30 

 

Daglig pædagogisk leder:

Christine Meinhardt Wille 

E-mail:

lillehoejstrup.buf@odense.dk
    

Børnenormering:

12 børn 0 - 3 år

40 børn 3 - 6 år

 

Uge 28-29-30, juleaftensdag, nytårsaftensdag og hverdagene i mellem, de 3 hverdage op til påske, dagen efter Kristi Himmelfart og grundlovsdag.

I disse ferieperioder holdes der et hus åbent i institution Åløkke-provstegård, for de børn der har et pasningsbehov. 

Venteliste:

Kontakt Pladsanvisningen 

Sidst opdateret: 03.05.2012