Spring til indhold
Luk

Byggeri

Her kan du finde blanketter alle blanketter til forskellige former for byggeri 

Før du bygger

Ansøgninger til byggetilladelse, BBR-skemaer, midlertidige aktiviteter mm.

Når byggeriet er færdigt

Diverse færdigmeldinger

Byggeri på landet

Landzonetilladelser, landbrug og jordvarme
 

BBR

Alle skemaer til BBR


Byggetilladelse 

Byggetilladelse
Ansøg

Anmeldelse af byggeri 

Anmeldelse af byggeri
Anmeld

Landbrugsbyggeri 

Landbrugsbyggeri
Ansøg