Spring til indhold
Luk

Retningslinjer for pressen

  • Det er tilladt at fotografere samt optage og udsende lyd og billede fra den åbne del af Odense byråds møder.
  • Optagelse skal ske således, at det ikke virker forstyrrende på afviklingen af byrådsmøderne.
  • Optagelse skal ske fra det afmærkede område på oversigtskortet.
  • Området er forbeholdt fotografer. Journalister bedes benytte presselogen.
  • Fotograferne bedes så vidt muligt have opsat udstyr mv. inden byrådsmødets start. 
  • Anvisninger fra Odense Kommune skal følges, herunder henstilling om ændret placering mv.

Spørgsmål kan rettes til Rådhusservice, tlf. 65511071 eller på e-mail: pnu@odense.dk

Område til fotografer:

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder
OPD. 03-12-2013

Kommunikation/LOAK