Spring til indhold
Luk

Hjemløsestrategien

Otte kommuner blev i 2009 inviteret til at indgå i og fik penge fra Indenrigs- og Socialministeriet til den nationale hjemløseplan. Odense Kommune var en af dem, og i samarbejde med Servicestyrelsen og Rambøll afprøver, udvikler og dokumenterer Odense Kommune forskellige metoder i forhold til at komme hjemløsheden til livs.

Odense Kommune har søgt ind på alle de fire målsætninger i den nationale hjemløseplan med fem lokale indsatser. De fire nationale målsætninger er:

  • Nedbringe antallet af hjemløse der sover på gaden
  • Finde andre løsninger til unge end et forsorgshjem
  • Begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder, for de som er parate til det
  • Løsninger på boligsituationen før udskrivning fra fængsel eller behandling

Odense har søgt og fået penge til alle fire indsatser med fem lokale indsatser:

  • Etablere et afklarings- og udredningsteam
  • Etablere et coachingcenter for unge (Bramstrup)
  • Kompetenceudvikling, metoder i hjemløseplanen
  • Sociale viceværter mv.
  • Styrket indsats ved udslusning fra fængsler og behandling

Hjemløseplanen indgår som det ene af de fire temaer i Odense Kommunes Udsattepolitik (se Udsattepolitikken s. 18).

Der arbejdes for tiden med initiativer, der skal komme hjemløsheden i Odense til livs.

 
Se Aftalen om gennemførelse af Hjemløsestrategien her

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder