Spring til indhold
Luk

Plan og Byg

Plan og Byg består af følgende 6 kontorer:

 

Administration
Personaleadministration, herunder ferie, flex,sygefravær og lønadministration.
Administrative opgaver (ESDH, arkiv, indkøb af kontorartikler og inventar)
Sekretærfunktioner, sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn, budget og regnskab, internet.

- Kontakt: Morten Pedersen, E-mail: mpe@odense.dk

 

 

Byggesag
Byggesagsbehandling
Administration af vedtagne lokalplaner
Sammen- og nedlægning af lejligheder
Administration af bestemmelser om individuel måling i ejendomme
Myndighed for skorstensfejning
Sekretariat for Odense Kommunes Hegnssyn
- Kontakt: Jens Lindorff (konstitueret): jel@odense.dk 
 

Byplan

Overordnet planlægning
Kommuneplan, kommuneplantillæg (herunder VVM), kvarterplanlægning.

- Kontakt: Dorte Harbo, E-mail: dhaa@odense.dk

Byudvikling

Lokalplaner, byfornyelse, støttet byggeri (støttede ungdomsboliger og støttede andelsboligforeninger), bebyggelsesplaner.

- Kontakt: Heidi Hauschild, E-mail: hhj@odense.dk 

 
Ejendom
Ejendom varetager alle opgaver, som knytter sig til kommunens bygninger. I Ejendom ligger følgende kontorer: Byggeri, Køb og salg, Udlejning, Energi og vedligehold, Rengøring, Teknisk service, Kantine.

- Her kan du læse mere om Ejendom

 

 

Erhvervskontakten
Erhvervskontakten er virksomhedernes indgang til al kommunal og statslig myndighedsbehandling i Odense Kommune.
Erhvervskontakten hjælper virksomheder med at få svar på alle spørgsmål i forbindelse med etablering eller drift af virksomhed i Odense Kommune.

Erhvervskontakten er et samarbejde mellem Odense Kommune, forsyningsselskaberne for el, vand, varme og renovation samt de statslige myndigheder: Skat, Politi, Miljø- og fødevaremyndigheder.
- Kontakt: Mette Beck-Nielsen, E-mail: mebec@odense.dk

 

 

Geodata
Ajourføring og salg af kommunens kortværk, udarbejdelse af GIS-analyser, temakort og præsentationer
GIS-brugersupport
Administration af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og tomme boliger
Varetager den matrikulære sagsbehandling, ejendomsavancebeskatningssager, adressetildeling og ændringer samt vejnavnegivning

- Kontakt: Lee Michael Pointing, E-mail: lp@odense.dk

 

 

Adresse
Plan og Byg
Odense Slot
Postboks 730
Nørregade 36-38
5100 Odense C
Tlf.: 66 13 13 72
Fax: 66 13 32 22
E-mail: pb.bkf@odense.dk

Plan og Byg
Afdelingschef Henrik Lumholdt
E-mail: hlu@odense.dk

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder