Spring til indhold
Luk

Bystrategisk Stab

Bystrategisk Stab arbejder med forskellige overordnede by- og boligstrategiske opgaver.

Kontakt i Bystrategisk stab:
Chef for Bystrategisk Stab Jannik Nyrop, tlf. 2027 6149, jny@odense.dk
Sekretær Karin Nørrelund Olsen, tlf.: 6551 1106, kno@odense.dk

 

Planområdet
• Input til landsplanredegørelse, administrativt og politisk niveau
• Input til regional udviklingsplan, administrativt og politisk niveau
• Fynsprojektet, projektledelse på tværs af 9 fynske kommuner og Miljøministeriet
• Ansvar for udarbejdelse af planstrategi
• Udarbejdelse af baggrundsanalyser og forudsætninger for det planstrategiske arbejde med afsæt i lovgivning og samfundsmæssige tendenser
• Faglig ajourføring på den nationale infrastrukturudvikling
• Ansvar for implementering af Odense kommunes politikkoncept
• Faglig ajourføring på den nationale infrastrukturudvikling og samarbejde med region, kommuner og erhvervsorganisationer omkring de syddanske og fynske infrastrukturprioriteringer

De strategiske byudviklingsprojekter
• Overordnet ansvar for strategiske byudviklingsprojekter – herunder tværgående koordinering, kommunikation, politisk involvering og bred interessentinddragelse
• Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade ’Fra gade til by’: Bygherre på projektets gennemførelse i et partnerskab med Realdania
• Letbanen: Bygherre på projektets gennemførelse
• Eksisterende OUH: Deltager i udviklingsarbejde for området sammen med BKF, regionen og Universitets-og byggestyrelsen
• Ansvarlig for en løbende investorindsats, herunder udarbejdelse af investorstrategi og deltagelse på Mipim

Det Boligstrategiske område
• Ansvar for den samlede boligstrategiske indsats herunder bl.a., analyser og undersøgelser, oplæg til politiske beslutninger, udvikling af strategier, monitorering, kvarterplaner, helhedsplaner, kommunikation
• Ansvar for selvbærende lokalsamfund der er en del af ”Odense – en ny virkelighed”, hvor kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger arbejder med nye måder i forhold til den kommunale opgaveløsning. Med selvbærende lokalsamfund tænkes der i nye samarbejder med og mellem borgere, foreninger, frivillige m.fl.
• Ansvar for forstadspuljen – der er i perioden 2010-2013 afsat kr. 10 mio. årligt til udvikling i lokalområderne i Odense
• Ansvar for Odense Kommunes overordnede indsats i Vollsmose


Du kan følg med i byens udvikling gennem vores nyhedsbrev, som du tilmelder dig på www.odense.dk/storby

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder
OPD. 31-03-2014

Bystrategisk Stab/HHPE