Spring til indhold
Luk

Om Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen løfter Odenses opgaver inden for børne- og ungeområdet. Ambitionen er at styrke det sammenhængende børne- og ungeliv med mere læring, sundhed og deltagelse i stærke fællesskaber.

Børn- og Ungeforvaltningen har fra den 1. april 2014 etableret en ny og helhedsorienteret organisation. Det betyder, at forvaltningen fra den 1. april 2014 består af fem sideordnede afdelinger: Tre børne- og ungeregioner, en familie- og velfærdsafdeling og en strategi- og sammenhængsafdeling.

Med den nye organisering i Børn- og Ungeforvaltningen er målet klart: Vi skal i højere grad arbejde som én samlet forvaltning med et helhedssyn på børn og unges liv. Vi skal skabe tættere samspil mellem strategi og drift, og vi vil i stigende grad åbne os mod omverdenen.

Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgaver er i hovedtræk:

  • Sundhedspleje
  • Dagpleje
  • Vuggestuer
  • Børnehaver
  • Folkeskoler
  • Specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning
  • Ungdomsskoler
  • Kommunal tandpleje

Forvaltningens pejlemærke er børne- og ungepolitikken ’Sammen på spring’ og vores bevægelse 'Det Sammenhængende Børne- og Ungeliv'. Tilsammen sætter de retningen for udviklingen af ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense.  

   

Der er godt 6.200 ansatte under Børn- og Ungeforvaltningen, hvoraf ca. 125 er placeret på Ørbækvej 100, i Blok 1.

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder