Spring til indhold
Luk

Masterplan

Sammendrag af masterplan for ”Arbejdet med rehabilitering i Handicap- og Psykiatriafdelingen”


Rehabilitering er et fælles fagligt fundament for hele Ældre- og handicapafdelingen.

Rehabiliteringsprojektet i Handicap- og Psykiatriafdelingen skal være med til at tydeliggøre konkrete rehabiliteringsarbejde som udføres i praksis. Målgruppen, som projektet retter sig mod, er alle de borgere som afdelingen servicerer.


Formålet at udbrede kendskab og forståelse for rehabilitering, er at understøtte at den enkelte borger mødes med en rehabiliterende tilgang og de værdier og principper som ligger bag. Værdier som f.eks. medborgerskab, borgerinddragelse, dialog. Med fokus på de rehabiliterende værdier og principper kan vi være med til at understøtte en kvalitetssikring af den tænkning og metodebevidsthed, som præger vores daglige arbejde i afdelingen.


Formålet med at udvikle og tilbyde rehabiliteringsforløb for borgere som ønsker dette med henblik på at leve op til kravene om at lave rehabilitering jf. Hvidbogens definition.


Den måde som vi taler om rehabilitering og socialt arbejde vil altid afspejle sig i:

  • Samfundets værdigrundlag som f.eks. principper om ligeværdighed og respekt for den enkeltes livsverden
  • Velfærdsamfundets principper om solidaritet og kompensation (social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelseslovgivningen)
  • FN’s Handicapkonvention

Masterplan for projektet 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder