Spring til indhold
Luk

Sygepleje

Hvem kan visiteres til sygepleje? 

 

Alle personer i Odense Kommune uanset alder og boform, som er ramt af sygdom eller svækkelse, kan efter en sygeplejefaglig

vurdering visiteres til sygepleje. Hjælp af sygeplejerske kan iværksættes efter anmodning fra egen læge, vagtlæge, sygehus, hjælper, borgeren selv eller pårørende.

Hvem kan visiteres til sygepleje?

Sygepleje ydes som en midlertidig hjælp. Som udgangspunkt vil du, i samarbejde med sygeplejersken, lægge en plan for, hvad der skal til for, at du kan håndtere så meget af din situation som muligt selv eller ved hjælp af dine pårørende. Planen evalueres løbende i samarbejde med dig.

Hensigten er, at du på mest kvalificeret måde og hurtigst igen kommer til at kunne klare mest muligt selv. Nøgleord for hjælpen er forebyggelse, sundhedsfremmelse og rehabilitering. 

Hvad kan sygepleje dække over?

Nogle af de ting som du f.eks. kan have behov for er

-       Forbindskift over sår

-       Indsprøjtninger

-       Vandladnings- eller afføringsproblemer

-       Administration af medicin

-       At komme i gang efter en indlæggelse

-       At klare svære situationer i livet – eks. svær sygdom eller dødsfald

-       At forebygge udvikling i din sygdom

-       At forebygge svækkelse

-       At undgå sygdomme

-       Demenssygdom 

-       Finde rette tilbud, der kan understøtte din positive udvikling

Sammen finder vi ud af, om hjælpen skal gives i form af undervisning, vejledning og støtte eller, om der er tale om konkrete opgaver, der skal løses af sygeplejersken eller anden faggruppe i Odense Kommune.

Hvor foregår sygeplejen?

Sygeplejeindsatsen kan finde sted i en sundhedsklinik, som du selv skal transportere dig til, som videoleverance via Kontakten eller ved, at sygeplejersken kommer i dit hjem. Hvilken form afgøres ved en sygeplejefaglig vurdering i forbindelse med visitationen og den faglige udredning efterfølgende.

Kontakt

Virksom Træning
Sygeplejen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Tlf.: 6375 2575
Fax: 6592 3422

E-mail: sygepleje.aehf@odense.dk

Ledelse:
Rehabliteringschef Jette Mark Sørensen
Tlf. 65 51 34 00
E-mail: jms@odense.dk

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder