Spring til indhold
Luk

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning eller støtte til køb af bil

Har du på grund af en varigt nedsat funktionsevne brug for hjælp for at få din dagligdag til at fungere?

I Virksom Dialog - Indgangen kan du ansøge om:

• et hjælpemiddel
• et forbrugsgode
• hjælp til boligindretning
• støtte til køb af bil

For at være berettiget til en af disse former for hjælp skal du have en varigt nedsat funktionsevne, hvilket vil sige, at træning eller behandling ikke kan bedre din funktionsevne.

Der er forskellige kriterier for bevilling af de forskellige former for hjælp. Kommunens hjælpemiddelsagsbehandlere vil sammen med dig afklare dit behov og de muligheder, der er for hjælp fra kommunen.

Hvordan søger du?
For at ansøge kan du møde op hos, ringe eller sende mail til:

Virksom Dialog - Indgangen
Dalumvej 95 B
5250 Odense SV
Tlf.: 63 75 25 75
E-mail: hjaelpemidler@odense.dk

Åbningstider

 Telefontid    
 Man-ons   8:00-15:30
 Tors   8:00-17:00
 Fre   8:00-13:00

Personlig henvendelse
Man-ons        10:00-15:00*
Tors 10:00-18:00
Fre 10:00-13:00
 
* 1. mandag i hver måned 10:00-18:00
Du kan udfylde ansøgningsskemaet herunder og sende det til hjaelpemidler@odense.dk


Bil
Hvis du ønsker at søge om støtte til køb af bil, kan du ringe til Virksom Dialog, Indgangen tlf. 63 75 25 75 eller skrive en mail til hjaelpemidler@odense.dk .

Du kan også ringe direkte til de sagsbehandlere, der har arbejdsopgaven på tlf. 65 51 35 06 eller 65 51 35 17.


Hjælpemidler til brug på arbejde

Jobcenter Odense kan tilbyde tilskud til hjælpemidler m.m. til personer med begrænset arbejdsevne med henblik på muligheden for at deltage i tilbud samt opnå eller fastholde beskæftigelse.
Spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til Arbejdsmarkedscenteret, Job og Funktion, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense.
Mail: jobogfunktion@odense.dk

Ansøgningsskema.


Hjælpemiddel, forbrugsgode, boligindretning til børn og unge under 18 år

Kontakt Børn og Ungeforvaltningens Handicapafsnit :

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til:

o Mie Foged Hansen tlf: 6375 2281 eller på mail mfha@odense.dk
o Janne Bachmann Funch tlf: 6375 2287 eller på mail jabni@odense.dk

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder