Spring til indhold
Luk

Demens

På siderne under "Demens" vil du finde information om Odense Kommunes forskellige tilbud på demensområdet, herunder rådgivning og vejledning.

Demens er fællesbetegnelsen for symptomer fra en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom, men der er flere former for demens.

 

Demens kan for eksempel vise sig ved: /upload/aehf/tanja/demens.jpg

    
    - at hukommelse og koncentration svigter

    - at evnen til at orientere sig svigter

    - at evnen til at formulere sig påvirkes 

    - at personlighed, humør og adfærd forandres

Demens rammer især ældre mennesker, men kan undertiden ramme mennesker i 40-50 års alderen
eller endnu yngre. 

Hvis der er mistanke om, at en person er dement, er det vigtigt at søge egen læge, så den rigtige diagnose kan stilles og eventuel behandling påbegyndes så tidligt som muligt.

 

  Har du brug for rådgivning og vejledning vedr. demens?

Har du brug for hjælp i hjemmet?

   Kontakt da:

  - Virksom Dialog (Visitationskontoret) 

 

 Målsætning for arbejdet med demensramte borgere

Den overordnede målsætning for arbejdet med demensramte borgere i Odense Kommune er længst muligt at bevare og fastholde borgerens personlige identitet og færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation. Dette skal bl.a. ske gennem en tidlig og relevant støtte til borgeren samt eventuelle pårørende. 

Samarbejde på demensområdet
Når et menneske og dets pårørende bliver berørt af demenssygdom, er det meget vigtigt, at de modtager den nødvendige og passende hjælp, rådgivning og vejledning. Mennesker med demens og deres pårørende får mange tilbud om udredning/undersøgelse, behandling, pleje, omsorg og aktivitetstilbud, og de kan derfor ofte være i kontakt med flere aktører, såsom egen læge, kommune og hospitalsafdelinger.

Det kan være vanskeligt at overskue denne mangfoldighed af tilbud, og der kan være en risiko for, at der i et forløb kan tabes noget i forhold til den samlede indsats, når f.eks. én aktørs opgave ophører, og en anden tager over. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en samarbejdsaftale på demensområdet i Region syddanmark, der netop har til hensigt at skabe en mere koordineret indsats til glæde for den pågældende borger og dennes familie. 

Læs: Samarbejdsaftale på demensområdet i Region Syddanmark

Få mere viden om udfordringerne ved at være dement og demensområdet generelt:

Alzheimerforeningen
Demens i Region Syd 

 

 

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder