Spring til indhold
Luk

Klubtilbud for de 10-18 årige i Odense

Odense Kommunes fritids- og ungdomsklubber.

Børn- og Ungeudvalget vedtog den 20. december 2011 en ny klubstruktur på baggrund af formålsbestemmelsen for fritids- og ungdomsklubber i Odense Kommune. Formålsbestemmelsen betyder, af fritids- og ungdomsklubberne skal spille en koordinerende rolle i lokalområdernes samlede fritidsliv, som fritidsspilfordeler.

 

Fritidsspilfordelerrollen indebærer, at fritids- og ungdomsklubbernes fokus er flyttet til i højere grad at være orienteret mod lokalområdet og de børn og unge, der ikke tiltrækkes af fritidstilbuddene. Klubberne skal have overblik over, hvad der særligt efter skoletid sker i lokalområderne, og de skal fungere understøttende, koordinerende og udviklende i bestræbelserne på at støtte større børn og unge til et fornuftigt fritidsliv.

 

Fritidsspilfordelerrollen har baggrund i de gode erfaringer, fritids- og ungdomsklubberne har med det forebyggende arbejde overfor børn og unge i lokalområdet.

 

På den måde udvikles og udvides forståelsen af, af klubbernes arbejde ikke alene foregår indenfor klubbernes fire vægge, men også ude hvor børnene og de unge færdes - f.eks. i byens gader, skoler og haller. Fritidsspilfordelerfunktionen foregår i et samarbejde med lokalområdets skoler, foreninger m.fl.. 

 

Der er i Odense 4 klubber under Ungdomsskolelovgivningen. 1 klub i hver ungdomsskole. Hver klub har flere aktivitetssteder. Aktivitetssteder og åbningstider kan ses på ungdomsskolernes hjemmesider:

 

Dalum Ungdomsskole

Korsløkke Ungdomsskole

Rising Ungdomsskole

Tarup Ungdomsskole

 

Hvem kan bruge klubberne?

Alle børn i alderen 10-18 år kan bruge klubberne. Fritidsklubberne for de 10-13 årige er primært om eftermiddagen og ungdomsklubberne for de 14-18 årige primært om aftenen.

 

Hvad tilbyder klubberne?

Klubberne tilbyder muligheder for sociale fællesskaber og forskellige aktiviteter (både fysiske og kreative aktiviteter) og der kan findes nærmere beskrivelse på ungdomsskolernes hjemmesider.

 

Hvad koster det at gå i klub?

Eftermiddag

Deltagerbetalingen for fritidsklubberne er fastsat til 115 kr. månedligt. Juli måned er betalingsfri. Deltagerbetalingen giver adgang til klubaktiviteter i hele ungdomsskoledistriktet.

 

Der ydes ikke søskenderabat og friplads.

 

Klubberne har mulighed for at opkræve betaling i forbindelse med udflugter og koloniophold, biografture, transport og adgang til skøjte- og svømmehal, forplejning, materialeforbrug og lignende.

 

Aften

Der er ingen deltagerbetaling for medlemskab i ungdomsklubberne. Medlemsskabet er målrettet de børn og unge, der bor eller går i skole i ungdomsskoledistriktet.

 

Klubberne har mulighed for at opkræve betaling i forbindelse med udflugter og koloniophold, biografture, transport og adgang til skøjte- og svømmehal, forplejning, materialeforbrug og lignende.

 

Hvordan tilmelder man sig en klub?

Tilmelding skal ske i klubben eller på den enkelte ungdomsskole. Nogle steder er der online tilmelding - se ungdomsskolernes hjemmesider.

 

Kontakt

Øvrig information om klubber i Odense kan fås ved henvendelse til Børn- og Ungeforvaltningen på tlf.: 6551 5315 el. mail: lsc@odense.dk

 

Link:

Den Sammenhængende Skoledag

 

Formålsbestemmelse pr 6/5-2008

Klubstruktur pr. 1/8-2012


 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder