Spring til indhold
Luk

Vandløb

Vandløb og deres omkringliggende naturarealer udgør levesteder for en stor variation af fisk samt andre dyr og planter, der er knyttet til vandmiljøer.

Den eksisterende lovgivning forpligtiger kommunen til at sikre en god tilstand i vandløbene. For at opnå en gunstig udvikling for naturen, har Odense Kommune fokus på at bevare og forbedre eksisterende forhold i vandløbene. Det er i den forbindelse vigtigt, at vandløbene fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at kunne bortlede vand.

Gennem de senere år er der specielt gjort en stor indsats for at optimere levevilkårene for Havørreden, der lever i flere af Odenses vandløb. Desuden arbejdes der for yderligere restaureringsprojekter bl.a. ved Fraugde bækSørenden og Vejrup Å.
PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder