Spring til indhold
Luk

Skove

Odense Kommune, Park og Natur forvalter knap 1000 hektar skov i Kommunen. Skove udgør en stor værdi for mennesker såvel som dyr og planter.

Fruens Bøge Skovene  er en af de mest besøgte lokaliteter i Odense Kommune; tænk bare på, hvor mange gange du har været i f.eks. Fruens Bøge, Åløkkeskoven, Næsbyhoved Skov, Skovene ved Hollufgård eller Hole Skov.


Alle kommunens skove forvaltes efter de ”naturnære principper”, hvilket betyder at drift og pleje sker på naturens præmisser.

Derfor vil du ofte støde på døde og væltede træer og steder med tæt opvækst af selvsåede træer. Dette vil af nogle betragtes som rod og uorden, men det betyder også at plante- og dyrelivet får meget bedre livsbetingelser. Skovene er det vigtigste levested for en lang række sjældne og truede plante- og dyrearter.

De naturnære principper betyder også, at Odense Kommunes skove dyrkes uden brug af kemiske sprøjtemidler og gødning til stor gavn for bla. vores drikkevand.

Netop drikkevandsbeskyttelse, borgernes adgang til skov, samt bedre livsbetingelser for dyre- og plantelivet er baggrunden for, at Odense Kommune, Vandcenter Syd a/s og Naturstyrelsen Fyn samarbejder om rejsning af yderligere 2000 hektar skov i Odense Kommune. Kirkendrup Skov og den kommende skov ved Elmelund vest for Bolbro er et resultat af denne aftale.

I folder om 7 af kommunens skove kan du læse mere om udvalgte skove i Odense Kommune, mens du på kortet her kan se placeringen af alle kommunens skove.

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder