Spring til indhold
Luk

Hvis jeg vil klage

Klage over miljøgener
Føler du dig generet af f.eks. støj, lugt, spildevand og affald, har du mulighed for at klage til kommunen.

Inden du klager, skal du være opmærksom på, at klagen skal rettes til politiet, hvis der er tale om klager vedrørende støj fra private musikanlæg eller lastbiler, der er parkeret på offentligt areal (dog ikke ved af- og pålæsning da det betragtes som virksomhedsstøj).

Det er desuden en god idé for naboskabets skyld, at du selv taler om problemet med personen, som er skyld i generne, inden du klager til kommunen. Det er dog ikke noget krav. Du kan eventuelt ringe til kommunen og spørge, hvordan reglerne er, inden du tager en sådan samtale.


Hvordan
 klager jeg?

Du kan klage på følgende måder:

Telefonisk 66 13 13 72

Pr. mail til miljo@odense.dk
Pr. brev Odense Kommune
Nørregade 36-38
Postboks 740
5100 Odense C

I den forbindelse kan du her se, hvilket kontor der tager sig af hvilke sagstyper.

 
Sådan behandler kommunen din klage

Senest 8 arbejdsdage efter, at vi har modtaget en skriftlig klage, får du en kvittering for modtagelsen. Vi vil i mange tilfælde også kontakte dig i forbindelse med sagens behandling.

Som oftest er det nødvendigt, at vi foretager observationer eller tilsyn for at dokumentere genens omfang. I den forbindelse foretager vi som oftest et besøg hos dig, inden vi besøger den person, du klager over.

Efter indsamling af oplysninger vurderer vi, om lovgivningen overholdes, eller om personen, der er skyld i generne, kan pålægges at ændre forholdene.

I enkelte tilfælde kan vi ikke behandle din sag på grund af manglende hjemmel i lovgivningen. I andre tilfælde kan din klage blive afvist, hvis vi anser genen for at være af underordnet betydning for miljøet eller vurderer, at gældende regler er overholdt.

 

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder