Spring til indhold
Luk

Affald

 

Få som privat person at vide, hvordan du kan være med til at skåne miljøet. Herunder finder du kommunens planer for affaldshåndtering og regler om, hvordan du skal håndtere dit affald.


Hvad er affald?

Affald er ethvert stof og enhver genstand, som ejeren skiller sig af med, påtænker at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.


Dit ansvar

Alle, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlige for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

I den forbindelse afgør kommunen, om et stof eller en genstand er affald.

Grundejeren er forpligtet til, at ejendommen holdes i anstændig stand i forhold til beliggenheden og skal holde ejendommen så ren, at  rotters levemuligheder begrænses mest muligt.


Odense kommune og Odense Renovation A/S -rollefordeling

Kommunen er myndighed på/fører tilsyn med affaldsområdet, og har dermed det overordnede ansvar for håndtering af affaldet i kommunen.

Hvert 6. år udarbejder kommunen en 12-årig affaldshåndteringsplan. Indholdet fremgår af affaldsbekendtgørelsen.

Kommunen er også ansvarlig for, at der etableres indsamlingsordninger og udarbejdes regulativer om håndtering af affald fra private og virksomheder.

Den daglige håndtering af husholdningsaffald er overdraget til det 100% kommunalt ejede aktieselskab Odense Renovation A/S, som bl.a. er ansvarlig for:

  • At hente affald på borgerens bopæl (eks. dagrenovation, storskrald)
  • At holde  byens gader, stier, p-pladser og torve rene
  • Driften af genbrugspladserne
  • At modtage, behandle og deponere affald via Odense Nord Miljøcenter (det tidligere Odense Nord losseplads)

For yderligere information kontakt:

Odense Kommune, Industrimiljø på tlf.: 65 51 24 10

Odense Renovation A/S på tlf. 63 13 82 00
Hjemmeside: www.odenserenovation.dk

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder