Spring til indhold
Luk

Aalborg Commitments

Bæredygtighed i Odense Kommune

 

Aalborg Commitments

Odense Kommune tilsluttede sig i 2008 Aalborg Commitments og forpligtede sig derved til en handlekraftig indsats for en bæredygtig udvikling – ikke kun på miljøområdet men også i forhold til sundhed, økonomi og sociale forhold.


Tilslutningen til Aalborg Commitments er en naturlig følge af, at bæredygtighed er et centralt pejlemærke i Odense Kommunes vision for de kommende 10 år ”At lege er at leve”.

Et vigtigt element i visionen er således, at Odense vil udvikle den bæredygtige og sunde by – og at Odense skal være kendt som Danmarks mest bæredygtige storby.

Ti forpligtelser

Aalborg Commitments indeholder en række prioriterede indsatsområder - forpligtelser - som alle har relation til de emner, der er blevet diskuteret på FNs miljøtopmøder fx i Rio i 1992.

De 10 forpligtelser i Aalborg Commitments er:

 • Styring og Ledelse
 • Lokal ledelse for bæredygtighed
 • Naturlige fælles goder
 • Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil
 • Planlægning og design
 • Bedre mobilitet, mindre trafik
 • Lokal handling for sundhed
 • Levende og bæredygtig lokal økonomi
 • Social lighed og retfærdighed
 • Fra lokal til global.

Bred tilslutning til forpligtelser

Over 600 europæiske byer har tilsluttet sig Aalborg Commitments. Ved at underskrive, er Odense således en del af det største samlede netværk af byer og lokale myndigheder i Europa, der arbejder for en bæredygtig udvikling.

Tre tværgående politikker

Odense Byråd har vedtaget tre tværgående politikker, som alle understøtter kommunens arbejde med bæredygtig udvikling i Odense. Der er tale om Miljøpolitikken, Sundhedspolitikken og Erhvervs- og vækstpolitik og disse er fundamentet for Odense Kommunes arbejde med at opfylde de ti forpligtelser i Aalborg Commitments. 

Afrapportering til Aalborg Commitments

Ved underskrivelsen af Aalborg Commitments forpligtede Odense Kommune sig bl.a. til at udarbejde en integreret Aalborg Commitments statusrapport inden 12 måneder efter datoen for kommunens underskrift.

En anden forpligtigelse er at prioritere kommunens opgaver med henblik på at adressere de 10 commitments og fastlægge individuelle lokale mål inden 24 måneder efter datoen for underskrift.

Ved udgangen af 2009 blev den første afrapportering af Odense Kommunes bæredygtighedsarbejde send til Aalborg Commitments.

Du kan læse rapporten som pdf-fil:
Aalborg Commitments rapport - Odense Kommune 2009


   

 

De ti forpligtelser i Aalborg Commitments 

 

 1. Styring og Ledelse
   
 2. Lokal Lokal ledelse for bæredygtighed
   
 3. Naturlige fælles goder
   
 4. Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil
   
 5. Planlægning og design
   
 6. Bedre mobilitet, mindre trafik
   
 7. Lokal handling for sundhed
   
 8. Levende og bæredygtig lokal økonomi
   
 9. Social lighed og retfærdighed
   
 10. Fra lokal til global

Læs en uddybning af de ti commitments

Besøg hjemmesiden for

Alborg Commitments

Læs status rapport som pdf-fil:

Aalborg Commitments rapport - Odense Kommune 2009

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder