Spring til indhold
Luk

Vejstatus

Vejregister

Vedligeholdelses
niveau
Vejdistrikter Kontakt

Vejene i Odense Kommune har forskellig status. Det har betydning for hvem der har vedligholdelsesforpligtelsen:

  • Statsveje
  • Kommuneveje
  • Private fællesveje
  • Private veje (1 ejer)
  • Havnens veje
  • Kommunale stier
  • Private fællesstier
  • Private stier

Statsvejene administreres og vedligeholdes af Vejdirektoratet (Volderslevvej og motorvejen).

 
Kommuneveje og -stier administreres og vedligeholdes af Odense Kommune.

 
Private fællesveje og –stier administreres af Odense Kommune og vedligeholdes i byområder af ejerne af de tilgrænsende ejendomme - på landet af vejens brugere.

 
Private veje vedligeholdes af vejens ejer.

 
Havnens veje administreres af Odense Havn ( del af Havnegade, Malmøgade, Sverigsgade, gl. Toldbodgade m.fl.).

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder