Spring til indhold
Luk

Planområde 0

Oversigt over lokalplaner og byplanvedtægter i
Bymidten

 

Dokumenterne er gemt i PDF-format. For at kunne læse dem, skal du have installeret det gratis program Adobe Reader

 

Forklaring til oversigt

Lokalplan Størrelse Endelig
vedtaget

0-748

 Musik- og Teaterhus 3,5 MB 04.12.13 

0-734

Vestergade-Mageløs-Smedestræde 1,7 MB 12.06.13

0-731

 
Allégade 16 1,4 MB 13.03.13

0-718

Katedralskolen - Jernbanegade  0,5 MB  05.10.11

0-704

Møntergårdskarreen 0,4 MB 10.11.10

 0-697

Thrigekarreen  0,8 MB  01.02.12 

0-696

Boliger på Ridehusgade og Østergade 1,3 MB 17.02.10

0-687

Musik- og Teaterhus 0,7 MB 08.10.08

0-686

Klosterbakken 0,9 MB  23.11.11

0-683 + Tillæg 1

 Ny bydel nord for Østre Stationsvej 1,5 MB 06.06.12

0-681

Ansgars Kirke Sognegård 0,9 MB 22.04.09

0-667

Bevarende for område Frederiksgade, Langegade og Bjergegade 1,7 MB 12.09.07

0-663
+
Tillæg 1

Centerformål i karreen Klostervej, Vindegade, Kongensgade og Østre Stationsvej  1,7 MB
Tillæg 0,8 MB 
09.06.07
07.12.12

0-662

Område for Sadolinsgade, Lahnsgade og Jagtvej 1,6 MB 23.05.07

0-658

Bolig- og serviceområde ved Rugårdsvej 30 m.fl. 2,3 MB 04.10.06

 0-657

Odense Konservesfabrik 0,7 MB 22.11.06 

0-649

Nyt centerområde ved Brandts Klædefabrik 1,3 MB 22.11.06

0-648

Bolig og Erhverv på Klostervej 1,0 MB 08.11.06

0-647

Hotelbebyggelse Østre Stationsvej 0,6 MB 14.06.06 

0-639

Grønnegade, Vindegade og Kongensgade 

1,1 MB

05.04.06

0-630

Østergade 26 0,5 MB 17.08.05

0-623

Forbindelsen over banen i områder mellem Østre Stationsvej og Lerchesgade - delvist ophævet af 0-683 

0,8 MB

08.12.04 
Et område mellem Østre Stationsvej, Kongens Have og Nørregade 0,5 MB 11.02.04
Et område omkring Odense offentlige slagtehuse 0,9 MB 11.02.04

0-602

Thrige Karréen  - se også forslag 0-697 0,9 MB 02.02.05 
Kragsbjergvej 24-28. Ombygning af erhverv til boliger 0,3 MB 11.12.02
Udvidelse af Odense Katedralskole - delvist ophævet af 0-718 3,3 MB 21.08.02

  0-584

Thomas B. Thriges Gade 85 - se også forslag 0-697  0,4 MB 09.04.03
H.C. Andersens Hus/Lotzes Have (udvidelse af museet) Se tillige 0-548 1,0 MB 13.12.00
Sukkerlageret, Roersvej 25 (boliger) 1,0 MB 29.11.00
Et område ved Kongens Have og Nørregade (Texacogrunden)
Delvist ophævet af lokalplan 0-613
1,4 MB 14.02.01
Vestergade - Vesterbro - Vindegade - Pantheonsgade ( boliger) Se tillige 0-548 1,8 MB 17.01.01
Udvidelse af Brandts Klædefabrik
Se tillige nr. 0-548, 0-639 og 0-649 
1,0 MB 31.01.01
Thomas B. Thriges Gade 87 m.fl. ved Buchwaldsgade - Thomas B. Thriges Gade - Tolderlundsvej (Stilladsgrunden) (boliger) 1,1 MB 05.04.00
Ejendommen Albanigade 23 m.fl. (ældreboliger og ældrecenter) 0,9 MB 22.03.00
Facader og skilte i bymidten Opdelt 08.09.99
Et område ved Flakhaven - Klingenberg - Skt. Knuds Kirkestræde - Klaregade - Vestergade (Magasins udvidelse) Se tillige 0-548 2,5 MB 12.06.13
Klosterbakken 20 (boliger) 0,6 MB 21.06.00
Område afgrænset af Vestre Stationsvej - Fjordsgade - Rugårdsvej - "Vesterport" - (centerformål) 2,4 MB 12.02.97
Karreen Ørstedsgade - B. Bangs Gade - Rugårdsvej - St. Glasvej (boliger,service) 2,7 MB 27.11.96
Thrige-Titan (erhverv/service) - se også forslag 0-697 2,4 MB 14.02.96
Området mellem Grønløkken - Rugårdsvej - Grønløkkevej og Store Glasvej (erhverv)
Delvist aflyst af lokalplan nr. 0-608
2,9 MB 19.03.97

Benediktsgade (udvidelse af vejbanen)

Delvist ophævet - se også lokalplan 0-667 

2,3 MB 22.03.95
Ved Odense Glasværk (boliger og service) 3,2 MB 02.11.94
Lotzes Have (Børnekulturhus) Se tillige 0-548 1,0 MB 12.10.94
Rytterkasernen (boliger,service) 2,0 MB 12.10.94
Dæhnfeldts Frølager (boliger, service) 1,6 MB 22.12.93
Nyborgvej 26-30 (boliger) 1,7 MB 02.06.93
Jernbanegade - Slotsgade - Klostervej, Vingården (boliger) Se tillige 0-548 2,5 MB 16.12.91
Sdr. Boulevard 2-12 (boliger) 2,1 MB 19.01.94
Frue Kirkestræde - Nedergade - Overgade Se tillige 0-548 3,2 MB 16.09.92
Odense Banegårdcenter Se tillige nr. 1-447, 0-623 og 0-647 3,0 MB 12.06.91
Gerthasminde (bevarende plan) 3,8 MB 05.12.90
Nord for stationen Se tillige 2-450 og nr. 0-623  2,6 MB 18.12.91
Godthåbsgade-kvarteret 7,1 MB 12.06.91
Odinsgade - Thorsgade - Olaf Ryes Gade - Vindegade
(boliger, butikker, byfornyelsesplan 2) Se tillige 0-548
1,8 MB 10.04.91
Frederiksgade - Christiansgade - Carlsgade - Georgsgade (boliger, service og erhverv) 3,1 MB 21.03.90
Klaregade - Horsetorvet - Munkemølle- stræde - Klosterbakken (centerformål) Se tillige 0-548 2,0 MB 08.11.89
Kanslergade - Lille Glasvej - Store Glasvej (boliger, service) 2,9 MB 03.05.89
DSBs jernbaneareal - Jarlsberggade - Rugårdsvej - Åløkke Allé (TV2) 2,6 MB 27.04.88
Enggade 13 og Østergade 26 (fjernvarmecentral) 1,3 MB 09.03.88
Allégade (OBs tidl. Baneanlæg)
(til plejecenter og ældreboliger)
2,0 MB 08.06.88
Ved Jagtvej - Sadolinsgade - Lahnsgade (Højsletten) (boliger) 1,3 MB 14.10.87
Omkring Thomas B. Thriges Gade
(boliger, service) Se tillige 0-548 og nr. 0-687
9,1 MB 23.03.88
Sdr. Boulevard - Filosofgangen - Odense Å
(ny kunstudstillingsbygning)
1,0 MB 26.08.87
Albanigade - Tinghusgade - (Tinghusgården) (kontorhus) 1,4 MB 27.08.86
Kongensgade 70-76 (centerformål) Se tillige 0-548 1,6 MB 18.06.86
Parkeringshus ved Filosofgangen Se tillige 17-301 og 0-548 1,8 MB 05.03.86
Slotsgade - Store Gråbrødrestræde - Vestergade - Vintapperstræde
(centerformål samt parkeringshus) Se tillige 0-548
2,5 MB 06.11.85
Nørregade - Skulkenborg - Thomas B.Thriges Gade (boliger, butikker, kontorer, off. Formål). Delvist ophævet. Se tillige 2-396 og 0-548 1,4 MB 18.09.85
Ved Provstegården - Odense Å
(boliger, butikker, liberalt erhverv) Se tillige 0-548
2,6 MB 19.06.85
Ny boligbebyggelse på Filosofgangen Delvist ophævet. Se tillige 17-301, 17-365 og 0-548 2,4 MB 07.12.84
Hjørnet af Ansgargade - Vesterbro
(boliger, liberale erhverv) Se tillige 0-548
1,1 MB 23.11.83
Nord for Nyborgvej 2-24
(boliger, erhverv,off. service)
1,4 MB 27.04.83
Albani Torv - Albanigade - Odense Å - H.C. Andersen Haven (Industripalæet) Se tillige 0-548 1,5 MB 27.10.82
Jens Benzons Gade - Odinsgade -Thorsgade Vesterbro (boliger, service, offentligt fællesareal) Se tillige 0-548 1,0 MB 13.10.82
Mageløs 8 m.fl.(off. formål, boliger,erhverv) Delvist ophævet. Se tillige 17-336, 17-365, 0-548 1,1 MB 23.06.82
Danmarksgade-Odense Å
(tidl. gasværksareal) (boliger)
2,6 MB 24.03.82
Kastanievej - Sdr. Boulevard - Odense Å (boliger) Se tillige 10-242 1,3 MB 24.02.82
Falen - Vesterbro - Søndergade - Kirkegårds Allé - Ansgargade (boliger og erhverv) Se tillige 0-548 0,6 MB 25.03.81
Hans Mules Gade - Ryttergade - Pjentedamsgade - Overgade (Politigårdskarréen) (boliger, off. formål) 0,8 MB 26.08.81
Brogade - Odense Å - Nedergade (boliger) Se tillige 0-548 0,8 MB 23.12.77
Claus Bergs Gade - Skulkenborg - Thomas B. Thriges Gade - Hans Mules Gade - Sortebrødre Torv
(kongres-/koncertcenter) Delvist ophævet.
Se tillige 2-396 og nr. 0-687
0,9 MB 11.11.77
Byplanvedtægt Størrelse Endelig
vedtaget
Et område mellem Bangs Boder/Sortebrødre Torv, Claus Bergs Gade, Overgade, det vestlige skel af matr.nr. 1750
Sikrer området udlagt til blandet bolig og erhvervsformål
0,4 MB 16.06.77
Området mellem Falen, Grønløkkevejs forlængelse, Roersvejs forlængelse, Haugstedgade. Sikrer området anvendelse til boligformål 0,6 MB 26.09.77
Området begrænset af Pjentedamsgade, Ryttergade, Danmarksgade, de østlige skel af matr.nr. 1 eq og matr.nr. 2014 og Skt. Jørgens Gade
Området udlægges med visse undtagelser til boligformål, fælles friarealer, parkering og interne veje
0,6 MB 17.11.76
Sydlige del af Paaskestræde-kvarteret
Sikrer området til boligformål
0,4 MB 17.04.75
Området mellem Bredstedgade, Skibhusvej, Jernbanen, vestlige skel af matr.nr. 511 og 512a, Ejlskovsgade. Sikrer området til posthus, bolig- og erhvervsbebyggelse. Delvist afløst af lokalplan 1-447 1,0 MB 28.04.75
Rosengades nordside
Se tillige 0-568 og 0-687
0,4 MB 30.06.72
Sikrer, at en del af området udlægges til off. formål (Museum og grønt område
Se tillige 0-568 og 0-687
0,4 MB 14.02.70
Et område omkring Hans Jensens Stræde, Ramsherred, Bangs Boder, Overstræde (H.C. Andersen-kvarteret). Sikrer området til beboelse samt sikrer H.C. Andersens Museum. (bevaring af områdets karakter og bymiljø).
Delvist afløst af lokalplan 2-396. Se tillige 0-568 og 0-687
0,5 MB 11.08.67
Området Filosofgangen, Ny Vestergade, Vestergade, Mageløs, Holsedore. Sikrer bl.a. et område til boligbebyggelse, et område til offentligt formål (vej- og parkeringsareal) og et område til erhvervsbebyggelse. Delvist afløst af lokalplan 17-301, 17-336 og 17-365 0,9 MB 17.01.78
Området mellem Nørregade, Skulkenborg,Thomas B. Thriges Gade, Nr.24. Fisketorvet. Sikrer området til boligformål (kun etagebebyggelse) og lettere erhverv. Delvist afløst af lokalplan 2-396 og 16-358 0,8 MB
Området Nørregade, Østre Stationsvej, Thomas B. Thriges Gade, Skulkenborg. Sikrer området til erhvervsmæssig udnyttelse og indeholder bl.a. vejlinjer og bebyggelsesplan 0,5 MB 20.12.65
Området ved en del af Albanigade, Hjallesevej og Benediktsgade
Sikrer en udvidelse af Albanigade og Hjallesevej. Fastlægger bebyggelsesplaner for fire delområder. Vedtægten er ændret i 1962 f.s.v. angår bebyggelsesplan A. Delvist afløst af lokalplan 17-373, 2-443 og 2-502
1,1 MB 27.08.54
Området langs den nordlige bred af Odense Å, øst for Albanigade
(Gangsti langs åen gennem bl.a. Odense adelige Jomfru- klosters Have). Delvist afløst af byplanvedtægt 71
0,3 MB 01.11.51
Reg. 1
Området Grønnegade, Kongensgade, Vestergade
Plan og Byg/KNI
Sidst opdateret 11-06-2009
PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder
OPD. 27-02-2014

Plan og Byg - Byplan