Spring til indhold
Luk

Særlige udlejningsregler

Odense Kommune og en række boligorganisationer har aftalt udlejning efter særlige kriterier. Det betyder at der er udvalgte grupper, der har fortrinsret til en bolig.

For tiden eksisterer der følgende aftaler om udlejning i afdelinger:
 

 

Tilladelsen omfatter:

 

 

Boligorganisation

 

 

Fortrinsret for ansøgere med børn

Fortrinsret til ansøgere med mindst 1 hjemmeboende barn under 18 år i:

afd. 6 – Kragsbjerg, Odense M (Interne ansøgere fra afdelingen går dog forud).

afd. 7 – Solbjergvej, Odense M (Interne ansøgere fra afdelingen går dog forud).

OAB

 

Fortrinsret til hver 2. ledig bolig til ansøgere med mindst 1 hjemmeboende barn under 18 år i:
afd. 12 – Rismarken, Odense NV.

OAB

 

Fortrinsret til ansøgere med mindst 1 barn i boliger over 85 m²:
afd. 26 - Bondebjerget, Bellinge.

OAB

 

Fortrinsret til enlige og par med mindst 1 hjemmeboende barn til boliger over 90 m².

Andelsboligforeningen Hedelundparken

 

Fortrinsret til enlige og par med mindst 1 hjemmeboende barn til boliger over 90 m².

Arbejdernes Boligforening

 

Fortrinsret for unge og for studerende

 

8 familieboliger udlejes til uddannelsessøgende eller unge under 30 år i afdeling 40 – Vindegade.

OAB

 

Fortrinsret for ansøgere under 25 år i 1 værelses lejligheder i:

afd. 8 – Odinsparken, Bolbro

afd. 17 – Aahaven, Dyrup, (1 og 2 vær på 39 m²)

afd. 18 – Bøgeparken, Vollsmose

afd. 20 – Ejerslykke (Otto Baches Vej 13, højhuset) 54 stk. 1-2 værelses lejligheder.

OAB

 

Fortrinsret for uddannelsessøgende og unge under 25 år. Gælder for hver 2. ledig 1 og 2 rumsbolig i:

afd. 5 – Stjerneparken, Bolbro

afd. 7 - Højstruphave, Bolbro

afd. 9 - Munkebjergparken, Odense M

afd. 10 - Hunderupparken, Odense M

afd. 11 – Højstruplund. Tarup

afd. 13 - Granparken, Vollsmose

afd. 14 - Egeparken, Vollsmose

afd. 17 - Elmelunden, Bolbro

afd. 18/90 – Pjentedammen, Centrum

afd. 20 – Skt. Jørgens Have, Centrum

Højstrup Bolig

 

Fortrinsret for uddannelsessøgende i 1 og 2 rums boliger i Klingstrupvænget 19-31, 51-63 og 83-95.

Odense social-filantropiske boligselskab

 

Fortrinsret familieboliger for beboere, der har boet 2 år i samme almene ungdomsbolig i indtil 3 måneder efter endt uddannelse.

Det er ikke et krav, at man bor i en ungdomsbolig tilhørende den boligorganisation, som hvor man ønsker en familiebolig.

Alle boligorganisationer undtagen Folkebo og Pårup Andelsboligforening.

 

Fortrinsret til nye studerende, der ikke er bosiddende på Fyn, til små familieboliger. Fortrinsretten træder i kraft i de tilfælde, hvor der ikke er ledige ungdomsboliger samt at ansøgeren har søgt alle typer boliger under ”Studiebolig-odense.dk” (evt. med husleje max. på 2.800 kr.). Boligorganisationerne kontakter selv afviste ansøgere for at tilbyde en ledig bolig.

Alle boligorganisationer undtagen Folkebo og Pårup Andelsboligforening.

 

 

Bofællesskaber

 

Afd. 10 – Glasværket. Indflytning for 40-60-årige. Egen udlejningsliste.

Fyns Almennyttige Boligselskab

 

Afd. 26 – Bondebjerget, Bellinge. Bofællesskab for alle aldre. Særlige aftaler før indflytning.

 

OAB

 

Seniorbofællesskaber for ansøgere uden hjemmeboende børn

 

Ansøgere over 40 år

Afd. 15 – Vindegade. Egen udlejningsliste.

Boligforeningen Kristiansdal

 

Ansøgere over 50 år

Afd. 23 – Remisen, Sdr. Boulevard. Seniorbofællesskab.

Arbejdernes Boligforening

 

Afd. 46 – Skibhus Skovly, Skibhuskvarteret. Seniorbofællesskab.

Højstrup Bolig

 

Afd. 47 – Marienlund, Skibhuskvarteret. Seniorbofællesskab.

Højstrup Bolig

 

Afd. 49 – Kastaniegården, Centrum. Seniorbofællesskab.

Højstrup Bolig

 

Afd. 37 – Toftehaven, Odense SØ. Seniorbofællesskab for 22 af afdelingens boliger.

Højstrup Bolig

 

Afd. 85 – Hammerparken, Bullerup. Seniorbofællesskab. Par har fortrinsret til 3 værelses boliger.

Fyns Almennyttige Boligselskab

 

Afd. 39 – Det kreative Seniorbo. Seniorbofællesskab. Egen udlejningsliste. Fortrinsret for ansøgere mellem 50-65 år.

OAB

 

 

Ansøgere over 55 år

Afd. 25 – Fangel. Seniorbofællesskab. Egen udlejningsliste.

Boligforeningen Kristiansdal

 

Afd. 87 – Sedenparken. Seniorbofællesskab. Par har fortrinsret til 3 værelses boliger. Ved par: Mindst en over 55 år.

Fyns Almennyttige Boligselskab

 

Afd. 38 – Blommehaven, Blangstedgård. Seniorbofællesskab for 12 af afdelingen boliger.

OAB

 

Afd. 7 – Bjerggården, Seden Syd. Seniorbofællesskab. Egen udlejningsliste.

 

Odense Social-Filantropiske Boligselskab

 

Fortrinsret i almindelige familieafdelinger for seniorer uden hjemmeboende børn

 

Fortrinsret for ansøgere over 50 år

afd. 18 – Bøgeparken 246, 248 og 250, Vollsmose. 1, 2 og 4 værelses lejligheder.

 

OAB

 

Fortrinsret for ansøgere over 55 år

afd. 11 – Solbakken (Mølleløkkevej 17 og 19), Risingkvarteret. 2 værelses lejligheder.

afd. 15 – Lærkeparken, Vollsmose. 1 og 2 værelses lejligheder.

 

OAB

 

Fortrinsret for ansøgere over 60 år

afd. 33 – Rugløkkevej, Seden. 2 stk. 2 værelses boliger.

afd. 34 – Rønnehaven, Hjallese. 10 stk. 2 værelses boliger.

afd. 35 – Poppelhaven, Seden Syd. 16 stk. 2 værelses boliger.
afd. 1 - Kochsgade. 2 stk. 2 værelses boliger.

OAB

 

 

Ordninger der tilgodeser tilflyttere

Tilflyttere til Odense Kommune og med beskæftigelse i Odense Kommune har fortrinsret i forhold til den almindelige venteliste og oprykningsretten til alle familieboliger.

Højstrup Bolig

 

 

Tilsidesættelse af oprykningssretten i afdelingen eller i organisationen

Tilsidesættelse af oprykningsretten til boliger i egen afdeling.

Arbejdernes Boligforening

 

Tilsidesættelse af oprykningsretten for familieboliger i alle afdelinger.

Boligforeningen Kristiansdal

 

Tilsidesættelse af oprykningsretten for hver 2. ledig familiebolig i alle afdelinger. Interne ansøgere i afdelingen går forud.

Højstrup Bolig

 

Tilsidesættelse af oprykningsretten for hver 2. ledig familiebolig i alle afdelinger. Interne ansøgere i afdelingen går forud.

Fyns almennyttige Boligselskab

 

Tilsidesættelse af oprykningsretten for hver 4. ledig familiebolig i alle afdelinger. Interne ansøgere i afdelingen går forud.

OAB

 

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder
OPD. 13-06-2013

Plan og Byg - Byplan