Spring til indhold
Luk

Generhvervelse af kørekort

Ansøgning om generhvervelse af kørekort skal indgives til et Borgerservice.

Borgerservice videresender ansøgningen til Politiet, der foretager den videre sagsbehandling. Når politiet har behandlet din ansøgning, sender politiet ansøgningsskemaet til dig med en vejledning om, hvilke krav der stilles i forbindelse med generhvervelse af kørekort.

Når du har modtaget din ansøgning fra Politiet, kan du enten henvende dig til en kørelærer eller til et Borgerservice og bestille en kontrollerende køreprøve.

En kontrollerende køreprøve består både af en teoriprøve og en praktisk prøve. Du kan først bestille den praktiske prøve, når du har bestået teoriprøven.

En kontrollerende køreprøve koster kr. 890,00.

Hvis du har spørgsmål om generhvervelse af kørekort (eks. hvornår du kan generhverve og på hvilke vilkår) skal du henvende dig skriftligt til politiet. Dine spørgsmål kan også afleveres til et Borgerservice, som sender dem videre.


PRINT
OPD. 19-08-2015

BorgerService