Spring til indhold
Luk

Generelle indlæringsvanskeligheder

Specialpædagogiske undervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder

 

 

Generelle indlæringsvanskeligheder ses ved en forsinket intellektuel og sproglig udvikling, samt snæver begrebs- og forestillingsverden. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder kan derfor, udover vanskeligheder med faglig indlæring, have vanskeligheder ved at begå sig i komplekse sociale situationer.

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder har funktionsnedsættelse i forskelligt omfang og derfor er behovet for støtte forskelligt. Tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder er gradueret i tre typer af tilbud: specialskole, heldagsafdelinger og specialklasser.

Disse børns behov for specialpædagogisk indsats kan være af varig karakter og kan derfor indbefatte opfølgning ud over undervisningspligtens ophør.

Spørgsmål samt uddybning af kriterier for henvisning til specialskole, heldagsafdelinger og specialklasser kan rettes til koordinator for team generelle indlæringsvanskeligheder:

Psykolog Helle Mikkelsen

E-mail: helle@odense.dk

Mobil: 2938 6014

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder