Spring til indhold
Luk

Løkkehus Løkkehus er et alsidigt børnehjem, som tilbyder individuelt tilpassede behandlingsforløb til børn og unge med særlige behov.

Løkkehus lægger vægt på fleksible løsninger, så børnenes behov bliver imødekommet. Vi arbejder i høj grad med struktur, involvering og støtte til relationen mellem barn og forældre.

Vores opgaver er præget af en høj grad af alsidighed og bredde, hvilket betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte sag med et individuelt behandlingsforløb. Løkkehus’s pædagogiske tilgang sigter mod den miljøterapeutiske model, hvor vi via et organiseret og strukturelt miljø skaber rammerne for relationsarbejde med de børn og unge, som bliver anbragt på Løkkehus.

Det er Løkkehus´ vision at skabe et børnehjem, hvor der er en god kultur og høj faglighed. Fleksibilitet er nøgleordet.

På Løkkehus sigter vi mod at være en ligeværdig samarbejdspartner og medspiller i indsatsen omkring udsatte børn, unge og deres familier. En institution, som sætter sin faglighed i spil, i forhold til at finde den rette løsning for de børn og unge, som har et særligt behov for socialpædagogisk støtte.

I forbindelse med behandlingsforløbene vægter vi et tæt samarbejde med andre faggrupper. Det betyder, at vi bl.a. indhenter psykolog faglig bistand i forbindelse med udredningsopgaver og til kvalificering af behandlingsplaner, samt til at understøtte den socialpædagogiske behandling af de børn og unge, som bor på Løkkehus.

Lovgrundlaget for Løkkehus er forankret i Servicelovens § 67.

Målgruppen for Løkkehus er udsatte og omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 (23) år og omfatter:

  • 12-16 årige med adfærdsproblemer.
  • 0-18 årige, der anbringes akut, og udredes nærmere eller venter på endeligt anbringelsessted.
  • Uledsagede flygtninge i alderen 0-18 år.

Løkkehus er organiseret i to afdelinger:
1. Afdeling til behandlingskrævende børn og unge.
2. Afdeling der indeholder forskellige opgaver f.eks. unge, aflastning, observation og udredning og projekter, der bl.a. indeholder støtte- og overvåget samvær m.m.

Læs mere om Løkkehus' organisering her (pdf åbner i nyt vindue)