Nyhed

Uændret ledighed i Odense 05-01-2017

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i november 2016 er 5.675 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,3 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er uændret fra oktober til november 2016.

For hele landet er ledigheden i samme periode ligeledes uændret. Ledighedsprocent for hele landet er 4,2 procent i november 2016.

 

Odense indtager nu en 4. plads i ledighedsplaceringen set i forhold til en 3. plads i oktober 2016 – dvs. Odense er rykket fra landets 3. højeste ledighedsprocent til landets 4. højeste ledighedsprocent.

 

Bemærk at ledighedstallene korrigeres ikke bagudrettet, for at sikre sammenlignelige tal.

Opdateret 05-01-2017