Spring til indhold
Luk

Automation i sundhedssektoren

16-01-2007


Forestil dig en fremtid, hvor robotter tapper blod af mennesker eller udfører blindtarmsoperationer! Umiddelbart kan tanken virke skræmmende, men reelt kan en øget automation af sundhedssektoren redde menneskeliv, mindske fejl og reducere antallet af arbejdsskader.

 

Forskere ved Syddansk Universitet har igangsat en række automationsprojekter, der kan forbedre processer i sundhedssektoren. I januar 2007 samler de samarbejdspartnere og interessenter fra forsknings- og sundhedsverdenen ved seminaret Automation i sundhedssektoren, hvor man vil udforske den nyeste teknologi og diskutere, hvordan teknologien kan forbedre hverdagen for patienter og personale i sundhedssektoren.

 

/upload/nyheder/roblood-web.jpg

 

Samarbejde og tværfaglighed = større viden

Bag initiativet står kompetenceklyngen RoboCluster, Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, Vejle Sygehus og Teknologisk Institut. Partnerne spår et stort potentiale for automation og intelligente systemer i fremtidens sundhedssektor. Med moderne robotteknologi vil patienterne kunne tilbydes nye behandlingsformer inden for fx genoptræning, operationer, undersøgelser, mm., og personalet vil kunne aflastes og hermed mindske arbejdsskader og frigive ressourcer til andre formål.

 

Seminaret afholdes for at forstærke den tværfaglige udveksling af viden på området og styrke samarbejdet med erhvervslivet og sundhedssektoren. Der vil bl.a. være præsentation af robotteknologiske operationssystemer, neuroteknologi og design af og interaktion med medico-tekniske apparater.

 

Automatisk blodprøvetagning = færre fejl

Lektor Anders S. Sørensen fra Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet giver et konkret eksempel på automatiseret blodprøvetagning.

 

- Lige nu er fakultetet i samarbejde med Vejle Sygehus i gang med at udvikle en robot, der kan tage blodprøver. Robotten aflæser, hvor på patientens arm, det er bedst at tage blod fra og udfører derefter selve blodprøvetagningen med større præcision, end det normalt er muligt. Dermed aflaster robotten laborantens arbejde og mindsker forekomsten af fejl, siger Anders S. Sørensen.

 

Seminaret finder sted torsdag den 18. januar 2007, kl. 13.00 til 16.45, på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Alle 1, 2030 Odense M.

 

 Se også http://www.robocluster.dk/aktiviteter/20070118_sundhedsseminar   

 

PRINT
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder
OPD. 20-02-2014

Digital Borgerdialog