Officielle meddelelser

Læs officielle meddelelser og bekendtgørelser fra Odense Kommune. Du kan finde lokalplaner, kommuneplaner, VVM-redegørelser, aktuelle udbud og meget andet

Kontaktinformation

Borgerservice

66 13 13 72

Skulkenborg 1
5000 Odense

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30 - 15.00
Torsdag 9.30 - 17.00
Fredag 9.30 - 13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 7.00-18.00

Digital post

Opkrævningen

Lokalplaner

Oversigt over lokalplaner i høring

 

Senest vedtagne lokalplaner

Motorsportsanlæg ved Kærby Mose

Biludstillingsbygning ved Rugårdsvej 140 mv.

 

Kommuneplan

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2016-2028

 

VVM 


Afgørelse om ikke-VVM-pligt, Energivejs forlængelse

Sti ved Lindvedparken - Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt

Det nye H. C. Andersens Hus. Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Miljøvurdering af planer og programmer

Afgørelse om ikke at miljøvurdere Lokalplan nr. 4-794, Munkebjergvejs forlængelse

 

Landzonetilladelser

Oversigt over annoncer for landzonetilladelser

 

Nedrivning at bevaringsværdige ejendomme

Oversigt over annoncer for nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

Nedrivningstilladelse - Brændekilde Væde Vej 34

Nedrivningstilladelse - Borsvinget 20

 

Officielle meddelelser og bekendtgørelser

Her kan du læse de seneste officielle meddelelser og bekendtgørelser.

Oprettelse af vandråd i hovedvandoplandet Odense Fjord

Reduktion af Skovbyggelinje ved Rugårdsvej 115

Reduktion af skovbyggelinje ved Toldbodgade

Reduktion af skovbyggelinje ved Nyt OUH

Reduktion af skovbyggelinje ved Promenadebyen/Toldbodgade

Tilladelse til krydsning af Viemoserenden med kloakledning

Vinterregulativ Se bestemmelser om snerydning og renholdelse

 

Miljø

Afgørelser og godkendelser

Kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning


Udbud og indkøb

Se kommunens aktuelle udbud.

 

Nedlægning af vej

Del af Bolbrogade

Nedlægning af offentlig parkeringsareal – Klosterbakken 12

 

Vejudlæg

Vejudlæg af Gl. Toldbodgade

 

Nye vejnavne:

Odense Kommune har navngivet følgende veje: 
Klik på vejnavnet, hvis du ønsker at se kort over det pågældende område.

 

Fioniavej (2273) 5230 Odense M

Rosenbækvej (6695) 5000 Odense C

Østerlunden (9683) 5000 Odense C

Jørgen Peter Hansen Vænget  (4075), Vænge til forlænget Christofferslundvej, 5210 Odense NV

Cortex Park Vest  (1312) 5230 Odense M

Tolbodhusevej (8791) 5000 Odense C

Sukkervænget (8280) nyt boligkvarter ved Sukkerkogeriet/ Vesterbro, 5000 Odense C

Oluf Bagers Plads (5980), 5000 Odense C 

OUH. Ændring af vejnavne i sygehusområdet, 5000 Odense C

Lindvedhave (4956), nye boliger ved Lindved Hgd. Stenløse, 5260 Odense S

Odeons Kvarter (5956) (fra Østre Stationsvej til Skulkenborg)

Carl Nielsens Kvarter (1215) (fra Skulkenborg til Hans Jensens Stræde)

 

Nyt stednavn, vedtaget med borgerdeltagelse:

Glisholm Sø

 

Direkte adgang til denne side: www.odense.dk/officieltOpdateret 27-03-2017

By- og Kulturforvaltningen