Borgerpanelet "Vores Odense"

Det digitale borgerpanel 'Vores Odense' giver borgerne indflydelse på fremtidens Odense ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser.

"Vores Odense" er et panel bestående af omkring 2000 Odense-borgere, der er udvalgt til at udgøre et repræsentativt udsnit af den odenseanske befolkning. Borgerpanelet justeres løbende for at sikre statistisk validitet m.h.t. antal medlemmer og repræsentativitet.

Borgerpanelets medlemmer deltager hvert år i ca. tre webbaserede spørgeskemaundersøgelser. De bidrager ad den vej indenfor spørgerammen med meninger, oplevelser, ønsker og idéer til byrådets arbejde med at udvikle Odense Kommune.

 

Vil du være en del af borgerpanelet?

Tilmeld dig her "Bliv en del af borgerpanelet".

Vil du vide mere om borgerpanelet?

Du er velkommen til at kontakte analysekonsulent Christian Hjortekær Lindgaard, chhl@odense.dk for yderligere information om borgerpanelet.

 

Udmelding

Hvis du allerede er medlem af borgerpanelet og ønsker at melde dig ud, send venligst en mail til chhl@odense.dk med emnet ”Udmelding” fra den e-mail, som du er oprettet med i borgerpanelet. Så sørger vi for at få meldt dig ud.Opdateret 05-04-2017

Borgmesterforvaltningen