30 ledige stillinger fundet • &AElig;ldre- Handicapforvaltningen Virksom st&oslash;tte, Sct Hans Parkens Plejecenter s&oslash;ger&nbsp;1 social- og sundhedsassistent&nbsp;til&nbsp;et barselsvikariat p&aring; 28 timer ugentligt i&nbsp;aftenvagt pr. 1. maj 2014&nbsp;eller snarest derefter.<br /><br />Et frit job med ansvar.<br />Vi har brug for en dygtig kollega, som v&aelig;gter et godt samarbejde og s&aelig;tter faglige v&aelig;rdier h&oslash;jt, og som gennem vidensdeling medvirker til at udvikle arbejdspladsen.<br /><br /><strong>Vi &oslash;nsker:</strong> <ul> <li>At du holder af at arbejde med mennesker og udviser respekt for deres forskelligheder.</li> <li>At du kan arbejde efter den rehabiliterende tankegang.</li> <li>At du har et stabilt fremm&oslash;de, er robust og ansvarsbevidst.</li> <li>At du bevarer overblikket i travle situationer.</li> <li>At du kan arbejde selvst&aelig;ndigt, men ogs&aring; samarbejde.</li> <li>At du kan lide udfordringer.</li> <li>At du har et positivt livssyn og et godt hum&oslash;r.</li> <li>At du er &aring;ben og &aelig;rlig.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Vi kan tilbyde:</strong> <ul> <li>En medarbejdergruppe med mange ressourcer og forskellige kompetencer.</li> <li>En udfordrende arbejdesplads med &aring;benhed for nyt&aelig;nkning og kreativitet samt muligheden for at f&oslash;re det ud i livet.</li> <li>Et job med udvikling.</li> <li>Et f&aelig;llesskab, hvor vi v&aelig;gter loyalitet, n&aelig;rhed, stabilitet og engagement.</li> <li>En god social kapital.</li> <li>Et godt arbejdes milj&oslash;, og vi er arbejdesmilj&oslash;certificeret.</li> <li>Massagestol.</li> <li>Motionsrum.</li> </ul> L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold i henhold til g&aelig;ldende overenskomst.<br /><br />Ans&aelig;ttelse er betinget af en tilfredsstillende og aktuel straffeattest.<br />Straffeattesten medbringes hvis du kaldes til samtale.<br /><br />Den daglige trivsel er i h&oslash;js&aelig;det p&aring; Sct Hans Parkens&nbsp;Plejecenter, og er noget som den daglige ledelse er meget opm&aelig;rksom p&aring;.<br /><br />Kom og bes&oslash;g os, s&aring; du kan se stedet og samtidig danne dig et indtryk af, om det er noget for dig.<br /><br />Ring til vores afdelingsleder Lisbeth Lildballe 6551 3155 eller rehabiliteringsleder Kirsten Wilki 6551 3138<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Sct Hans Parkens plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-04-2014

 • Har du lyst til og brænder du for arbejdet med børn og deres familier? Har du erfaring med familiebehandling? Har du lyst til at deltage aktivt i familiehuset faglige udvikling og supervision? Så hører vi gerne fra dig.

  B&oslash;rn og Familiehuset Odense 0 &ndash; 14 &aring;r s&oslash;ger en psykolog til fastans&aelig;ttelse med en ugentlig arbejdstid p&aring; 37 timer. Stillingen &oslash;nskes besat 15. august 2014.<br /><br />B&oslash;rn og Familiehuset Odense 0 &ndash; 14 &aring;r h&oslash;rer under Center for Indsatser til B&oslash;rn og Unge (CIBU), som er en del af B&oslash;rn- og Familieafdelingen i Odense Kommune. I B&oslash;rn og Familiehuset er der i forvejen ansat 2 psykologer. Den samlede personalegruppe best&aring;r af 4 teams og har samlet pt. 31 medarbejdere, 1 faglig teamleder, 1 ansvarshavende leder samt personer i flex-job, l&oslash;ntilskud og studerende.<br /><br />Det er B&oslash;rn og Familiehusets form&aring;l, at ydelserne er fleksible og udf&oslash;res i et samarbejde med det &oslash;vrige netv&aelig;rk, s&aring;som daginstitutioner, skoler, klubber og professionelt og privat netv&aelig;rk.<br /><br />Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret behandlingsmetodik, hvor der arbejdes med de relationer, barnet og familien indg&aring;r i. Behandlingsforl&oslash;bene bliver individuelt tilpassede til den enkelte familie og tager afs&aelig;t i en anerkendende ressourceorienteret tilgang. Indsatserne til det enkelte barn og barnets familie udf&oslash;res jf. SL., &sect; 52.3. Indsatserne skal forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet.<br /><br />Se mere p&aring; CIBU&rsquo;s hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/subsites/cibu">her</a>.<br /><br />B&oslash;rn og Familiehuset Odense 0 &ndash; 14 &aring;r er fysisk placeret p&aring; Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense S&Oslash;.<br /><br /><strong>Hovedopgaver for psykologen:</strong> <ul> <li>Psykologiske unders&oslash;gelser af b&oslash;rn samt voksne.</li> <li>For&aelig;ldrekompetenceunders&oslash;gelser.</li> <li>Legeterapi eller andre terapiformer.</li> <li>Samtaler/terapi med b&oslash;rn, unge og deres familier.</li> <li>Familiebehandling.</li> <li>Supervision, eksempelvis af plejefamilier.</li> </ul> I B&oslash;rn og Familiehuset varetages som s&aelig;rlig m&aring;lgruppe gravide og sp&aelig;db&oslash;rnsfamilier. Endvidere tilbyder B&oslash;rn og Familiehuset en s&aelig;rlig intensiv indsats &rdquo;FamilieFlex&rdquo; for familier med lavt funktionsniveau samt sv&aelig;re tilknytningsproblematikker. Stillingen &oslash;nskes delvist tilknyttet disse m&aring;lgrupper som et s&aelig;rligt fokusomr&aring;de.<br /><br /><strong>Vi s&oslash;ger en kollega:</strong> <ul> <li>Med psykologfaglig uddannelse (cand.psych. eller cand.p&aelig;d.psych.)</li> <li>Der som udgangspunkt er autoriseret.</li> <li>Der har indg&aring;ende kendskab til arbejdet med b&oslash;rn og unge.</li> <li>Som evt. har efteruddannelse indenfor b&oslash;rn og familieomr&aring;det.</li> <li>Gerne med erfaring med samtale/terapi med b&oslash;rn og familier.</li> <li>Der har lyst til at eksperimentere og udvikle sin praksis i forhold til arbejdet med b&oslash;rn, familie og netv&aelig;rk.</li> <li>Der har lyst til at deltage aktivt i familiehusets faglige udvikling.</li> <li>Der gerne vil arbejde positivt for at skabe en arbejdsplads, med faglighed, gode traditioner og socialt f&aelig;llesskab.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads:</strong> <ul> <li>Med en engageret personalegruppe.</li> <li>Med gode muligheder for faglig opkvalificering.</li> <li>Med stor social kapital.</li> <li>Hvor man ikke lades alene om sv&aelig;re opgaver.</li> <li>Hvor personaleudskiftningen er lille.</li> <li>Hvor humor trives.</li> <li>Hvor personalet modtager fast ekstern supervision.</li> <li>Hvor faglig udvikling er en del af den daglige drift.</li> <li>Hvor der anvendes en bred vifte af terapeutiske metoder.</li> </ul> Yderligere oplysninger kan f&aring;s ved henvendelse til B&oslash;rn og Familiehusets leder Thomas Jakobsen p&aring; tlf. 2363 9226 eller mail <a href="mailto:TBJ@odense.dk">TBJ@odense.dk</a> &nbsp;eller ved psykolog Nanna Schr&oslash;der p&aring; tlf. 3068 4432 eller mail <a href="mailto:NSC@odense.dk">NSC@odense.dk</a><br /><br />Vi ser gerne referencer p&aring;skrevet ans&oslash;gningen.<br /><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold sker efter g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Ans&oslash;gningsfristen er den 29. april 2014, kl. 12.00&nbsp;og ans&aelig;ttelsessamtaler forventes afholdt den 12.&nbsp;maj 2014.
  Arbejdssted:
  Børn og Familiehuset Odense 0-14 år
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-04-2014 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Borgerkonsulenter


  Vil du være med til at præge udviklingen inden for Ældre- Handicapområdet? Vil du være med i en spændende organisationsændring med masser af udfordringer ?

  Vil du v&aelig;re med til at pr&aelig;ge udviklingen inden for &AElig;ldre- Handicapomr&aring;det? Vil du v&aelig;re med i en sp&aelig;ndende organisations&aelig;ndring med masser af udfordringer, s&aring; l&aelig;s videre her.<br /><br />Virksom Dialog Indgangen er borgerens indgang til &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen. Det er her alle borgere kan henvende sig enten pr. telefon, digitalt eller ved personlig henvendelse. Vi skal via dialog og samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgerens &oslash;nsker, behov og ressourcer guide og hj&aelig;lpe videre til et liv p&aring; egne pr&aelig;misser uden eller med minimal kommunal hj&aelig;lp.<br /><br />Virksom Dialog i &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen, Indgangen Dalum, s&oslash;ger&nbsp;2 borgerkonsulenter til r&aring;dgivning og vejledning af borgere og p&aring;r&oslash;rende. Det er&nbsp;2 faste stillinger&nbsp;p&aring; 37 timer med tiltr&aelig;delse d. 01.05.14 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Stilingen indeb&aelig;rer:</strong> <ul> <li>R&aring;dgivning og vejledning af borgere og p&aring;r&oslash;rende.</li> <li>I samarbejde med borgerne kan der afklares borgernes behov.</li> <li>Information om tilbuddene i &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen.</li> <li>Straksafg&oslash;relser i forhold til de lovomr&aring;der, der bevilliges efter i &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen.</li> <li>Samarbejde med frivillige organisationer.</li> <li>Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>St&oslash;tte og vejledning til borgerne i forhold til digitale l&oslash;sninger.</li> <li>Som ansat indg&aring;r du i et tv&aelig;rfagligt team og du skal v&aelig;re med til at udvikle stillingen, samt arbejdsprocedurerne. Der&nbsp;er l&oslash;bende kompetence udvikling.</li> </ul> <strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Har en social, p&aelig;dagogisk eller sundhedsfaglig baggrund.</li> <li>Har gode kommunikationsevner, idet du m&oslash;der borgeren b&aring;de i Indgangen og is&aelig;r&nbsp;i telefonen.</li> <li>Har viden om den rehabiliterende tankegang.</li> <li>Er serviceminded.</li> <li>Er udviklingsorienteret.</li> <li>Kan arbejde b&aring;de selvst&aelig;ndigt og i t&aelig;t samarbejde med kollegaer, frivillige og samarbejdspartnere.</li> <li>Har bred IT erfaring og lyst til at arbejde med IT.</li> <li>Har en h&oslash;j grad af fleksibilitet og robusthed.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et udfordrende og alsidig&nbsp;job i en travl hverdag.</li> <li>Gode kollegaer.</li> <li>Dynamisk samarbejde med tv&aelig;rfaglige kollegaer.</li> <li>Mulighed for kompetenceudvikling.</li> <li>En hverdag i forandring.</li> <li>Medindflydelse og medinddragelse i arbejdsopgaverne.</li> </ul> L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold sker i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Yderligere oplysninger kan f&aring;s hos teamleder Anne Askl&oslash;f p&aring; tlf: 40 22 75 41&nbsp;eller via mail til&nbsp;<a href="mailto:amas@odense.dk">amas@odense.dk</a>.<br />&nbsp;<br />Ans&aelig;ttelse er betinget af en tilfredsstillende og aktuel straffeattest. Straffeattesten medbringes hvis du kaldes til samtale.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Indgangen, Dalum
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-04-2014 12:00

 • Vil du være vores nye teknisk designer elev? Har du lyst at være elev i en forvaltning, der er i konstant udvikling? Har du gennemført grundforløbet til uddannelsen som teknisk designer?

  <strong>Vil du v&aelig;re vores nye teknisk designer elev? </strong><br /><strong>Har du lyst at v&aelig;re elev i en forvaltning, der er i konstant udvikling? </strong><br /><strong>Har du gennemf&oslash;rt grundforl&oslash;bet til uddannelsen som teknisk designer? </strong><br /><br /><strong>-&nbsp; S&aring; h&oslash;rer vi gerne fra dig!</strong><br />&nbsp;<br />I By- og Kulturforvaltningen er vi tilsammen cirka 1100 ansatte og vi d&aelig;kker alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanl&aelig;gning. Vi er en &aring;ben, moderne og im&oslash;dekommende forvaltning og vi tager f&aelig;lles ansvar for vores by.<br />&nbsp;<br />Vi s&oslash;ger en teknisk designer elev, der kan starte den 1. august 2014.&nbsp;<br /><br />Du vil blive ansat i By- og Kulturforvaltningen og i de to praktikperioder vil du v&aelig;re i afdelingerne Plan og Byg samt i Natur, Milj&oslash; og Trafik.&nbsp; Du <strong>skal</strong> have gennemf&oslash;rt uddannelsens grundforl&oslash;b.<br /><br />I din praktikperiode vil du bl.a. medvirke ved udarbejdelse af mindre vej- og trafiksaneringsprojekter, herunder opm&aring;ling, nivellering, udarbejdelse af projekttegninger p&aring; auto-cad. Derudover vil du komme til at arbejde med digitale kort i Mapinfo, oversigtskort, filh&aring;ndtering, samt kundebetjening.<br /><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold, jvf. overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Teknisk Landsforbund.<br /><br />Du kan l&aelig;se mere om By- og Kulturforvaltningen <a href="http://www.odense.dk/topmenu/kommunen/forvaltninger/by%20og%20kulturforvaltningen" target="_blank" title="her">her</a>.<br />&nbsp;<br />Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lee Pointing p&aring; telefon<br />65 51 25 51 eller Randi Strib Hansen p&aring; telefon 21 70 96 10.<br /><br />Ans&oslash;gningsfristen er den&nbsp;25. april 2014.&nbsp;Samtaler forventes afholdt den 6. maj 2014.<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-04-2014

 • Vi søger en økonomisk konsulent, som skal være med til at opbygge og dokumentere økonomistyringen af et selvstændigt budgetområde herunder den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse.

  <strong>Socialcentret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen s&oslash;ger en &oslash;konomisk konsulent til Drifts&oslash;konomi og styring, som er placeret centralt i Socialcentret.</strong><br /><br />Du vil blive ansat i Socialcentret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I omr&aring;det varetages den daglige &oslash;konomistyring af Socialcentret samt styringen af Unge-omr&aring;det. Det samlede driftsbudget er p&aring; ca. 140 mio. kr. samt en projekt&oslash;konomi p&aring; ca. 35 mio. kr. Endvidere varetager omr&aring;det den generelle administrative underst&oslash;ttelse af omr&aring;deledelsen i centret.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi s&oslash;ger en &oslash;konomisk konsulent, som skal v&aelig;re med til at opbygge og dokumentere &oslash;konomistyringen af et selvst&aelig;ndigt budgetomr&aring;de herunder den s&aelig;rlige tilrettelagte ungdomsuddannelse.&nbsp; I &oslash;konomistyringen indg&aring;r beregning af omkostningstakster, aktivitetsstyring samt styring og ledelsesunderst&oslash;ttelse af budgetkontrollen.<br /><br />Du vil i h&oslash;j grad f&aring; mulighed for at pr&aelig;ge udviklingen af omr&aring;det. Ledelsestilsynet er et stort fokusomr&aring;de og skal l&oslash;bende dokumenteres og vedligeholdes af den budgetansvarlige. Det betyder, du f&aring;r en aktiv rolle i monitorering af centrets ledelsestilsyn. Opgaverne er b&aring;de udviklings- og driftsorienterede og skal l&oslash;ses b&aring;de selvst&aelig;ndigt og i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Desuden vil opgaverne omfatte</strong> <ul> <li>Indg&aring; i den fremadrettede strategiske planl&aelig;gning af tiltag indenfor Socialcentrets omr&aring;de med et &oslash;konomisk udgangspunkt.</li> <li>Analyseopgaver ad hoc.</li> <li>&Oslash;konomisk sparring til forskellige ledelsesniveauer.</li> <li>&Oslash;vrige takstberegninger herunder ved indt&aelig;gtsd&aelig;kkende virksomhed.</li> <li>Sikre afstemning og udvikling mellem afregninger og aktivitetsdata p&aring; budgetomr&aring;der.</li> </ul> &nbsp;&nbsp;<br /><strong>Den ideelle kandidat har f&oslash;lgende kvalifikationer</strong><br />Relevant uddannelsesbaggrund som cand.oecon., cand.polit., cand.merc. el lign. Du er systematisk og struktureret, hvilket g&oslash;r dig i stand til at arbejde metodisk og detaljeret. Du motiveres af at fungere som problemknuser og kan samtidig skabe gennemsigtighed i processerne. Det g&oslash;r, at du interesserer dig for detaljerne, men i forening med et godt overblik.<br /><br />Som person skal du kunne v&aelig;re vedholdende. &nbsp;Du evner b&aring;de at skabe fremdrift og arbejde selvst&aelig;ndigt i forhold til opgavel&oslash;sningen. Endelig skal du besidde en tydelig og anerkende kommunikation i b&aring;de skrift og tale.<br /><br /><strong>Ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r </strong><br />Ans&aelig;ttelse sker p&aring; overenskomstvilk&aring;r efter aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte chef for Drifts&oslash;konomi og styring Lisbeth Wind Spenner p&aring; 2331 7768, hvis du har ydeligere sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Socialcentret har samlet ca. 300 medarbejdere. Socialcentret varetager, udover myndighedsfunktion, driften af en r&aelig;kke tilbud f.eks; hjerneskadecenter, krisecenter for voldsramte, forsorgshjem, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, v&aelig;resteder og socialp&aelig;dagogiske tilbud i eget hjem.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Socialcentret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-04-2014

 • Odense Kommune, virksom træning, sygeplejen, søger sygeplejersker til faste stillinger og vikariater. Vil du være med til at føre vores vision ud i livet? nemlig at vi med brugeren og borgeren i centrum vil skabe løsninger til det næste velfærdssamfund.

  <div>Odense Kommune, Virksom Tr&aelig;ning, sygeplejen s&oslash;ger sygeplejersker i faste stillinger og l&aelig;ngerevarende vikariater.</div> <br /><strong>Vi s&oslash;ger sygeplejersker der:</strong> <ul> <li>Har interesse for sygeplejen i den prim&aelig;re sundhedssektor.</li> <li>Med engagement vil arbejde rehabiliterende i et tv&aelig;rfagligt samarbejde.</li> <li>Er fagligt bredt velfunderede.</li> <li>Er i stand til at arbejde selvst&aelig;ndigt, har et godt overblik og kan prioritere i sit arbejde.</li> <li>Bidrager positivt til et godt arbejdsmilj&oslash;.</li> <li>Er robuste.</li> </ul> <strong>Vi har f&oslash;lgende stillinger ledige: </strong> <ul> <li>1 fastansat sygeplejerske p&aring; 32 timer/uge, og 1 sygeplejerske i 6 m&aring;neders vikariat p&aring; 32 timer/uge til sygeplejen Hjallese, Jacob Hansens Vej 137.</li> <li>1 sygeplejerske p&aring; 32 timer/uge i sygeplejen Blangstedg&aring;rd, Jacob Hansens Vej 137.</li> <li>2 fastansatte sygeplejersker p&aring; 32 timer/uge + 1 sygeplejerske p&aring; 37 timer/uge i sygeplejen Vest, Lavsenv&aelig;nget 8.</li> <li>1 sygeplejerske i 8 m&aring;neders vikariat i sygeplejen D&oslash;ckerslund, Vollsmose Alle 40.</li> <li>1 sygeplejerske i vikariat p&aring; 32 timer/uge til 31/12 2014 i Sygeplejen Benedict, Tagt&aelig;kkervej 8.</li> </ul> <strong>Kontakt venligst leder ved sp&oslash;rgsm&aring;l:</strong><br />Sygeplejen Hjallese: Ellen J&oslash;rgensen, telefon 21 78 75 32<br />Sygeplejen Blangstedg&aring;rd: Janie Haug, telefon 21 74 97 25<br />Sygeplejen Vest: Sally Oldenhof,&nbsp;telefon 21 78 75 33<br />Sygeplejen D&oslash;ckerslund: Birgit Jensen,&nbsp;telefon 21 78 75 34<br />Sygeplejen Benedict: Dunja Vergmann,&nbsp;telefon 21 78 75 35<br /><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst.<br /><br />Ans&aelig;ttelsen er betinget af en aktuel og tilfredsstillende straffeattest. Straffeattesten bedes medbragt ved en evt. samtale.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Odense Kommune Virksom Træning Sygeplejen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Lysningen


  Kunne du tænke dig at arbejde som afløser på Lysningen?

  Kunne du t&aelig;nke dig at arbejde som afl&oslash;ser p&aring; Lysningen?<br />Vi s&oslash;ger faste afl&oslash;sere og sommerferieafl&oslash;sere. Til dag, aften og nat.<br />&nbsp;<br />Lysningen er Odense Kommunes midlertidige boliger og institutionen ligger i Skt. Klemens p&aring; adressen &Oslash;sterdalen 2-4, 5260 Odense S.<br />&nbsp;<br />Lysningen&nbsp;best&aring;r af fire&nbsp;afdelinger, som vi kalder A, B, C og D. Hver afdeling har nogle prim&aelig;re m&aring;lgrupper:<br />Afd. A, borgere med cerebrale lidelser eller ortop&aelig;dkirurgiske lidelser.<br />Afd. B, borgere med akutte lidelser eller socialmedicinske problematikker.<br />Afd. C, palliative eller terminale borgere.<br />Afd. D, borgere med demens, borgere i demensudredning, borgere i &sect; 84 aflastning.<br />&nbsp;<br />Lysningen har 64 pladser og har et meget stort flow over en uge. Vi arbejder med afklarende, midlertidige og rehabiliterende borgerforl&oslash;b.<br />&nbsp;<br />Vi s&oslash;ger efter kvalificeret personale gerne SSA, SSH der evt. er under uddannelse til SSA, sygeplejestuderende og andre med en sundhedsfaglig uddannelse som har erfaring med borgere jf. vores m&aring;lgrupper. Vi har pt et afl&oslash;serkorps p&aring; ca. 20 afl&oslash;sere. Vi &oslash;nsker at fordoble dette antal.<br />&nbsp;<br />I din ans&oslash;gning er du&nbsp;meget velkommen til at foresl&aring;, hvilke afdeling(er) du synes vil passe bedst til dine kompetencer.<br />Du skriver ogs&aring;, hvor mange timer og hvilke uger, du er interesseret i at arbejde i juni, juli og august m&aring;ned 2014.<br /><br />Evt. sp&oslash;rgsm&aring;l rettes til Peder Holck, afdelingsleder p&aring; afd. B og D tlf&nbsp; 40296852 eller Pernille Byskov afdelingsleder p&aring; afd A. og C tlf 61347709.<br /><br />Vi afholder samtaler med potentielle nye afl&oslash;sere den 8. maj 2014.<br /><br />Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe en tilfredsstillende og aktuel. straffeattest.<br />H&oslash;rer du ikke fra os m.h.t samtale er du ikke kommet i betragtning.<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Virksom Træning, Lysningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Vågen nattevagt til Børnehjemmet Birkelund


  Vågen nattevagt til den selvejende institution Børnehjemmet Birkelund, der har driftsoverenskomst med Odense Kommune.

  B&oslash;rnehjemmet Birkelund s&oslash;ger en 30 timers v&aring;gen nattevagt. Der er tale om en fast stilling.<br /><br />Birkelund er ejet af KFUM&rsquo;s Sociale Arbejde og har selvst&aelig;ndig bestyrelse. Institutionen har driftsoverenskomst med Odense Kommune.<br /><br />Birkelund er en afdelingsopdelt d&oslash;gninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 25 b&oslash;rn i alderen 3-18/23 &aring;r. F&aelig;lles for b&oslash;rnene er, at de kommer fra socialt eller f&oslash;lelsesm&aelig;ssigt belastede familier, og de har som f&oslash;lge heraf ofte sv&aelig;re sociale og personlighedsm&aelig;ssige vanskeligheder.<br /><br />Vi s&oslash;ger en nattevagt, der har lyst til at indg&aring; i et t&aelig;t samarbejde med de &oslash;vrige medarbejdere og de b&oslash;rn, der har deres hjem p&aring; Birkelund. Kendskab til arbejdet med b&oslash;rn og unge er en fordel.<br /><br />Du kan l&aelig;se&nbsp;mere om Birkelund p&aring; <a href="http://www.di-birkelund.dk/">www.di-birkelund.dk</a><br /><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Hvis du har sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen, kan du henvende dig til&nbsp;konst. forstander Poul Pedersen p&aring; tlf. 66 10 92 67 eller 27 12 27 83.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er den 24. april 2014, kl. 12.00. Ans&aelig;ttelsessamtaler forventes afholdt den 28. april 2014.
  Arbejdssted:
  Børnehjemmet Birkelund
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-04-2014 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom


  Stillingen er et barselsvikariat i Distrikt SØ, 30 timer ugentlig fra 1. maj 2014 og indtil ca. 30. april 2015.

  &nbsp;<br /><strong>Kan du formidle faglighed i en tid med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?<br />Vi s&oslash;ger en reng&oslash;ringsassistent, som vil f&aring; ansvar for udf&oslash;relsen af reng&oslash;ringsopgaver i vores mange bygninger.<br />Reng&oslash;ring i Odense Kommune h&oslash;rer til under en ny enhed kaldet Ejendom.</strong><br /><br />&nbsp;<br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, s&aring; vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br />Ejendom blev dannet i juni 2012, da en r&aelig;kke centrale enheder og decentrale afdelinger blev sl&aring;et sammen og lagt under By- og Kulturforvaltningen. Vi er s&aring;ledes en ny enhed, som stadig er ved at definere vore rammer og m&aring;den at arbejde p&aring;.<br />Vi er samlet set ca. 600 ansatte, hvilket d&aelig;kker over reng&oslash;ringsassistenter, kantinemedarbejdere, teknisk service medarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Selvst&aelig;ndigt ansvar.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Engageret arbejdsplads med g&aring; p&aring; mod og gl&aelig;de.</li> <li>Relevant efteruddannelse.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Dine opgaver:</strong><br />Udf&oslash;rer reng&oslash;ringsopgaver som beskrevet i reng&oslash;ringsinstruktionen.<br />Som reng&oslash;ringsassistent vil du referere til reng&oslash;ringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Kan tale, l&aelig;se og forst&aring; dansk.</li> <li>Overholder reng&oslash;ringsinstruktionerne.</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil v&aelig;re med til at g&oslash;re en forskel.</li> <li>Kan arbejde selvst&aelig;ndigt.</li> <li>Er mobil.</li> <li>Er im&oslash;dekommende og positiv.</li> <li>Er m&oslash;destabil.</li> <li>Er ansavasbevidst.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Vi vil i din jobans&oslash;gning l&aelig;gge v&aelig;gt p&aring;:</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat.</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver.</li> <li>Selvst&aelig;ndighed.</li> <li>AMU- Grundl&aelig;ggende reng&oslash;ringskursus.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Praktisk:</strong><br />Stillingen er et barselsvikariat og &oslash;nskes besat pr. 1. maj 2014 og forventes afsluttet 30. april 2015. Ans&oslash;gningsfristen er 23. april 2014<em>.</em><br /><br />Som ansat i Odense Kommune f&aring;r du gennemsnitlig 30 timers arbejdsuge. L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst&nbsp;mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Som ansat i Odense kommune Ejendom kan du forvente at skulle flytte arbejdsomr&aring;de.<br /><br />Send os en ans&oslash;gning, som indeholder hvorfor du s&oslash;ger job hos os og hvad du har lavet f&oslash;r, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Yderligere sp&oslash;rgsm&aring;l:</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l om stillingen er du velkommen til at kontakte reng&oslash;ringsleder Helle Autzen p&aring; tlf. 21258241.
  Arbejdssted:
  Ejendom, Distrikt SØ
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom


  Stillingen er på Skt. Klemensskolen og 26,5 time ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2014.

  <br /><strong>Kan du formidle faglighed i en tid med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</strong><br /><br />Vi s&oslash;ger en reng&oslash;ringsassistent, som vil f&aring; ansvar for reng&oslash;ringsopgaver i flere af vores mange bygninger. Reng&oslash;ring i Odense Kommune h&oslash;rer til under en ny enhed kaldet Ejendom.<br />&nbsp;<br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, s&aring; vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br />Ejendom blev dannet i juni 2012, da en r&aelig;kke centrale enheder og decentrale afdelinger blev sl&aring;et sammen og lagt under By- og Kulturforvaltningen. Vi er s&aring;ledes en ny enhed, som stadig er ved at definere vore rammer og m&aring;den at arbejde p&aring;.<br />Vi er samlet set ca. 600 ansatte, hvilket d&aelig;kker over reng&oslash;ringsassistenter, kantinemedarbejdere, teknisk service medarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Selvst&aelig;ndigt ansvar.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Engageret arbejdsplads med g&aring; p&aring; mod og gl&aelig;de.</li> <li>Relevant efteruddannelse.</li> </ul> <strong>Dine opgaver:</strong> <ul> <li>Udf&oslash;rer reng&oslash;ringsopgaver som beskrevet i reng&oslash;ringsinstruktionen.</li> <li>Som reng&oslash;ringsassistent vil du referere til reng&oslash;ringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.</li> </ul> <strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Kan tale, l&aelig;se og forst&aring; dansk.</li> <li>Overholder reng&oslash;ringsinstruktionerne.</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil v&aelig;re med til at g&oslash;re en forskel.</li> <li>Kan arbejde sammen med andre.</li> <li>Er m&oslash;destabil.</li> </ul> <strong>Vi vil i din ans&oslash;gning l&aelig;gge v&aelig;gt p&aring;:</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat.</li> <li>M&oslash;destabil.</li> <li>Omg&aelig;ngelig og pr&aelig;sentabel.</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver.</li> <li>Selvst&aelig;ndighed.</li> <li>AMU- Grundl&aelig;ggende reng&oslash;ringskursus.</li> </ul> <strong>Praktisk:</strong><br />Stillingen &oslash;nskes besat pr. 1. maj 2014. Ans&oslash;gningsfristen er 23. april 2014<em>.</em><br /><br />Som ansat i Odense Kommune f&aring;r du gennemsnitlig 26,5 timers arbejdsuge. L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst&nbsp;mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Som ansat i Odense kommune Ejendom kan du forvente at skulle flytte arbejdsomr&aring;de.<br /><br />Send os en ans&oslash;gning, som indeholder hvorfor du s&oslash;ger job hos os og hvad du har lavet f&oslash;r, gerne med referencer.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Skt. Klemensskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Dalumskolen


  En veldrevet og moderne folkeskole søger ny skoleleder.

  <strong>En veldrevet og moderne folkeskole s&oslash;ger ny skoleleder</strong><br />&nbsp;<br />Vores skoleleder gennem flere &aring;r har valgt at g&aring; p&aring; pension, og vi s&oslash;ger derfor en ny skoleleder.<br />&nbsp;<br />Dalumskolen ligger i den sydlige del af Odense, t&aelig;t ved motorvejen. Dalumskolen er en velfungerende skole, der er pr&aelig;get af en mangfoldighed af elever, for&aelig;ldre og ansatte. Skolen har et velintegreret v&aelig;rdigrundlag, der pr&aelig;ger hverdagen, og hvor vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring;, at eleverne b&aring;de l&aelig;rer noget og er i god trivsel og udvikling.<br />&nbsp;<br />Vi har 89 ansatte, hvoraf 57 er l&aelig;rere, 3 b&oslash;rnehaveklasseledere og 24 er p&aelig;dagoger/p&aelig;dagogmedhj&aelig;lpere. Ledelsesteamet best&aring;r foruden skolelederen af en souschef og en afdelingsleder, samt en souschef for sfo og en teknisk serviceleder. Dertil kommer et servicemindet og velfungerende sekretariat med to sekret&aelig;rer.<br />&nbsp;<br />Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale.<br />Vi v&aelig;rds&aelig;tter det kollegiale samarbejde h&oslash;jt og forventer, at alle deltager aktivt i det.<br />Dalumskolen har et skoledistrikt, der afspejler samfundets diversitet og en engageret for&aelig;ldrekreds. Desuden en skolebestyrelse som aktivt og konstruktivt bakker op om skolens arbejde.<br /><br /><strong>Dalumskolen har p.t 660 elever fordelt p&aring;:</strong> <ul> <li>Normalklasser fra 0.-9. klasse.</li> <li>En specialklasser&aelig;kke for b&oslash;rn med generelle indl&aelig;ringsvanskeligheder.</li> <li>Tre funktionsklasser for b&oslash;rn med ADHD symptomer. I undervisningsdelen indg&aring;r b&aring;de l&aelig;rere og skolep&aelig;dagoger.</li> <li>Tre modtagelsesklasser for flygtninge og indvandrere.</li> <li>212 b&oslash;rn i sfo.</li> <li>56 b&oslash;rn i for&aring;rs-sfo.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Forventninger til den ny skoleleder:</strong>&nbsp;<br />Den nye skoleleder forventes sammen med det &oslash;vrige ledelsesteam at forene skolens kultur, traditioner og v&aelig;rdier med nye visioner og ideer. Vi forventer, at skolens kommende leder har store ambitioner for skolens m&aring;l - fagligt og p&aelig;dagogisk, men ogs&aring; for medarbejdernes trivsel og udvikling.<br />&nbsp;<br />Du skal &oslash;nske at arbejde udviklingsorienteret og have &oslash;je for at vedligeholde, motivere og fremme et arbejdsmilj&oslash;, som giver mulighed for at videreudvikle personalets innovative og vision&aelig;re p&aelig;dagogiske kompetencer - ogs&aring; i ledelsesteamet.<br />&nbsp;<br />Du skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og kunne forholde dig konstruktivt til udfordrende rammer. Du skal v&aelig;re dygtig til at skabe overblik, g&aring; i dialog og s&aelig;tte retning.<br />&nbsp;<br />Skolens nye leder skal have stor indsigt i folkeskolens &oslash;konomi, drift og forhold og have interesse i at skabe et godt &oslash;konomisk r&aring;derum.<br />&nbsp;<br />Vi forventer, at du har ledererfaring og min. en PD eller tilsvarende uddannelse bag dig.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring;:</strong> <ul> <li>at du er synlig i skolens hverdag</li> <li>at du har gennemslagskraft og er beslutningsdygtig</li> <li>at du har gode samarbejdsevner</li> <li>at du er tydelig, anerkendende og tillidsv&aelig;kkende</li> <li>at du er bredt favnende, lyttende og inddragende</li> <li>at du er positiv og engageret</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Vi kan tilbyde dig:</strong>&nbsp;<br />Et sp&aelig;ndende og udfordrende job i en velfungerende og udviklingsorienteret organisation, der gennem flere &aring;rs p&aelig;dagogisk udviklingsarbejde, er godt i gang med at realisere den nye folkeskolereform og har solidt fokus p&aring; elevernes l&aelig;ring og trivsel.<br />&nbsp;<br />Vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring; at v&aelig;re en skole, der har plads til forskelligheder, b&aring;de iblandt b&oslash;rn og voksne.<br />&nbsp;<br />Vi har tradition for et godt samarbejde p&aring; tv&aelig;rs af almen- og specialafdelinger og synes, at en positiv, uh&oslash;jtidelig omgangstone og et godt hum&oslash;r er vigtige ingredienser i en travl hverdag.<br />&nbsp;<br />Yderligere oplysninger om skolen kan findes p&aring; http://www.dalumskolen.odense.dk.<br />&nbsp;<br /><strong>Ans&aelig;ttelsesprocessen:</strong><br />Der er ans&oslash;gningsfrist den 23. april 2014.<br /><br />1. samtalerunde er den&nbsp;6. maj&nbsp;2014 og evt. 2. samtalerunde forventes den 15. maj 2014.<br />Forud for en evt. 2. samtalerunde, vil du blive bedt om at l&oslash;se en skolepolitisk case. Du vil ogs&aring; blive bedt om at oplyse referencer.<br />&nbsp;<br /><strong>Ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r:</strong><br />Stillingen &oslash;nskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r forhandles i forhold til &rdquo;Rammeaftale om kontraktans&aelig;ttelse&rdquo;.<br /><br />Stillingen forventes besat den 1. august 2014.<br /><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l, er du velkommen til at kontakte B&oslash;rn- og Ungechef Poul Anthoniussen p&aring; tlf. 51 77 73 72 og afdelingsleder Pia Hillebrandt Larsen p&aring; tlf. 24 45 09 40 for yderligere information.<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Dalumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom


  Stillingen er et vikariat i Distrikt NV, 35 timer ugentlig fra 1. maj 2014 og ca. 10 måneder frem.

  &nbsp;<br /><strong>Kan du formidle faglighed i en tid med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?<br />Vi s&oslash;ger en reng&oslash;ringsassistent, som vil f&aring; ansvar for udf&oslash;relsen af reng&oslash;ringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br />Reng&oslash;ring i Odense Kommune h&oslash;rer til under en ny enhed kaldet Ejendom.</strong><br />&nbsp;<br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, s&aring; vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br />Ejendom blev dannet i juni 2012, da en r&aelig;kke centrale enheder og decentrale afdelinger blev sl&aring;et sammen og lagt under By- og Kulturforvaltningen. Vi er s&aring;ledes en ny enhed, som stadig er ved at definere vore rammer og m&aring;den at arbejde p&aring;.<br />Vi er samlet set ca. 600 ansatte, hvilket d&aelig;kker over reng&oslash;ringsassistenter, kantinemedarbejdere, teknisk service medarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Selvst&aelig;ndigt ansvar.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Engageret arbejdsplads med g&aring; p&aring; mod og gl&aelig;de.</li> <li>Relevant efteruddannelse.</li> </ul> <strong>Dine opgaver:</strong><br />Udf&oslash;rer reng&oslash;ringsopgaver som beskrevet i reng&oslash;ringsinstruktionen.<br />Som reng&oslash;ringsassistent vil du referere til reng&oslash;ringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Kan tale, l&aelig;se og forst&aring; dansk.</li> <li>Overholder reng&oslash;ringsinstruktionerne.</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil v&aelig;re med til at g&oslash;re en forskel.</li> <li>Kan arbejde selvst&aelig;ndigt.</li> <li>Er mobil.</li> <li>Er im&oslash;dekommende og positiv.</li> <li>Er m&oslash;destabil.</li> <li>Har k&oslash;rekort.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Vi vil i din jobans&oslash;gning l&aelig;gge v&aelig;gt p&aring;:</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat.</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver.</li> <li>Selvst&aelig;ndighed.</li> <li>AMU- Grundl&aelig;ggende reng&oslash;ringskursus.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Praktisk:</strong><br />Stillingen er et vikariat p&aring; 10&nbsp;m&aring;neder og&nbsp;&oslash;nskes besat pr. 1. maj 2014. Ans&oslash;gningsfristen er 23. april 2014<em>.</em><br /><br />Som ansat i Odense Kommune f&aring;r du gennemsnitlig 35 timers arbejdsuge. L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Som ansat i Odense kommune Ejendom kan du forvente at skulle flytte arbejdsomr&aring;de.<br /><br />Send os en ans&oslash;gning, som indeholder hvorfor du s&oslash;ger job hos os og hvad du har lavet f&oslash;r, gerne med referencer.<br />&nbsp;<br /><strong>Yderligere sp&oslash;rgsm&aring;l:</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l om stillingen er du velkommen til at kontakte Reng&oslash;ringsleder Lone Hansen p&aring; tlf. 21681810.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Ejendom, Distrikt NV
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom


  Stillingen er et barselsvikariat på Dalumskolen, 31 timer ugentlig fra 1. maj 2014 og indtil ca. 30. april 2015.

  <br /><strong>Kan du formidle faglighed i en tid med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?<br />Vi s&oslash;ger en reng&oslash;ringsassistent, som vil f&aring; ansvar for udf&oslash;relsen af reng&oslash;ringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br />Reng&oslash;ring i Odense Kommune h&oslash;rer til under en ny enhed kaldet Ejendom.</strong><br />&nbsp;<br /><br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, s&aring; vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br />Ejendom blev dannet i juni 2012, da en r&aelig;kke centrale enheder og decentrale afdelinger blev sl&aring;et sammen og lagt under By- og Kulturforvaltningen. Vi er s&aring;ledes en ny enhed, som stadig er ved at definere vore rammer og m&aring;den at arbejde p&aring;.<br />Vi er samlet set ca. 600 ansatte, hvilket d&aelig;kker over reng&oslash;ringsassistenter, kantinemedarbejdere, teknisk service medarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Selvst&aelig;ndigt ansvar.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Engageret arbejdsplads med g&aring; p&aring; mod og gl&aelig;de.</li> <li>Relevant efteruddannelse.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Dine opgaver:</strong><br />Udf&oslash;rer reng&oslash;ringsopgaver som beskrevet i reng&oslash;ringsinstruktionen.<br />Som reng&oslash;ringsassistent vil du referere til reng&oslash;ringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Kan tale, l&aelig;se og forst&aring; dansk.</li> <li>Overholder reng&oslash;ringsinstruktionerne.</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil v&aelig;re med til at g&oslash;re en forskel.</li> <li>Kan arbejde selvst&aelig;ndigt.</li> <li>Kan arbejde blandt b&oslash;rn og uge.</li> <li>Er m&oslash;destabil.</li> <li>Er ansvarsbevidst.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Vi vil i din jobans&oslash;gning l&aelig;gge v&aelig;gt p&aring;:</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat.</li> <li>Omg&aelig;ngelig og pr&aelig;sentabel.</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver.</li> <li>Selvst&aelig;ndighed.</li> <li>AMU- Grundl&aelig;ggende reng&oslash;ringskursus.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Praktisk:</strong><br />Stillingen er et barselsvikariat og &oslash;nskes besat pr. 1. maj 2014 og forventes afsluttet pr. 30. april 2015. Ans&oslash;gningsfristen er 23. april 2014<em>.</em><br /><br />Som ansat i Odense Kommune f&aring;r du gennemsnitlig 31 timers arbejdsuge. L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.&nbsp;<br /><br />Som ansat i Odense kommune Ejendom kan du forvente at skulle flytte arbejdsomr&aring;de.<br /><br />Send os en ans&oslash;gning, som indeholder hvorfor du s&oslash;ger job hos os og hvad du har lavet f&oslash;r, gerne med referencer.<br />&nbsp;<br /><strong>Yderligere sp&oslash;rgsm&aring;l:</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l om stillingen er du velkommen til at kontakte reng&oslash;ringsleder Helle Autzen p&aring; tlf. 21258241.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Ejendom, Dalumskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom


  Stillingen er på Vestre Skole og 25,5 time ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2014.

  <strong>Kan du formidle faglighed i en tid med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</strong><br /><br />Vi s&oslash;ger en reng&oslash;ringsassistent, som vil f&aring; ansvar for reng&oslash;ringsopgaver i flere af vores mange bygninger. Reng&oslash;ring i Odense Kommune h&oslash;rer til under en ny enhed kaldet Ejendom.<br />&nbsp;<br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, s&aring; vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br />Ejendom blev dannet i juni 2012, da en r&aelig;kke centrale enheder og decentrale afdelinger blev sl&aring;et sammen og lagt under By- og Kulturforvaltningen. Vi er s&aring;ledes en ny enhed, som stadig er ved at definere vore rammer og m&aring;den at arbejde p&aring;.<br />Vi er samlet set ca. 600 ansatte, hvilket d&aelig;kker over reng&oslash;ringsassistenter, kantinemedarbejdere, teknisk service medarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Selvst&aelig;ndigt ansvar.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Engageret arbejdsplads med g&aring; p&aring; mod og gl&aelig;de.</li> <li>Relevant efteruddannelse.</li> </ul> <strong>Dine opgaver:</strong> <ul> <li>Udf&oslash;rer reng&oslash;ringsopgaver som beskrevet i reng&oslash;ringsinstruktionen.</li> <li>Som reng&oslash;ringsassistent vil du referere til reng&oslash;ringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.</li> </ul> <strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Kan tale, l&aelig;se og forst&aring; dansk.</li> <li>Overholder reng&oslash;ringsinstruktionerne.</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil v&aelig;re med til at g&oslash;re en forskel.</li> <li>Kan arbejde sammen med andre.</li> <li>Er m&oslash;destabil.</li> </ul> <strong>Vi vil i&nbsp;din ans&oslash;gning&nbsp;l&aelig;gge v&aelig;gt p&aring;:</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat.</li> <li>M&oslash;destabil.</li> <li>Omg&aelig;ngelig og pr&aelig;sentabel.</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver.</li> <li>Selvst&aelig;ndighed.</li> <li>AMU- Grundl&aelig;ggende reng&oslash;ringskursus.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Praktisk:</strong><br />Stillingen &oslash;nskes besat pr. 1. maj 2014. Ans&oslash;gningsfristen er 23. april 2014<em>.</em><br /><br />Som ansat i Odense Kommune f&aring;r du gennemsnitlig 25,5 timers arbejdsuge. L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst&nbsp;mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Som ansat i Odense kommune Ejendom kan du forvente at skulle flytte arbejdsomr&aring;de.<br /><br />Send os en ans&oslash;gning, som indeholder hvorfor du s&oslash;ger job hos os og hvad du har lavet f&oslash;r, gerne med referencer.<br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Vestre Skole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom


  Stillingen er på Sanderumskolen og 25 timer ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2014.

  <br /><strong>Kan du formidle faglighed i en tid med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</strong><br /><br />Vi s&oslash;ger en reng&oslash;ringsassistent, som vil f&aring; ansvar for reng&oslash;ringsopgaver i flere af vores mange bygninger. Reng&oslash;ring i Odense Kommune h&oslash;rer til under en ny enhed kaldet Ejendom.<br />&nbsp;<br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, s&aring; vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br />Ejendom blev dannet i juni 2012, da en r&aelig;kke centrale enheder og decentrale afdelinger blev sl&aring;et sammen og lagt under By- og Kulturforvaltningen. Vi er s&aring;ledes en ny enhed, som stadig er ved at definere vore rammer og m&aring;den at arbejde p&aring;.<br />Vi er samlet set ca. 600 ansatte, hvilket d&aelig;kker over reng&oslash;ringsassistenter, kantinemedarbejdere, teknisk service medarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Selvst&aelig;ndigt ansvar.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Engageret arbejdsplads med g&aring; p&aring; mod og gl&aelig;de.</li> <li>Relevant efteruddannelse.</li> </ul> <strong>Dine opgaver:</strong> <ul> <li>Udf&oslash;rer reng&oslash;ringsopgaver som beskrevet i reng&oslash;ringsinstruktionen.</li> <li>Som reng&oslash;ringsassistent vil du referere til reng&oslash;ringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.</li> </ul> &nbsp;<strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Kan tale, l&aelig;se og forst&aring; dansk.</li> <li>Overholder reng&oslash;ringsinstruktionerne.</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil v&aelig;re med til at g&oslash;re en forskel.</li> <li>Kan arbejde sammen med andre.</li> <li>Er m&oslash;destabil.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Vi vil i&nbsp;din ans&oslash;gning&nbsp;l&aelig;gge v&aelig;gt p&aring;:</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat.</li> <li>M&oslash;destabil.</li> <li>Omg&aelig;ngelig og pr&aelig;sentabel.</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver.</li> <li>Selvst&aelig;ndighed.</li> <li>AMU- Grundl&aelig;ggende reng&oslash;ringskursus.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Praktisk:</strong><br />Stillingen &oslash;nskes besat pr. 1. maj 2014. Ans&oslash;gningsfristen er 23. april 2014<em>.</em><br /><br />Som ansat i Odense Kommune f&aring;r du gennemsnitlig 25 timers arbejdsuge. L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst&nbsp;mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Som ansat i Odense kommune Ejendom kan du forvente at skulle flytte arbejdsomr&aring;de.<br /><br />Send os en ans&oslash;gning, som indeholder hvorfor du s&oslash;ger job hos os og hvad du har lavet f&oslash;r, gerne med referencer.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Borgerrådgiver til BorgerServiceCenter


  Borgerservicecenter søger en borgerrådgiver til fast stilling pr. 1. juni 2014.

  Borgerservicecenter yder borgerne <strong>effektiv</strong> hj&aelig;lp og er <strong>bindeled</strong> til det digitale Danmark.<br />&nbsp;<br />Borgerservicecenter s&oslash;ger en medarbejder, der kan indg&aring; i vores team af borgerr&aring;dgivere. Du vil komme til at indg&aring; i et team af 26 medarbejdere &ndash; fyldt med engagement og energi.<br />&nbsp;<br />I Borgerservicecenter er vi forsat i en rivende udvikling med at skabe en ny m&aring;de at tilg&aring; vores opgaver og borgerne p&aring;. Dette g&oslash;r vi blandt andet ved at arbejde med digitale l&oslash;sninger, og for lidt over et &aring;r siden har vi foretaget en drastisk ombygning af vores ekspeditionslokaler, der skal underst&oslash;tte dette.<br />&nbsp;<br />Du skal derfor sp&oslash;rge dig selv om: &rdquo;<em>Kan jeg lide en tempofyldt arbejdsdag, hvor borgerne og den digitale udvikling er i centrum&rdquo;.</em><br />&nbsp;<br />Arbejdet best&aring;r i h&oslash;j grad af, at guide borgerne til brug af de digitale l&oslash;sninger, samt indg&aring; i vores rejsehold, hvor vi tager ud og hj&aelig;lper borgerne i deres n&aelig;rmilj&oslash;. Det er derfor vigtigt, at du har gode kommunikationsevner i forhold til borgere og samarbejdspartnere.<br />&nbsp;<br />Det du skal kunne hj&aelig;lpe borgerne med er bl.a., fornyelse af pas/k&oslash;rekort, enkeltydelser, opkr&aelig;vning, folkeregister, skat, sygesikring, Nem-id, pension m.m. Du vil derfor have mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt i et samarbejde med dine kollegaer og vores specialister i baglandsfunktionen.<br />&nbsp;<br /><strong>Forventningerne til dig:</strong> <ul> <li>At du er energisk og robust.</li> <li>Trives du med at v&aelig;re front figur.</li> <li>At du ser service som en selvf&oslash;lgelighed</li> <li>At du har flair for IT systemer.</li> <li>At du kan bevare overblikket i en travl hverdag.</li> <li>At du kan kommunikere p&aring; engelsk.</li> <li>At du hurtigt tilegner dig ny viden.</li> </ul> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Derudover arbejder vi med v&aelig;rdierne <strong>mod, ordentlighed og faglighed, </strong>som er rodf&aelig;stet i hele vores organisation.<br />&nbsp;<br />Hvis du kan nikke genkendende til disse kvalifikationer kan vi tilbyde dig en sp&aelig;ndende hverdag, hvor der er et godt sammenhold, som bygger p&aring; hj&aelig;lpsomhed, &aring;benhed og humor med dine kommende kollegaer.<br />&nbsp;<br />&Oslash;nsker du yderligere information om stillingen kan du kontakte borgerr&aring;dgiver Dorthe Pedersen p&aring; mobil nr. 5170 5920.&nbsp;<br />&nbsp;<br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r fasts&aelig;ttes i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.&nbsp;<br /><br />Ans&aelig;ttelse er pr. 1. juni 2014 eller snarest derefter.<br />&nbsp;<br />Ans&oslash;gningsfristen er den 22. april 2014.&nbsp;Samtaler afholdes den 28. april 2014.<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  BorgerServiceCenter
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Beredskabsassistent ved Odense Brandvæsen


  Odense Brandvæsen søger 3 beredskabsassistenter med tiltrædelse den 1. juli 2014 eller gerne tidligere hvis muligt. 2 stillinger er faste stillinger og 1 stilling er som vikar frem til den 31. marts 2015.

  Odense Brandv&aelig;sen s&oslash;ger 3 beredskabsassistenter med tiltr&aelig;delse den 1. juli 2014 eller gerne tidligere hvis muligt. 2 stillinger er faste stillinger og 1 stilling er som vikar frem til den 31. marts 2015, gerne uddannet Redningsdykker.<br />&nbsp;<br /><strong>Om os:</strong><br />Odense Brandv&aelig;sen er en moderne, udviklingsorienteret og r&oslash;gfri arbejdsplads, der l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring; et sundt og sikkert arbejdsmilj&oslash; med udviklingsmuligheder og attraktive vilk&aring;r for medarbejderne. Vi arbejder m&aring;lrettet med trivsel p&aring; arbejdspladsen, hvor vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring; medindflydelse gennem &aring;benhed og dialog.<br />&nbsp;<br />Odense Brandv&aelig;sen udf&oslash;rer ca. 1200 udrykninger om &aring;ret.<br />&nbsp;<br /><strong>Om stillingen:</strong><br />Som beredskabsassistent skal du l&oslash;se beredskabsm&aelig;ssige opgaver i forbindelse med brand, redning, frig&oslash;relse og forurening. Dertil kommer opgaver i forbindelse med b&aring;d- og dykkerberedskabet. Uden for indsats deltager du i de daglige arbejdsopgaver p&aring; stationen, i jobtr&aelig;ning/efteruddannelse, i arbejdsgrupper og i udvalg p&aring; tv&aelig;rs af organisationen.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi forventer, at du har:</strong> <ul> <li>En h&aring;ndv&aelig;rksm&aelig;ssig uddannelse, gerne lastbilsmekaniker, elektronikmekaniker/elektronikteknikker eller autoelektriker.</li> <li>Grunduddannelse, INDSATS.</li> <li>Funktionsuddannelse, INDSATS.</li> <li>Grundkursus i F&oslash;rstehj&aelig;lp, 12 timer.</li> <li>K&oslash;rekort til CE.</li> <li>Uddannet Redningsdykker eller kan godkendes til at gennemf&oslash;re uddannelsen.</li> </ul> <strong>&nbsp;<br />Til ans&aelig;ttelsespr&oslash;ven skal du:</strong> <ul> <li>I&nbsp;sv&oslash;mmehal kunne sv&oslash;mme 1000 m p&aring; 30 min. og efterf&oslash;lgende gennemf&oslash;re ABC-pr&oslash;ven for sportsdykkere med tilfredsstillende resultat.</li> <li>Kunne l&oslash;be 2400 m p&aring; 12 min.</li> <li>Best&aring; h&oslash;jdeskr&aelig;k- og klaustrofobipr&oslash;ve.</li> <li>Gennemf&oslash;re BRS&rsquo; funktionstest med tilfredsstillende resultat.</li> </ul> <br /><strong>Hvis du endnu ikke er uddannet redningsdykker, skal du:</strong> <ul> <li>Inden din endelige ans&aelig;ttelse godkendes til redningsdykkeruddannelsen af dykkerl&aelig;gen. Dykkerl&aelig;gen anvises af Odense Brandv&aelig;sen.</li> <li>Kunne sv&oslash;mme 1000 m p&aring; 30 min. i &aring;bent vand med udstyr og best&aring; ABC-pr&oslash;ven.</li> <li>Kunne best&aring; dykkeruddannelsen inden to &aring;r efter ans&aelig;ttelsen.</li> </ul> Uddannelsen til redningsdykker er et 6 ugers forl&oslash;b og betales af Odense Brandv&aelig;sen.<br />&nbsp;<br />Det er vigtigt for os, at du er i god fysisk form, og at du bevidst arbejder p&aring; at fastholde den.<br />Odense Brandv&aelig;sen har obligatorisk motion i arbejdstiden.<br />&nbsp;<br /><strong>Om dig:</strong><br />Du er en god kollega, der er aktiv i det sociale p&aring; dit hold og aktivt bidrager til en god stemning p&aring; tv&aelig;rs af holdene. Du er fleksibel og har gode samarbejdsevner, du er en holdspiller, og det vigtigt for os, at du er mentalt velafbalanceret.<br />&nbsp;<br />Arbejdstiden er pt. p&aring; 85 d&oslash;gnvagter pr. &aring;r.<br />&nbsp;<br /><strong>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r:</strong><br />Afl&oslash;nning sker efter principperne om Ny L&oslash;n og i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />&nbsp;<br /><strong>Mere om jobbet:</strong><br />N&aelig;rmere oplysninger om stillingerne kan f&aring;s ved henvendelse til Beredskabsmester/leder af Rode 3 Johnny K. Andersson p&aring; telefon 61 38 42 55.<br />&nbsp;<br />Ved sp&oslash;rgsm&aring;l specielt m&aring;lrettet funktionen som redningsdykker kontaktes Beredskabsmester/leder af Rode 1 Henrik Bavnh&oslash;j p&aring; telefon 61 38 42 52.<br />&nbsp;<br />Du kan desuden l&aelig;se mere om os p&aring; vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/brand">www.odense.dk/brand</a>.<br />&nbsp;<br /><strong>Rekrutteringsforl&oslash;b:</strong><br />Stillingen s&oslash;ges senest tirsdag den 22. april 2014. CV og relevante uddannelsesbeviser bedes vedh&aelig;ftet.<br />&nbsp;<br /><strong>1. samtale:</strong><br />Fysiske tests og 1.&nbsp;samtale afholdes l&oslash;rdag den 10. maj 2014 ml. kl. 07.00 og 18.00<br />&nbsp;<br /><strong>2. samtale:</strong><br />Afholdes fredag den 23. maj 2014 mellem kl. 08.00 og 14.30<br />Kandidater der udv&aelig;lges til 2. samtale skal gennemf&oslash;re en personprofilanalyse i perioden fra den 12. maj - 22. maj 2014.
  Arbejdssted:
  Odense Brandvæsen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Barselsvikariat for ernæringsassistent


  Brænder du for, at lave næringsrig og indbydende mad i store portioner? Har du lyst til, at være en del af en stor, dynamisk organisation? Så har vi det rette job til dig!

  Odense Madservice s&oslash;ger snarest muligt en barselsvikar for en&nbsp;ern&aelig;ringsassistent p&aring; 35 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Hvem er du:</strong> <ul> <li>Du er k&oslash;kkenfaglig uddannet og br&aelig;nder for, at lave n&aelig;ringsrig og indbydende mad i store portioner.</li> <li>Du er parat til at indg&aring; i vores team-samarbejde i k&oslash;kkenet.</li> <li>Du har lyst til at v&aelig;re en del af vores dynamiske organisation.</li> <li>Du har k&oslash;rekort (kategori B) ufravigeligt krav, da&nbsp;en af opgaverne&nbsp;best&aring;r i,&nbsp;at&nbsp;levere mad til vores kunder.</li> </ul> <strong>Hvem er vi:</strong> <ul> <li>Odense Madservice &ndash; dit k&oslash;kken, leverer mad til pensionister i Odense Kommune.</li> <li>Vi har et nyt stort produktionsk&oslash;kken p&aring; Teknikvej 4 samt fem d&oslash;gnkost enheder.</li> <li>Vi er et team af dygtige og engagerede medarbejdere, der g&aring;r op i vores arbejde og s&aelig;tter en &aelig;re i, at lave maden fra bunden.</li> <li>Daglig arbejdstid i tidsrummet kl. 06.00-18.00. Weekendarbejde efter fast turnus.</li> </ul> L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold i henhold til g&aelig;ldende overenskomst.<br /><br />Ans&aelig;ttelsen er betinget af en tilfredsstillende og aktuel straffeattest. Straffeattesten medbringes, hvis du indkaldes til samtale. Desuden medtages dokumentation for din uddannelse samt anden relevant information.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-04-2014 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Projektchef til GeoFyn A/S


  Vil du løfte GeoFyn A/S ind i en ny udviklingsfase? Kan du udbygge det gode samarbejde og udvikle den gode ide? Har du drive, viden og sans for teamwork? GeoFyn A/S søger projektchef til geodata-området.

  <em>Vil du l&oslash;fte GeoFyn A/S ind i en ny udviklingsfase?</em><br /><em>Kan du udbygge det gode samarbejde og udvikle den gode ide? </em><br /><em>Har du drive, viden og sans for teamwork? </em><br />&nbsp;<br />GeoFyn A/S s&oslash;ger en projektchef, som gennem st&aelig;rkt lederskab og samarbejde med selskabets bestyrelse skal udvikle og drive forretningen sammen med selskabets interessenter og bringe Fyn i front p&aring; geodata-omr&aring;det.<br />&nbsp;<br />Du f&aring;r mulighed for at bruge dine styrker inden for projektledelse og din faglige indsigt og erfaring p&aring; geodata-omr&aring;det. Du f&aring;r ansvaret for at udbygge den gode forretningside og de tv&aelig;rg&aring;ende relationer s&aring;vel internt i interessentskabet som eksternt.<br />&nbsp;<br /><strong>Dine ledelsesm&aelig;ssige m&aring;l</strong><br />Din opgave bliver at styre processer, ressourcer og projekter i samarbejde med de fynske kommuner, der ejer GeoFyn. Opgaverne ligger inden for omr&aring;derne: <ul> <li>projektudvikling, -drift, -underst&oslash;ttelse og -koordinering</li> <li>igangs&aelig;ttelse og opf&oslash;lgning af tv&aelig;rg&aring;ende initiativer</li> <li>udbygning og indk&oslash;b af IT-systemer</li> <li>vidensdeling og &ndash;udvikling</li> <li>interessentpleje &ndash; lokalt og nationalt</li> <li>etablering af &AElig;UP rutiner med henblik p&aring; ajourf&oslash;ring af data</li> <li>administration af selskabet</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Dine udfordringer </strong><br />Som projektchef for GeoFyn skal du: <ul> <li>implementere bestyrelsens vedtagne strategi i l&oslash;bende samarbejde med GeoFyn&rsquo;s bestyrelse og koordineringsgruppe</li> <li>gribe nye ideer og projekter &ndash; uanset afsender &ndash; og t&aelig;nke dem ind i den samlede, strategiske sammenh&aelig;ng</li> <li>med din personlighed, dit netv&aelig;rk og dit drive, pr&aelig;ge processer til succes i en hverdag med mange akt&oslash;rer indenfor kommuner, ministerier, leverand&oslash;rer og borgere</li> <li>opstille resultatm&aring;l sammen med bestyrelsen, samt opfylde disse</li> <li>l&oslash;bende udbygge dit opgaveomr&aring;de og s&aelig;tte det hold, som kan realisere de satte m&aring;l</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Dine personlige egenskaber </strong><br />Du skal: <ul> <li>have mod til at pr&aelig;ge processer mod succes og v&aelig;re en naturlig autoritet p&aring; omr&aring;det</li> <li>kunne samarbejde, netv&aelig;rke og p&aring;virke &ndash; internt som eksternt - p&aring; tv&aelig;rs af organisationer og niveauer</li> <li>kommunikere &aelig;rligt og ligefremt</li> <li>ville indg&aring; i sparringsrelation med interessenterne</li> </ul> L&aelig;s mere om jobbet og arbejdsomr&aring;det samt ans&aelig;ttelsesprocessen i<a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c395ff66-9da0-4d89-b52c-1f16b52dc729" target="_blank" title="Job og personprofil"> job- og personprofilen</a>.<br /><br /><strong>Ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Stillingen er placeret som daglig leder og direkt&oslash;r for et kommunalt aktieselskab.<br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r sker efter g&aelig;ldende overenskomst og principperne i Ny l&oslash;n.<br />Stillingen &oslash;nskes besat senest den 1. august 2014.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med sp&oslash;rgsm&aring;l om stillingen og en eventuel dr&oslash;ftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.<br />Du kan kontakte administrerende direkt&oslash;r Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune, p&aring; 65512001 eller kontorchef Lee Pointing, Odense Kommune, p&aring; 65512551.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Nørregade 36, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-04-2014 12:00

 • Tornhuset, Hvedevangen s&oslash;ger&nbsp;social- og sundhedsassistent til&nbsp;fast stilling p&aring; 25 timer om ugen med mulighed for flere timer.<br />&nbsp;<br />Tornhuset er et bo- og besk&aelig;ftigelsestilbud for 38 voksne mennesker med autisme. Tornhuset best&aring;r af tre afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup. Stillingen er p&aring; afdelingen&nbsp;Hvedevangen i Tarup.<br />P&aring; Hvedevangen bor der 8 beboere i alderen 19- 24 &aring;r. Der er 2 personaler p&aring; arbejde ad gangen. I dagtimerne er beboerne besk&aelig;ftiget p&aring; forskellige dagtilbud.<br />&nbsp;<br />Alle beboerne har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Handicappet er defineret ved f&oslash;lgende: <ul> <li>afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>indskr&aelig;nkede og stereotype adf&aelig;rdsm&oslash;nstre</li> <li>manglende eller svag forestillingsevne</li> </ul> Beboernes funktionsniveau er varieret, sp&aelig;ndende fra svagt til godt fungerende. Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk, og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, s&aring; beboernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en reflekteret p&aelig;dagogisk tilgang.<br />&nbsp;<br /><strong>Din opgave som social og sundhedsassistent vil v&aelig;re:</strong> <ul> <li>At varetage medicindosering og medicinbestilling for Hvedevangen.</li> <li>Deltage i m&oslash;der med psykiater sammen med afdelingsledere.</li> <li>S&oslash;rge for at informere det &oslash;vrige personale omkring virkning og bivirkninger af medicin.</li> <li>V&aelig;re tovholder omkring sundhedsfaglige problemstillinger.</li> </ul> Derudover skal du deltage i den personlige pleje og det p&aelig;dagogiske/praktiske arbejde p&aring; lige fod med det p&aelig;dagogiske personale.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Har en god indsigt i medicinh&aring;ndtering og h&aring;ndtering af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Kan tage ansvar og arbejde selvst&aelig;ndigt</li> <li>Er tydelig i kommunikation, b&aring;de verbalt og non verbalt.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver</li> <li>Er i besiddelse af k&oslash;rekort</li> <li>Kan handle respektfuld i overensstemmelse med beboernes behov</li> <li>Reflektere over egne og kollegaers handlinger</li> <li>T&aelig;nke positivt, kreativt og fremadrettet</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde:</strong> <ul> <li>En sp&aelig;ndende og udfordrende arbejde i et h&oslash;jt fagligt milj&oslash;.</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer.</li> <li>Introvagter hvor du f&aring;r en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du f&aring;r en indf&oslash;ring i handicappet autisme samt de p&aelig;dagogiske metoder vi arbejder efter, f.eks. Teach og Low Arousal.</li> <li>Gruppem&oslash;der hver 14. dag.</li> <li>Skiftende arbejdstider og vagter &nbsp;hver anden weekend.</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmilj&oslash; og udvikling h&oslash;jt.</li> </ul> Yderligere oplysninger om stillingerne f&aring;s ved henvendelse til Afdelingsleder Bente Knudsen, mail&nbsp;<a href="mailto:bknu@odense.dk">bknu@odense.dk</a> eller p&aring; telefon 29 49 38 71.<br /><br />Ans&aelig;ttelse sker i henhold til g&aelig;ldende overenskomst med KL.<br /><br />Der indhentes &sect; 22 straffeattest i forbindelse med ans&aelig;ttelsen.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Hvedevangen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-04-2014 12:00

 • <ul> <li><strong>Vil du v&aelig;re med til at implementere velf&aelig;rdsteknologiske projekter i storskala?</strong></li> <li><strong>Vil du v&aelig;re med til at arbejde med teknologisk gevinstrealisering?</strong></li> <li><strong>Har du indsigt i det velf&aelig;rdsteknologiske omr&aring;de?</strong></li> <li><strong>Har du erfaring med hj&aelig;lpemiddel- og teknologianvendelse i praksis?</strong></li> <li><strong>Er du st&aelig;rk p&aring; samarbejde og netv&aelig;rksdannelse?</strong></li> <li><strong>Vil du v&aelig;re med til at s&aelig;tte den nationale dagsorden?</strong></li> </ul> <strong>- S&aring; er jobbet som konsulent i &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen m&aring;ske noget for dig.</strong><br /><br />Odense Kommune satser stort p&aring; velf&aelig;rdsteknologi. Vi er blandt de ledende og vil ogs&aring; i fremtiden v&aelig;re ledende p&aring; det velf&aelig;rdsteknologiske omr&aring;de.<br />Vi forventer, at du evner at v&aelig;re p&aring; forkant med udviklingen ved at holde dig &ndash; og dermed Odense Kommune &ndash; ajour med, hvad der sker p&aring; det velf&aelig;rdsteknologiske omr&aring;de b&aring;de nationalt og internationalt.<br />Den kommunale satsning p&aring; implementering af velf&aelig;rdsteknologi medf&oslash;rer et struktureret arbejde med omr&aring;det. Du vil blive det centrale omdrejningspunkt i styring af projekter i samarbejde med projektledere fra den &oslash;vrige organisation.<br />Du vil skulle bidrage omkring alle projektfaser ud fra Odense Kommunes projektmodel og implementeringsmodel for velf&aelig;rdsteknologi.<br />Netv&aelig;rksdannelse &nbsp;er en v&aelig;sentlig del af jobbet. Du skal kunne samarbejde og etablere samarbejder med partnere fra forskellige faglige milj&oslash;er og alle dele af vores organisation.<br />Kommunikation og formidling p&aring; alle niveauer af organisationen b&aring;de i form af egne/chefers opl&aelig;g og pr&aelig;sentationer mv. fordrer, at du har gode kommunikative evner b&aring;de skriftlig og mundligt.<br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Vi forestiller os, at du enten har en samfundsvidenskabelig baggrund eller er uddannet ergoterapeut eller lignende, gerne med erfaring fra en politisk organisation.<br /><br /><strong>Hvem er vi? </strong><br />Virksom Viden er den strategiske enhed i &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen, der underst&oslash;tter organisatorisk og faglig udvikling og drift, i t&aelig;t samspil med alle afdelinger i &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen og &oslash;vrige forvaltninger i Odense Kommune, for at virkeligg&oslash;re visionen om &rdquo;Ny virkelighed Ny velf&aelig;rd&rdquo;.<br />Du bliver en del af Velf&aelig;rdsteknologi og Digitalisering, et st&aelig;rkt konsulentteam best&aring;ende af 10 veluddannede kolleger, der kan give dig fagligt modspil og sparring. Vi arbejder i matrix sammen med centrale enheder og &oslash;vrige forvaltninger.<br />Der er h&oslash;jt til loftet og plads til sk&aelig;ve indslag og samtidig fokus p&aring; l&aelig;ring og resultater. Trives du med en travl og afvekslende arbejdsdag sammen med kolleger, der hj&aelig;lper og passer p&aring; hinanden, h&oslash;rer vi gerne fra dig.<br /><br />Ans&oslash;gere vurderes ud fra: <ul> <li>Kompetencer indenfor projektledelse og gevinstrealisering.</li> <li>Kompetencer indenfor implementering og anvendelse af hj&aelig;lpemidler og teknologi.</li> <li>Kompetencer indenfor organisationsforst&aring;else og netv&aelig;rkssamarbejde.</li> <li>Kompetencer indenfor strategisk kommunikation og formidling p&aring; dansk og engelsk.</li> <li>Personlige egenskaber.</li> </ul> Der er tale om to fuldtidsstillinger pr. 1/6-2014 og gerne tidligere.<br /><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r f&oslash;lger overenskomsten for KL og relevant faglig organisation.<br /><br />Ans&aelig;ttelse er betinget af en tilfredsstillende og aktuel straffeattest.<br /><br />Vi forventer af afholde ans&aelig;ttelsessamtaler tirsdag den 29. april.<br /><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os og h&oslash;re mere om jobbet hos chefkonsulent Henriette Jakobsen, <a href="mailto:hjak@odense.dk">hjak@odense.dk</a> / mobil 22493344.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Virksom Viden
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-04-2014

 • I forbindelse med reorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen søger vi en chef til enheden ”Kommunikation og Rådgivning” i strategi- og sammenhængsafdelingen.

  <strong>I forbindelse med reorganiseringen af B&oslash;rn- og Ungeforvaltningen s&oslash;ger vi en chef til enheden &rdquo;Kommunikation og R&aring;dgivning&rdquo; i strategi- og sammenh&aelig;ngsafdelingen. </strong><br /><br />I den nye B&oslash;rn- og Ungeforvaltning skal vi arbejde som &eacute;n samlet organisation med et helhedssyn p&aring; b&oslash;rn og unges liv. Konkret vil den nye forvaltning udg&oslash;res af fem sidestillede afdelinger; tre b&oslash;rne- og ungeregioner,&nbsp;en familie- og velf&aelig;rdsafdeling samt en strategi- og sammenh&aelig;ngsafdeling. Ambitionen er at skabe t&aelig;ttere samspil mellem strategi og drift og &aring;bne os mod omverdenen.<br /><br />Den nye strategi- og sammenh&aelig;ngsafdeling skal sikre et f&aelig;lles blik p&aring; den strategiske retning og den nye velf&aelig;rd for b&oslash;rn, unge og deres familier. Afdelingen skal b&aring;de v&aelig;re drivkraft og fremme koordination i forhold til tv&aelig;rg&aring;ende, strategiske, faglige og &oslash;konomiske initiativer for hele B&oslash;rn- og Ungeforvaltningen og i sammenh&aelig;ng med Odense Kommunes &oslash;vrige udvikling.<br /><br />Afdelingen opdeles i fire enheder: Politik og Innovation, Kommunikation og R&aring;dgivning, Viden og Effekt samt Styring og Ressourcer.<br /><br /><strong><em>Kommunikation og R&aring;dgivning </em></strong>betjener den politiske og administrative &oslash;verste ledelse med r&aring;dgivning om kommunikation og jura og underst&oslash;tter den &oslash;vrige organisation med bistand inden for disse omr&aring;der. Enheden har ogs&aring; en s&aelig;rlig rolle i arbejdet med strategisk samskabelse.<br /><br /><strong>De vigtigste opgaver er:</strong> <ul> <li>Ekstern kommunikation og presse.</li> <li>Tv&aelig;rg&aring;ende intern kommunikation og underst&oslash;ttelse af kommunikation i &oslash;vrige afdelinger.</li> <li>Kommunikationsr&aring;dgivning for den politiske og administrative topledelse.</li> <li>Juridisk r&aring;dgivning og sagsbehandling.</li> <li>Strategisk samskabelse og samarbejde med civilsamfund og omverden.</li> <li>Fagligt ansvar</li> </ul> Enheden vil blive bemandet med ca. fire medarbejdere. Vi s&oslash;ger en chef, der skal indg&aring; i et dynamisk ledelsesteam med cheferne for de &oslash;vrige enheder og chefen for strategi- og sammenh&aelig;ngafdelingen. Sammen skal ledelse og medarbejdere skabe et agilt og fleksibelt milj&oslash;, hvor alle bringer deres kompetencer i spil i t&aelig;t samspil med resten af organisationen.<br /><br /><strong>Lidt om dig:</strong> <ul> <li>Du har erfaring fra politisk styrede organisationer.</li> <li>Du har erfaring med at arbejde med strategisk kommunikation.</li> <li>Du har flair for r&aring;dgivning af topledelsen omkring presse og kommunikation.</li> <li>Gerne viden og erfaring omkring samskabelse med civilsamfund og omverden.</li> <li>Relevant videreg&aring;ende uddannelse og gerne ledelseserfaring.</li> </ul> <br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Yderligere oplysninger kan f&aring;s ved henvendelse til direkt&oslash;r Jimmy Streit, tlf. 65 51 50 01 eller&nbsp;mobil 21 27 61 16.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er mandag, den 21. april&nbsp;2014. Stillingen &oslash;nskes besat pr. 1. juni 2014.<br /><br />Du kan l&aelig;se flere detaljer om forvaltningens nye organisering og strategi- og sammenh&aelig;ngsafdelingen i det generelle informationsmateriale, som du finder&nbsp;her:<br /><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=127e58a2-fb67-43ad-a4a6-8492cca08b1a" target="_blank" title="Folder om fremtidens Børn- og Ungeforvaltning">Folder om fremtidens B&oslash;rn- og Ungeforvaltning</a><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=055c9c08-3358-4aa5-b7ce-e92069397512" target="_blank" title="Strategi- og sammenhængsafdelingen">Strategi- og sammenh&aelig;ngsafdelingen</a><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-04-2014

 • Kan du styre Odense Kommune i gennem et ESDH-skift?

  Odense Kommune har besluttet at udfase sin Notes-platform til fordel for en Microsoft-platform baseret p&aring; Office 365. I den forbindelse, skal vores Notes-baserede ESDH-system udskiftes. P.t. gennemf&oslash;rer vi en foranalyse, der skal afd&aelig;kke, hvilken rolle ESDH skal spille i en moderne, offentlig administration. Foranalysen skal desuden fastl&aelig;gge de overordnede rammer for skift af system. Efter foranalysen igangs&aelig;ttes et projekt til gennemf&oslash;relse af selve skiftet. Vi har derfor brug for en projektleder, der kan styre os igennem skiftet.<br /><br /><strong>ESDH-skiftet</strong><br />ESDH-skiftet er et strategisk projekt i Odense Kommunes digitaliseringsportef&oslash;lje. ESDH skal finde sin nye rolle i arbejdsdelingen mellem de mange digitale l&oslash;sninger, der anvendes i den offentlige administration i dag. Skiftet skal gennemf&oslash;res med god information og brugerinddragelse - b&aring;de p&aring; ledelses- og medarbejderniveau. Det skal desuden ske i samarbejde med leverand&oslash;ren, den ansvarlige for driften og de folk, der skal supportere brugerne.<br /><br />Skiftet vil blive gennemf&oslash;rt som et projekt med styregruppe, projektejer, projektleder og projektgruppe. Projektgruppen vil blive bemandet med tekniske kompetencer, og kompetencer indenfor brugersupport m.v. Der vil desuden blive tilknyttet spidskompetencer indenfor kontraktstyring, datasikkerhed og forvaltningsregler samt kommunikations-ressourcer.<br /><br />Det bliver projektlederens opgave og ansvar - i samarbejde med projektejeren - at f&aring; alle gode kr&aelig;fter til at g&aring; op i en h&oslash;jere enhed og sikre fremdrift i projektet.<br /><br /><strong>Kvalifikationer</strong><br />Hvis du er interesseret, skal du: <ul> <li>Have erfaring med projektledelse i st&oslash;rre organisationer.</li> <li>T&aelig;nke nyt og bidrage til at indplacere ESDH i fremtidens offentlige administration.</li> <li>T&aelig;nke i helheder.</li> <li>V&aelig;re god til at facilitere samarbejde - b&aring;de i mindre grupper og i st&oslash;rre organisatoriske sammenh&aelig;nge.</li> <li>V&aelig;re god til at kommunikere p&aring; skrift og i tale - det sidste ikke mindst til st&oslash;rre forsamlinger.</li> <li>Bevare overblikket i pressede situationer.</li> <li>Have lyst til at komme rundt i hele Odense Kommunes store organisation.</li> <li>Kunne h&aring;ndtere &aelig;ndrede foruds&aelig;tninger - gennemf&oslash;relse af et ESDH-skift i en stor organisation som Odense Kommune, vil helt sikkert &quot;give overraskelser&quot;.</li> <li>V&aelig;re resultatorienteret og robust overfor modgang.</li> </ul> <strong>Du m&aring; meget gerne have:</strong> <ul> <li>Et godt hum&oslash;r.</li> <li>Kendskab til projekt-v&aelig;rkt&oslash;jer.</li> <li>Forh&aring;ndskendskab til ESDH.</li> </ul> Du vil blive ansat i Odense Kommunes Forretningsudvikling - i det team, der hedder Digitale projekter og Arbejdsgange. Teamet best&aring;r af en r&aelig;kke projektledere, som du kan sparre med om projektlederrollen. Du vil desuden f&aring; rig mulighed for at vidensdele og samarbejde med Forretningsudviklings &oslash;vrige teams, der bl.a. arbejder med it-arkitektur, dataanalyse, digital borgerkommunikation, leder- og medarbejderudvikling og sundhed/trivsel. Dit skrivebord vil st&aring; p&aring; R&aring;dhuset i Odense, men du skal p&aring;regne, at komme meget rundt p&aring; kommunens mange lokationer.<br /><br /><strong>Ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Stillingen er tidsbegr&aelig;nset til gennemf&oslash;relsen af projektet. Den vil minimum v&aelig;re p&aring; 3 &aring;r.<br /><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er omfattet af kommunens flex-tidsbestemmelser.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan f&aring;s hos funktionsleder i Digitale projekter og Arbejdsgange Sigurd S. Kristensen, 6551 1725.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er den 21. april 2014.&nbsp;og vi&nbsp;forventer at afholde samtaler i uge 18 2014. Ans&aelig;ttelse&nbsp;snarest muligt.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Digitale projekter og Arbejdsgange
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-04-2014

 • 2 tilkaldevikarer, som kan afløse på alle tider af døgnet, alle ugens dage, og som har et godt kendskab til IT.

  Vi s&oslash;ger 2 tilkaldevikarer til Vagtcentralen, som kan afl&oslash;se p&aring; alle tider af d&oslash;gnet, alle ugens dage, og som har et godt kendskab til IT, er god til at arbejde selvst&aelig;ndigt og l&oslash;sningsorienteret og som evner hurtigt at s&aelig;tte sig ind i nye systemer.<br /><br /><strong>Generelt for stillingen:</strong><br />Vikarjobbet som vagtassistent er uden fast tjenestetid og byder p&aring; en sp&aelig;ndende og til tider meget stresset hverdag med mange forskellige opgaver inden for servicering af vores kunder.<br /><br /><strong>Om dig:</strong><br />Du skal v&aelig;re psykisk robust og god til at overskue de komplekse sammenh&aelig;nge, der er i den daglige drift ved vagtbordet. Du skal kunne se l&oslash;sningsmuligheder, som du i samarbejde med de andre i vagten f&aring;r f&oslash;rt ud i livet, hurtig og effektivt. Du har en meget h&oslash;j stresst&aelig;rskel og er tillidsv&aelig;kkende, trov&aelig;rdig og samarbejdsorienteret.<br /><br />Du skal kunne medvirke til at afl&oslash;se i vagten med kort varsel ved sygdom m.m., s&aring; vi altid kan sikre en h&oslash;j kvalitet i vores leverancer, samt medvirke til at vi altid lever op til kundernes krav til service og kvalitet.<br /><br />Du skal v&aelig;re st&aelig;rk i din skriftlige og mundtlige formulering og kunne arbejde selvst&aelig;ndigt og l&oslash;sningsorienteret. Derudover skal du have en meget kundevenlig fremtoning.<br />Du skal v&aelig;re indstillet p&aring; at kunne fungere i alle vagtskift 365 dage om &aring;ret uanset vagtrullet og m&oslash;detidspunkt.<br /><br />Du m&aring; gerne have en solid erfaring fra en vagtcentral med disponering.<br /><br /><strong>Om os:</strong><br />Vagtcentralen udf&oslash;rer en r&aelig;kke serviceopgaver for kommunens institutioner og for private virksomheder. Det drejer sig bl.a. om overv&aring;gning af automatiske brandalarmeringsanl&aelig;g, modtagelse af n&oslash;dkald fra byens &aelig;ldre borgere og anden teknisk overv&aring;gning.<br /><br />Vagtcentralen fungerer som telefonomstilling for brandv&aelig;snet og for kommunens hovednummer udenfor almindelig kontor&aring;bningstid. Vagtcentralen varetager desuden telefonvagtopgaver for andre offentlige institutioner og l&oslash;ser opgaver i forbindelse med brandv&aelig;snets udrykninger.<br /><br />Odense Brandv&aelig;sen er en moderne udviklingsorienteret og r&oslash;gfri arbejdsplads, der l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring; et sundt og sikkert arbejdsmilj&oslash; med udviklingsmuligheder og attraktive vilk&aring;r for medarbejderne. Vi arbejder m&aring;lrettet med trivsel p&aring; arbejdspladsen, hvor vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring; medindflydelse gennem &aring;benhed og dialog.<br /><br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Du kan l&aelig;se mere om os p&aring; vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/brand">www.odense.dk/brand</a>. Under punktet &rdquo;Organisationen&rdquo; finder du oplysninger om Odense Kommunes ledelsesgrundlag og Odense Brandv&aelig;sens 11 bud p&aring; synlig ledelse.<br /><br />Afl&oslash;nning sker efter principperne om Ny L&oslash;n i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Yderligere oplysninger om vikar stillingen kan f&aring;s ved henvendelse til leder af Vagtcentral Michael Timm p&aring; telefon: 21 24 51 31.<br /><br />Ans&oslash;gningen skal v&aelig;re os i h&aelig;nde senest den 21. april 2014, og samtaler forventes afholdt i uge 18.
  Arbejdssted:
  Odense Brandvæsen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-04-2014

 • Odense Idrætspark søger udadvendte og selvstændige tekniske servicemedarbejdere/ livreddere med gode samarbejdsevner til svømmehallerne i Odense med tiltrædelse snarest muligt. Odense Idrætspark er en spændende arbejdsplads fyldt med aktiviteter og mennesker – hvor to dage ikke er ens.

  Odense Idr&aelig;tspark s&oslash;ger udadvendte og selvst&aelig;ndige tekniske servicemedarbejdere/ livreddere med gode samarbejdsevner til sv&oslash;mmehallerne i Odense med tiltr&aelig;delse snarest muligt.<br /><br /><strong>Til dameafdelingerne </strong>s&oslash;ger vi 2 nye medarbejdere p&aring; gennemsnitligt 30 timer om ugen samt et barselsvikariat p&aring; gennemsnitligt 37 timer ugentligt.<br /><strong>Til herreafdelingerne </strong>s&oslash;ger vi 2 nye medarbejdere p&aring; gennemsnitligt 37 timer om ugen.<br /><br /><br /><strong>Arbejdsopgaver:</strong> <ul> <li>give vores kunder en god service og en tryg oplevelse</li> <li>opsyn ved bassinerne</li> <li>reng&oslash;ring</li> <li>kundebetjening</li> <li>medvirke i gennemf&oslash;relse af forskellige aktiviteter for vores g&aelig;ster</li> <li>deltage i forfaldende arbejde</li> </ul> Det foruds&aelig;ttes, at du er serviceminded, og at erhvervslivredderpr&oslash;ven erhverves inden tiltr&aelig;delse af stillingen. Odense Idr&aelig;tspark vil yde den n&oslash;dvendige information samt instruktion og hj&aelig;lp til afl&aelig;ggelse af pr&oslash;ven.<br /><br />Der m&aring; p&aring;regnes skiftende arbejdstider samt weekendarbejde, ligesom skiftende arbejdssteder kan forekomme. Tilrettel&aelig;ggelsen af arbejdstiden aftales med den daglige leder.<br /><br />Du tilbydes gode arbejdsvilk&aring;r, faglig st&oslash;tte, frihed under ansvar og et godt kollegialt netv&aelig;rk.&nbsp; En sp&aelig;ndende arbejdsplads fyldt med aktiviteter og mennesker &ndash; hvor to dage ikke er ens.<br /><br />Oplysninger om stillingerne kan f&aring;s ved henvendelse til Lars Christensen p&aring; tlf. 2911 8622.<br /><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og og den forhandlingsberettigede organisation.&nbsp;<br /><br />Odense Idr&aelig;tspark er en kommunal institution og best&aring;r af 5 sv&oslash;mmehaller og 1 friluftsbad, 2 idr&aelig;tshaller, gymnastikhal, fodboldstadion, atletikstadion, 2 ishaller, cykle- og atletikanl&aelig;g og cricketstadion.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Odense Idrætspark
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Team Odense


  Fysioterapeut til vikariat i Team Odense, Tr&aelig;ningscenter Hollufg&aring;rd, s&oslash;ges pr. 1. maj 2014 eller snarest derefter, og indtil 31.december 2015. Vikariatet er p&aring; 30-35 timer/uge.<br /><br />I Team Odense tr&aelig;ner vi prim&aelig;rt borgere med en genoptr&aelig;ningsplan efter Sundhedslovens &sect; 140.<br /><br />Vi s&oslash;ger en fysioterapeut med avancerede kompetencer indenfor genoptr&aelig;ning af borgere med ryg- og nakkelidelser, herunder konservativt behandlede prolapser, postoperative problemstillinger og komplicerede smerteforl&oslash;b. Derudover forventes en bred erfaring med genoptr&aelig;ning indenfor det ortop&aelig;dkirurgiske omr&aring;de. Der skal i nogle forl&oslash;b arbejdes med tv&aelig;rfaglige indsatser.<br /><br />Team Odense, er et af&nbsp;2 teams, der har base p&aring; Tr&aelig;ningscenter Hollufg&aring;rd.<br />Team Odense best&aring;r af 17 fysioterapeuter.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere.</li> <li>En arbejdsplads der v&aelig;gter at have studerende.</li> <li>En arbejdsplads der indg&aring;r i mange projekter og samarbejder med eksempelvis SAF, SDU og OUH.</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse.</li> <li>En arbejdsplads der v&aelig;gter kvalitetsudvikling h&oslash;jt.</li> <li>Et godt dynamisk kollegialt netv&aelig;rk der v&aelig;gter trivsel h&oslash;jt.</li> <li>Sundhedsordning for alle ansatte.</li> <li>Et park- og naturomr&aring;de med tr&aelig;ningsstationer.</li> </ul> <strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Er uddannet fysioterapeut.</li> <li>Har konstruktive ideer til udvikling.</li> <li>Finder gode, kreative og fleksible l&oslash;sninger p&aring; faglige problemstillinger.</li> <li>Viser initiativ og engagement.</li> <li>Samarbejder godt monofagligt s&aring;vel som tv&aelig;rfagligt.</li> <li>Kommunikerer &aring;bent og tydeligt med borgere, p&aring;r&oslash;rende og samarbejdspartnere.</li> <li>Bidrager til trivsel i personalegruppen.</li> </ul> L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold er i henhold til g&aelig;ldende overenskomst.<br />&nbsp;<br />Yderligere information hos Rehabiliteringsleder Susanne Staal Larsen p&aring; tlf.65513560 eller Fysioterapeut Pia Schou 65516364.<br /><br />Ans&aelig;ttelsen er betinget af en tilfredsstillende og aktuel straffeattest. Straffeattesten medbringes hvis du kaldes til samtale.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Virksom Træning, Træning Syd 2
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Paarup Skole


  Vil du være med til at forme fremtidens folkeskole? Pr. 1. august 2014 søger Paarup Skole en ny skoleleder.

  <strong>Vil du v&aelig;re med til at forme fremtidens folkeskole?</strong>&nbsp;<br /><br />Da vores nuv&aelig;rende skoleleder efter 16 &aring;r p&aring; posten g&aring;r p&aring; velfortjent pension, s&oslash;ger vi en ny skoleleder pr. 1. august 2014.<br />&nbsp;<br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Paarup Skole ligger i den nordvestlige del af Odense &ndash; ca. 5 km fra centrum. Der er pt 720 elever p&aring; skolen i 0. &ndash; 9. klasse p&aring; tre spor samt en centerafdeling for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (pt 52 elever). Bydelen Paarup er et v&aelig;kstomr&aring;de, og skolens elevtal er derfor ogs&aring; stigende. For f&aring; &aring;r siden fik skolen et bygningsm&aelig;ssigt l&oslash;ft, og den fremst&aring;r i dag som en lys og venlig skole.<br /><br />Den samlede medarbejderstab er p&aring; godt 100 personer. Ledelsesteamet best&aring;r af skolelederen, souschefen, afdelingslederen for centret samt SFO-lederen. I alt 55 l&aelig;rere og 25 p&aelig;dagoger leverer undervisning og p&aelig;dagogiske aktiviteter p&aring; et h&oslash;jt niveau. Skolen er attraktiv med et stort potentiale i form af en velfungerende elevgruppe, dedikerede medarbejdere og engagerede for&aelig;ldre.<br />&nbsp;<br />Med den mangfoldige elev- og personalegruppe har vi brug for en rummelig leder, som er synlig p&aring; alle niveauer, kan favne hele skolen, evner at h&aring;ndtere forskelligheder og form&aring;r at fremme et godt og frugtbart samarbejde.<br />&nbsp;<br /><strong>Hvad forventer vi?</strong><br />Den nye skoleleder forventes sammen med det &oslash;vrige ledelsesteam at tage udgangspunkt i skolens kultur og traditioner, og skal sammen med medarbejderne videref&oslash;re Paarup Skoles v&aelig;rdier. Med udgangspunkt i de krav og rammer, der er beskrevet i den nye Folkeskolereform, har den samlede personalegruppe i f&aelig;llesskab defineret f&oslash;lgende kerneopgaver:<br />&nbsp; <ul> <li>Alle elever skal l&aelig;re mest muligt</li> <li>Alle elever skal v&aelig;re klar over, hvorn&aring;r de er bedst</li> <li>Alle elever motiveres til at blive bedre i f&aelig;llesskaber</li> <li>Alle skal have fokus p&aring; at bringe styrken i forskellighed positivt i spil i skolens dagligdag<br />&nbsp;</li> </ul> Det er vores &oslash;nske, at Paarup Skoles profil bliver yderligere styrket, og at skolen ogs&aring; fremadrettet er kendetegnet ved at v&aelig;re en markant og ambiti&oslash;s skole, som vi alle fortsat kan v&aelig;re stolte af.<br />&nbsp;<br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Vi l&aelig;gger stor v&aelig;gt p&aring;, at du er erfaren i rollen som leder. Som person er du positiv og engageret, og du skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer. Vi forventer, at du kan navigere b&aring;de i det lokale arbejde og p&aring; et overordnet strategisk niveau, og at du vil g&oslash;re en indsats for at v&aelig;re aktiv i n&aelig;romr&aring;det.<br />&nbsp;<br />Din faglige profil: <ul> <li>Relevant faglig baggrund og gerne PD</li> <li>Solid ledelseserfaring som skoleleder</li> <li>Dokumenterede gode resultater som leder</li> <li>Stor indsigt i folkeskolens &oslash;konomi, drift og forhold</li> </ul> Dine personlige styrker: <ul> <li>Vision&aelig;r og ambiti&oslash;s</li> <li>Synlig og tydelig i din ledelsesstil</li> <li>Markant og motiverende</li> <li>Lyttende og inddragende</li> <li>Tillidsv&aelig;kkende og anerkendende</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Hvordan er ans&aelig;ttelsesprocessen?</strong><br />Ans&oslash;gningsfristen er den 21. april 2014. 1. samtalerunde gennemf&oslash;res den 29. april 2014 og 2. samtalerunde forventes gennemf&oslash;rt den 14. maj 2014.<br />&nbsp;<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at l&oslash;se en skolepolitisk case samt om at oplyse referencer.<br />&nbsp;<br />Stillingen &oslash;nskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r forhandles i overensstemmelse med &rdquo;Rammeaftale om kontraktans&aelig;ttelse&rdquo;.<br />&nbsp;<br />Stillingen forventes besat den 1. august 2014.<br />&nbsp;<br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l, er du velkommen til at kontakte Skolechef Poul Antoniussen p&aring; tlf. 51 77 73 72, souschef Bent Hartwig p&aring; tlf. 22 22 39 00 eller skolebestyrelsens formand Lars Johansen p&aring; tlf. 51 21 99 55 for yderligere information.<br /><br /><em>Genopslag: Vi genopsl&aring;r denne stilling for at tiltr&aelig;kke et bredere felt af ans&oslash;gere.</em><br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Paarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Hjælp borgerne frem i Odense


  Kan du stå i spidsen for Odense Kommunes koordinerende enhed for borgertransport? Kan præge et område med stor brugerfokus og skabe resultater, der bemærkes? Vi søger en dygtig og engageret driftsleder til at lede transportenheden Mobil i Odense.

  <em>Kan du st&aring; i spidsen for Odense Kommunes koordinerende enhed for borgertransport?<br />Kan pr&aelig;ge et omr&aring;de med stor brugerfokus og skabe resultater, der bem&aelig;rkes?</em><br /><br />Vi s&oslash;ger en dygtig og engageret driftsleder til at lede transportenheden Mobil i Odense, som er placeret i By- og Kulturforvaltningens afdeling for&nbsp;Trafik og Anl&aelig;g.<br /><br />Du f&aring;r mulighed for at skabe synlige resultater og udleve din kreativitet. Du f&aring;r ogs&aring; mulighed for at skabe dig et stort netv&aelig;rk internt og eksternt samt f&aring; afpr&oslash;vet dine kommunikative evner.<br /><br />Vores transportenhed har v&aelig;ret i drift siden 1. januar 2014. Vi har til opgave at st&aring; for al visiteret k&oslash;rsel i Odense Kommune. Vi har skabt en helt ny tilgang til visiteret k&oslash;rsel af kommunens borgere via mange forskellige l&oslash;sninger.<br />Vi arbejder med k&oslash;rsel, der ber&oslash;rer omkring 10.000 borgere &aring;rligt. Det er hovedsageligt skoleb&oslash;rn, der skal i skole/specialskole, pensionister, der skal til l&aelig;ge, genoptr&aelig;ning eller dagcenter og handicappede b&oslash;rn og voksne, der ikke selv kan komme frem. Der er derfor et stort eksternt fokus p&aring; l&oslash;sning af opgaven.<br /><br />Vores tilgang til opgaven tager udgangspunkt i, at borgernes transportbehov skal l&oslash;ses via en individuel vurdering af den enkeltes mobilitet og funktionsevnen med det form&aring;l, at vi afs&oslash;ger forskellige transportmuligheder som alternativ til passiv k&oslash;rsel (fx afhentning i taxa og lignende).<br /><br />Siden enhedens start har vi haft travlt frem til oml&aelig;gningen af specialk&oslash;rsel pr. 1. april. Vores n&aelig;ste store opgave er oml&aelig;gningen af skolek&oslash;rsel i august m&aring;ned, som vi er i fuld gang med at planl&aelig;gge.<br />Vi besk&aelig;ftiger i alt 11 medarbejdere, som du vil f&aring; personaleansvar for. Selve den tekniske h&aring;ndtering af k&oslash;rslen er placeret ved Fyn Bus. Der er derfor et betydeligt element af eksternt samarbejde i stillingen. Internt i kommunen er der ogs&aring; et l&oslash;bende og t&aelig;t samarbejde med de respektive fagforvaltninger omkring den videre udvikling af omr&aring;det og h&aring;ndtering af den visiterede k&oslash;rsel.<br /><br />Vi forventer, at du:<br />&nbsp; <ul> <li>Har erfaring med driftsledelse og tv&aelig;rg&aring;ende samarbejde</li> <li>Er resultatorienteret, t&oslash;r tage ansvar og st&aring; p&aring; m&aring;l for en beslutning</li> <li>Er positiv og ser muligheder frem for begr&aelig;nsninger, men samtidig har respekt for regler p&aring; omr&aring;det</li> <li>Er st&aelig;rk i at skabe netv&aelig;rk og at skabe resultater med/gennem andre</li> <li>Har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Har en nysgerrig og analytisk tilgang samt flair for teknologi</li> <li>Er god til kommunikation - b&aring;de mundtlig og skriftlig</li> <li>Har fokus p&aring; at skabe l&aelig;ring gennem evaluering</li> </ul> Det er en fordel, hvis du har kendskab til visiteret k&oslash;rsel og/eller transportopgaver med borgere.<br /><br />Vi tilbyder:<br />&nbsp; <ul> <li>Et sp&aelig;ndende og afvekslende job i en organisation pr&aelig;get af udvikling</li> <li>Stor indflydelse p&aring; tilrettel&aelig;ggelsen af arbejdsprocesser</li> <li>Gode udviklingsmuligheder b&aring;de fagligt og personligt</li> <li>Et uh&oslash;jtideligt og engagerende arbejdsmilj&oslash;</li> <li>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesforhold efter g&aelig;ldende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation<br />&nbsp;</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte kontorchef Dorrit J. Gundstrup p&aring; 65512704 for at f&aring; mere at vide om stillingen.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er mandag den 21. april.<br />Vi &oslash;nsker stillingen besat snarest muligt og du skal derfor forberede dig p&aring; et intenst ans&aelig;ttelsesforl&oslash;b.<br />Vi afholder 1. samtale 24. april og 2. samtale 28. april. Du skal derfor i mellemperioden kunne levere referencer og gennemf&oslash;re en personprofiltest.<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Nørregade 36, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Bibliotekar til Odense Centralbibliotek


  Pr. 1. juni 2014 søger vi en engageret bibliotekar eller person med anden relevant uddannelse, i en fast stilling på 31 timer til Team Oplevelse på Hovedbiblioteket.

  Odense Centralbibliotek s&oslash;ger&nbsp;en engageret bibliotekar eller person med anden relevant uddannelse, i en fast stilling p&aring; 31 timer til Team Oplevelse p&aring; Hovedbiblioteket.<br /><br />Inden for de 31 timer skal du v&aelig;re i stand til at finde balancen mellem faste arbejdsopgaver i dagligdagen, undervisningsopgaver og arrangementer, men ogs&aring; skabe rum til udvikling og projektarbejde. Med andre ord skal du v&aelig;re solidt plantet i en traditionel biblioteksbetjening samtidig med at du form&aring;r at arbejde i, og hen imod fremtidens bibliotek.<br /><br />Du skal v&aelig;re udadvendt, kunne netv&aelig;rke, afvikle arrangementer, undervise og ikke v&aelig;re bange for at st&aring; foran en forsamling. Du skal v&aelig;re fuld af gode ideer og v&aelig;re i stand til at f&oslash;re ideerne ud i livet hele vejen til m&aring;let.<br /><br />Du vil bl.a. komme til at arbejde med litteratur og arrangementer i forskellige former - og hvad du ellers er god til. Som udgangspunkt skal du have vagter hver dag, og du vil derfor v&aelig;re en naturlig del af hverdagen p&aring; et af landets st&oslash;rste biblioteker.<br /><br />Du skal v&aelig;re god til at kommunkere i tale s&aring;vel som p&aring; skrift. Du skal v&aelig;re loyal over for teamet og kunne spille med mange forskellige bolde i l&oslash;bet af en dag.<br />Du skal v&aelig;re god til IT og have en holdning til hvad IT skal bruges til i fremtidens biblioteksbetjening.<br /><br />Det er vigtigt at du kan arbejde struktureret og selvst&aelig;ndigt, men ogs&aring; v&aelig;re en holdspiller n&aring;r det kr&aelig;ves.<br /><br />Til geng&aelig;ld tilbyder vi en levende arbejdsplads, hvor der er h&oslash;jt til loftet og rige muligheder for at f&aring; gode oplevelser i et samspil med engagerede kollegaer.<br />Du skal v&aelig;re klar p&aring; at have en aftenvagt om ugen (kl. 15-19), samt l&oslash;rdagsvagt&nbsp; hver 4. weekend. I vinterhalv&aring;ret er der 4-5 s&oslash;ndagsvagter.<br /><br /><strong>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r:</strong><br />Er i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Kontakt:</strong><br />&Oslash;nsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte publikumschef Jens Bang Petersen tlf: 51544440 - Mail: <a href="mailto:Jwbp@odense.dk">Jwbp@odense.dk</a> eller teamleder Michael Linde Larsen tlf: 65514482 - Mail: <a href="mailto:Mil@odense.dk">Mil@odense.dk.</a> Du kan ogs&aring; l&aelig;se mere om Odense Centralbibliotek p&aring; <a href="http://www.Odensebib.dk">www.Odensebib.dk</a>.<br /><br />Stillingen &oslash;nskes besat den 1. juni 2014.&nbsp;Ans&aelig;ttelsessamtaler forventes afholdt den 28. april 2014.
  Arbejdssted:
  Odense Centralbibliotek
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-04-2014
 • Du har set denne annonce før

  Udviklingschef til Odense&Co - Event


  Der skal skabes national og international synlighed omkring Odense gennem en række identitets- og værdiskabende events. Derfor søger vi en Udviklingschef, der skal udvælge, igangsætte og udvikle få årlige markante events i tæt samspil med Odenses borgere, politikere og erhvervsliv.

  <em>Odense satser p&aring; v&aelig;kst. Byen skal ikke bare v&aelig;re en stor dansk by, men en dansk storby. I 2013 blev Odense k&aring;ret til at v&aelig;re den suver&aelig;nt bedste erhvervsby blandt de st&oslash;rste byer i Danmark. Men Odense vil mere. Frem mod 2020 investeres mere end 25 mia. kr. i byomdannelse, infrastruktur og attraktive kulturtilbud til odenseanerne. Odense har t&aring;rnh&oslash;je ambitioner for v&aelig;kst og udvikling, og har med afs&aelig;t i en v&aelig;kstpolitik valgt at investere 100 mio. kr. &aring;rligt i fem indsatsomr&aring;der: Oplevelser, Samarbejde, Tiltr&aelig;kning, Viden og Byudvikling. Denne investering styres af Odense&amp;Co, der er et nyetableret partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.</em><br />&nbsp;<br /><br /><strong>Kulturfyrt&aring;rne i Odense</strong><br /><br /><strong>Der skal skabes national og international synlighed </strong>omkring Odense gennem en r&aelig;kke v&aelig;rdi- og identitetsskabende events. Odense skal markeres som en ambiti&oslash;s og initiativrig by, der tiltr&aelig;kker og fastholder borgere og virksomheder.<br />&nbsp;<br /><strong>Du f&aring;r ansvaret for indsatsomr&aring;det Oplevelser</strong>. Du skal udv&aelig;lge, igangs&aelig;tte og lede fem til syv &aring;rlige markante events. Du skal levere synlige, v&aelig;rdifulde og identitetsskabende events allerede i indev&aelig;rende &aring;r, og derfor skal udviklingschefen kunne udarbejde en ambiti&oslash;s eventstrategi parallelt med at udv&aelig;lge, igangs&aelig;tte og udvikle de f&oslash;rste events.<br />&nbsp;<br /><strong>Det vil blive din opgave</strong> at tage ansvar for den samlede eventportef&oslash;lje. Du bliver en del af en nyetableret og synlig satsning, og du f&aring;r en unik mulighed for at s&aelig;tte dit synlige aftryk p&aring; Odenses fremtid.<br />&nbsp;<br /><strong>Mere detaljeret indeb&aelig;rer dette ansvar for at:</strong> <ul> <li>v&aelig;re personen bag eventudviklingen i Odense, herunder sikre et t&aelig;t samspil med alle de relevante interessenter, og udarbejde og eksekvere eventstrategi</li> <li>vurdere og indstille de events, der skal finansieres af den &aring;rlige pulje</li> <li>sekretariatsbetjene det tilknyttede Advisory Board og ressourcepersoner i partnerskabets organisationer.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Du vil blive en del af Odense&amp;Co&rsquo;s nyetablerede stab</strong>, der har ansvaret for at igangs&aelig;tte, koordinere og evaluere udm&oslash;ntningen af v&aelig;kstpolitikkens handlingskatalog og de fem indsatsomr&aring;der.<br />&nbsp;<br /><strong>Det forventes</strong>, at du ved, hvad eventindsatsen i Odense&amp;Co kr&aelig;ver for at lykkes. Du form&aring;r at s&aelig;tte event- og kulturdagsordenen i Odense, og du mestrer at f&aring; events til at lykkes i br&aelig;ndpunktet mellem borgere, politikere og erhvervsliv. Du ved, hvordan man skaber en kommerciel succes og har &oslash;je for udviklingspotentialet i de eksisterende initiativer. Du har blik for den variation i kulturudbuddet, der skaber en storby. Du har en st&aelig;rk erfaringsprofil med erfaring fra event- og projektledelsesopgaver af tilsvarende omfang og karakter, og dine resultater er bredt anerkendte.<br />&nbsp;<br /><strong>Du forst&aring;r</strong>, at din evne til at agere konstruktivt og ambiti&oslash;st mellem Odenses mange interessenter er dit vigtigste arbejdsredskab. Ligesom du form&aring;r at se perspektiverne og synergierne i de enkelte events, evner du ogs&aring; at g&oslash;re Odenses oplevelser relevante for b&aring;de nuv&aelig;rende og potentielle odenseanere.<br />&nbsp;<br /><strong>Odense&amp;Co </strong>er forankret under &Oslash;konomiudvalget i Odense Kommune med direkte reference til stadsdirekt&oslash;ren. I de kommende m&aring;neder vil staben for Odense&amp;Co blive bemandet med projektchefer med ansvar for hvert af indsatsomr&aring;derne. Det er et b&aelig;rende princip, at staben virker gennem netv&aelig;rk og markedsbaserede akt&oslash;rer. Dit ansvarsomr&aring;de er overordnet skitseret, men de konkrete snitflader, arbejdsgange og opgavefordelingen fastl&aelig;gges dynamisk. Du refererer til chefen for Odense&amp;Co.<br />&nbsp;<br />Sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen kan rettes til stabschef Mette Beck-Nielsen p&aring; telefon 2459 7639.<br />&nbsp;<br />Forventet tiltr&aelig;delse snarest muligt. Ans&aelig;ttelse sker p&aring; kontraktvilk&aring;r. Arbejdsstedet er Odense.<br /><br /><strong>OBS: 1. samtaler afholdes tirsdag den. 22. april og onsdag den 23. april 2014. </strong><br /><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=e6c00781-1d50-4a6f-92f3-15cf8eb46a76" target="_blank">L&aelig;s mere om Odense&amp;Co, stillingsprofilen og processen</a><br />&nbsp;<br /><a href="http://www.odense.dk/~/media/BKF/Erhverv/Erhvervspolitik/Vaekstpolitik2020_vaekstsammen.ashx" target="_blank">L&aelig;s mere om Odense&amp;Co, V&aelig;kst Sammen &ndash; V&aelig;kstpolitik 2020.</a>&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  19-04-2014 10:00