Jobrådgivere og virksomhedskonsulenter til projektstillinger i ny enhed i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Vi søger jobrådgivere og virksomhedskonsulenter til 2-årige projektstillinger i ny enhed i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning.
 
Vil du være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du arbejde i et område, hvor vi i en koncentreret særindsats sætter benhårdt fokus på job og uddannelse for primært ny-ledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har som mål at opnå ansættelse i en række servicefag?

Vækker dette din interesse, så har en nyoprettet enhed i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen brug for dit engagerede medspil og tilbyder spændende jobs, hvor proaktivitet, samarbejde og fleksibilitet er nøgleordene.
 
Om os
Den nyoprettede enhed Service i Vækst er en task force-lignende indsats i den del af forvaltningen, der hedder Virksomhed & Arbejdskraft. Enhedens formål er at få flere ufaglærte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i servicejob. Det handler om de servicefag, der knytter sig til turisme og gartneri samt om dem, der knytter sig til byens mange byggeprojekter. Der kan nemlig p.t. i disse brancher konstateres en stigende og varig mangel på arbejdskraft. Det estimeres, at der over en ca. treårig periode kan skabes og besættes ca. 1000 nye servicejobs, men dette kræver et målrettet samarbejde mellem jobcenter, uddannelsesudbydere og virksomheder.
 
Den nye enhed skal arbejde både borger- og virksomhedsrettet. Det skal være nemmere at lave kvalificerede jobmatches, det skal være nemmere at etablere relevant, virksomhedsrettet opkvalificering og det skal være nemmere for virksomhederne at rekruttere. Der er således tale om både et rekrutterings- og et opkvalifice-ringsspor.
 
Indsatserne skal være håndholdte, ’på forkant’, hurtigt-agerende & agile og meget målfokuserede. Der skal altså kunne ske umiddelbar reaktion og tilpasning ifht. forandringer eller variationer i virksomhedernes behov, og deres adgang til fx etablering af oplærings-, løntilskuds- eller praktikstillinger skal være enkel og håndteres effektivt fra kommunen og ikke være til besvær i virksomhederne.
 
Om jobbet
Indsatsen skal derfor hvile på enhedens nære samarbejde med virksomhederne med inddragelse af relevante uddannelses- og kursusudbydere, brancheorganisationer, A-kasser og andre interessenter.
Den nye enhed får således både opgaven med at igangsætte og drive aktiviteter, men også med at udvide og kvalificere indsatser og samarbejder og hele tiden opdyrke nye.
 
Til bemanding af enheden søges derfor.
 • Et antal jobrådgivere
 • Et antal virksomhedskonsulenter
 
Som jobrådgiver:
 • Skal du i nært samarbejde med virksomhedskonsulenten sikre, at der etableres det rette match mellem borgere og virksomheder samt tilrettelægge evt. opkvalificeringsforløb
 • Du har fokus på den lediges kompetencer, jobmål og kvalificeringsbehov
 • Du er ”den, der har den” – som borgerens indgang, som koordinator for borgerens forløb og som den, der sikrer proces, retning og momentum
 
Som virksomhedskonsulent:
 • Har du det primære ansvar for kontakten til og rådgivningen af virksomhederne – og for at etablere nye kontakter til nye virksomheder.
 • Du afdækker virksomhedernes behov, skaber gode relationer og du er en vedholdende ambassadør for alle typer af rekrutteringer
 • I et tæt og forpligtende samarbejde med jobrådgiveren ”gør du det, der skal til” for at finde de ’rigtige’ matches og skabe de mest produktive og virksomhedsinvolverende opkvalificeringer, fx gennem etablering af løntilskudsstillinger eller virksomhedspraktikker
 
Om dig
 Vi ønsker jobrådgivere der:
 • Har fuldt fokus på kerneopgaven – opkvalificering til og job i servicebrancherne
 • Har stærke kommunikative kompetencer. Det er en fordel, hvis man har erfaring med fx coaching eller den motiverende samtale
 • Evner det tætte, målrettede samarbejde både med borgeren og med virksomhedskonsulenten
 • Kan motivere og understøtte borgeren hele vejen i job
  
Vi ønsker virksomhedskonsulenter der:
 • Har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked – gerne indenfor de nævnte servicefag – og er dygtige til at opbygge og udbygge professionelle relationer
 • Er opsøgende og kan åbne virksomhedsdøre –  og holde dem åbne! Vi ønsker at skabe en blivende interesse for løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker og i det hele taget øge virksomhedernes medvirken i og interesse for opkvalificering af ledige
 • Ser åbninger og muligheder – også dem, der måske ikke umiddelbart er så åbenlyse 

Til begge typer stillinger søges medarbejdere, der blandt andet:
 • Har kendskab til LAB (Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik)
 • Er positive og flexible og trives med, at tingene hele tiden er i forandring
 • Er robuste og går sikkert ind i mødet med både borger, virksomhed og kollega på konstruktiv og målorienteret vis
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn-og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen for virksomhedskonsulenter og jobrådgivere vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.

Idet der er tale om en projektperiode er stillingerne tidsbegrænsede til 2 år.
Internt rekrutterede vil dog blive tilbudt en udlånsaftale efter gældende vilkår i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med ret til genindtræden i den stilling, man udlånes fra.
 
Stillingerne er til besættelse snarest muligt eller senest den 1. oktober 2018
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingerne og/eller den særlige enhed og projektet Service i vækst – flere ledige i servicejobs kan du kontakte afdelingsleder
Helle Greve på 2421 0050/hgre@odense.dk.
 
Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen her,
hvor du også kan se fx Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.

 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 29. juli 2018.
Vi forventer, at afholde samtaler d. 7. august 2018.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Arbejdstid
Heltid
Ansøgningsfrist
29-07-2018
Varighed
Projektansættelse
Tiltrædelse
Snarest muligt og senest 1. oktober 2018

Kontaktperson

Helle Greve
2421 0050