Engagerede medarbejdere til Bo- og beskæftigelsestilbuddet Munkehatten

Brænder du for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine kompetencer i spil for opgaveløsningen – så er du måske Munkehattens nye kollega.
 
Bo– og beskæftigelsestilbuddet Munkehatten søger et antal nye medarbejdere med pædagogisk, ergoterapeutisk eller anden relevant uddannelse, som arbejder med at finde løsninger og fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver. Vi søger medarbejdere til både beskæftigelsestilbuddet samt botilbuddet.
 
Om os
Munkehatten er et bo- og beskæftigelsestilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens beskæftigelsestilbud samt eksterne beskæftigelsestilbud.
 
Om jobbet
Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave: ”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.

Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje, påklædning og til spisning enten fysisk eller verbal guidning. Der vil være opgaver i form af pædagogiske projekter med henblik på rehabilitering af borgeren.

Beskæftigelsestilbuddet tager udgangspunkt i borgernes ønsker og tilpasses til funktionsniveau eksempler på aktiviteter er ridning, sanserum, sang/musik, boldspil, kreativt værksted, gåture og bagning. Du skal tænke aktiviteter og nærvær med borgerne ind i din pædagogiske faglighed.
 
Om dig
Vi forventer, at du 
 • Har en pædagogisk, ergoterapeutisk eller anden relevant uddannelse/erhvervserfaring
 • Er motiveret for at arbejde med målgruppen
 • Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation
 • Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren
 • Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har fokus på et godt samarbejde med pårørende
 • Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.
 • Har kørekort
 • Og kan du spille guitar, ride, eller har andre kreative evner er dette en fordel
Personlige egenskaber
Vi søger medarbejdere, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne
 • Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation
 • Har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • Kompetenceudvikler medarbejderne
 • Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • Arbejder med én Plan og sekoia som IT-system.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Stillingerne er faste og på min. 30 timer om ugen.

Der skal påregnes skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend i botilbuddet.
Arbejdstiden ligger mellem 7 og 17 på hverdage for stillingerne i Beskæftigelsestilbuddet.
 
Tiltrædelse er 1. oktober eller 1. november 2018.
 
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen tlf.: 51482325 (Botilbuddet) eller Søren Oldmark Hansen tlf. 40353317 (Beskæftigelsestilbuddet).
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag den 20. august 2018,  og vi forventer at holde samtaler mandag den 27. august 2018.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Arbejdstid
Deltid
Ansøgningsfrist
20-08-2018
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober eller 1. november 2018

Kontaktperson

Gitte Laugesen
5148 2325
Søren Oldmark
4035 3317