Autoriseret psykolog til Børnehus Syd i Odense

Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

På grund af opnormering med endnu et team søger vi pr. 1. september 2018 eller snarest derefter en autoriseret psykolog til en fast stilling i Børnehus Syd i Odense. Stillingen er på 32-37 timer ugentligt. Du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.

Om os
Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er mistanke eller viden om, at barnet/den unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Børnehuset arbejder i de sager, hvor kommunen har taget beslutning om opstart af § 50 undersøgelse, og politiet og/eller sundhedsvæsenet er involveret. Der er derfor stort fokus på det tværsektorielle samarbejde, som skal sikre, at barnet modtager et så skånsomt forløb som overhovedet muligt.

Børnehus Syd er organisatorisk forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med konsulentbistand, sagskoordinering, krisehåndtering og udredende arbejde i forhold til børn og unge inden for målgruppen. Børnehus Syd har til huse i hhv. Odense og Esbjerg, og det er til vores hus i Odense, at vi søger en psykolog.
Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013.

Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn  i alderen 0-18 år.

Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.

Om jobbet
Vi søger en psykolog, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt, som er stærk i sin psykologfaglighed, og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært at:
 • Gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • Overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • Udrede traume- og belastningsgrad og via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere
 • Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse
Endvidere i et vist omfang:
 • At yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • Sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • På sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi er ved at udvikle ydelseskatalog

Vi tilbyder
Vi tilbyder:
 • Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt
 • En arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling
 • Mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet
 • Opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • En arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt
 • At arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
 • At blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner, vi servicerer, tæt tværsektorielt samarbejde med politi og sygehusvæsen samt med Socialstyrelsen
 • En arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet

Om dig
Vi forventer af dig, at du:
 • Er uddannet psykolog med autorisation og interesse for at opbygge viden om børnehuset og dets målgruppe
 • Har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse
 • Er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • Har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent
 • Er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed
 • Formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk
 • Er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • Bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil
 • Har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte børnehusleder Ditte Askerod på 2910 4553/dkka@odense.dk i ugerne 28, 29, 32 og 33 eller faglig teamleder Lane Lund på 3069 4497/lalun@odense.dk i ugerne 31, 32 og 33.

Læs mere om Børnehus Syd her

Endvidere henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 15. august 2018.
Vi forventer, at afholde samtaler den 24. august 2018.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Arbejdstid
Heltid, Deltid
Ansøgningsfrist
15-08-2018
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2018

Kontaktperson

Ditte Askerod
2910 4553
Lane Lund
3069 4497