Pædagog til Børnehuset KFUM - barselsvikariat

Børnehuset KFUM søger pædagog til barselsvikariat på 37 timer ugentligt til vores vuggestue med tiltrædelse 1. oktober 2018 eller snarest herefter. 
  
Børnehuset KFUM er en del af KFUM organisationen. Vi er en del af Børneinstitution Bolbro-Højstrup, som samlet tæller 9 børnehuse fordelt ud over Højstrup og Bolbro.
 
Lidt om os
KFUMs Børnehus er en selvejende integreret institution. Børnehuset er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. Formålet er på folkekirkens grund at drive daginstitution til gavn for børn i Odense kommune.
 
Vuggestuen har 12 børn i alderen 0-2,10 år. Børnehaven har mellem 24 og 30 børn i alderen 2,10-6 år. 
  
Vi er et børnehus, som består af en erfaren personalegruppe, der arbejder godt sammen om det enkelte barns udvikling. Vi er i gang med at implementere Odense Kommunes strategier for sprog og dannelse. Det betyder i praksis, at huset er ved at udvide sin faglige identitet.
 
Med afsæt i børneperspektivet tager aktiviteterne i vuggestuen udgangspunkt i børnenes initiativer. De voksne har fokus på det enkelte barns interesser og udvikling, som bliver brugt til at tilrettelægge daglig pædagogisk praksis.
 
Nogle nøgleord for vores fremtid vil være
 • En vuggestue med særligt fokus omkring børns egen mestring og selvhjulpenhed og med omdrejning omkring udeliv, kreativitet og bevægelse
 • En pædagogik med afsæt i systemisk relationel tænkning og sproglig udvikling med personalet som rollemodeller
 • En stærk faglighed på 0-3 års området
Om dig
 • Du kan arbejde struktureret
 • Du er aktiv og har lyst til at arbejde i børnehøjde
 • Du er handlekraftig. Godt gjort er bedre end godt sagt
 • Du skal være god i relationen. Det er i relationen og i nærværet med hinanden, at mennesker udvikles. Det er vigtigt, at du fungerer godt relationelt og er socialt intelligent
 • Du skal kunne motivere andre. Vores opgaver er at medvirke til børns udvikling og dannelse. Nogle gange skal de hjælpes lidt på vej
 • Du skal være tydelig i din kommunikation. En meget stor del af vores arbejde handler om kommunikation. Du skal være åben for og nysgerrig på andres perspektiver
Om jobbet
Du skal kunne indgå i et bredt spænd af arbejdsopgaver. Eksempler på disse kan være:
 • Skabe omsorg og tryghed for mindre børn. Bland andet gennem nærvær og ved at imødekomme deres behov
 • Igangsætte aktiviteter. Eksempelvis leg ude og inde, sang, motorik, ture mm. 
 • Deltage i de daglige rutiner med alt fra bleskift, putning af sovebørn, klargøring til- og oprydning efter måltider osv. 
 • Deltage ved forældresamtaler og møder 
 • Kommunikere med forældre om deres barn og det praktiske samarbejde herom i dagligdagen 
 • Koordinere og samarbejde med kollegaer om opgaverne over dagen 
 • Medvirke til at skabe udvikling, læring og trivsel for de mindste
Vi kan tilbyde
 • En atmosfære, som er præget af nærvær og opmærksomhed, og hvor den enkelte føler sig mødt af KFUMs ånd: ”vi sætter spor i hinandens hjerter”
 • Et job i et børnehus, der lige nu er i udvikling, med arbejdet omkring dannelse, sprog og relationer, hvor erfarne medarbejdere og ny leder sætter retning for fremtiden
 • Et sted, hvor små fejl blot ses som et udtryk for handling, og hvor vi sammen bliver bedre
 • Et børnehus, hvor ambitionen er at være i front på dagtilbudsområdet
 • Et sted med masser af glæde og humor
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder
Nils Folbirk på nbfo@odense.dk eller på 2152 1247.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 10. august 2018, kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 34.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Arbejdstid
Heltid
Ansøgningsfrist
10-08-2018 12:00
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. oktober 2018

Kontaktperson

Nils Folbirk
21521249