Alkoholbevilling

Læs hvad du eller din virksomhed skal gøre, hvis I vil ansøge om en alkoholbevilling

Alkoholbevilling

Hvis I vil servere øl, vin og spiritus i jeres virksomhed, skal I ansøge om en alkoholbevilling. Ansøgningen sendes til Fyns Politi, som behandler den i samarbejde med Odense Kommunes Bevillingsnævn. 

Fyns Politi
Tilladelseskontoret
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C
Telefon: 114 
Mail: fyn@politi.dk 

I ansøgningen skal der vedlægges et drifts- og likviditetsbudget. I kan ikke bruge alkoholbevillingen, før Byggesag har givet tilladelse til det. 

Odense Kommunes Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet afgør sager om restaurationsvirksomhed i Odense Kommune herunder tildeling af alkoholbevilling, udvidede åbningstider, godkendelse af bestyrer mv. Det er dermed nævnet, der tager endeligt stilling til din ansøgning om alkoholbevilling. Du kan finde mere information om opgaver, klageadgang, praktiske oplysninger mv. under beskrivelsen af Bevillingsnævnet

Odense Kommunes Byråd har vedtaget en restaurationsplan gældende for Odense Kommune. Restaurationsplanen indeholder forskellige oplysninger om, hvordan man søger om bevilling,betingelser og begrænsninger mv. Du kan bruge den som vejledning, hvis du ønsker at søge om alkoholbevilling i Odense Kommune. Du kan få restaurationsplanen hos Fyns Politi eller Bevillingsnævnets sekretariat, eller du kan se den her: Restaurationsplan for Odense Kommune 

Kontakt:
Bevillingsnævnets sekretariat 
Rådhuset, Flakhaven 2 
5000 Odense C 
Telefon: 65 51 10 11 eller 65 51 10 19 Opdateret 20-04-2016

By- og Kulturforvaltningen