Rotter og andre skadedyr hos virksomheder

Her kan du indberette forekomster af rotter. Du kan også læse om bekæmpelse af andre skadedyr

Kontaktinformation

66 13 13 72

Industri og Klima

Nørregade 36
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 12.00

Digital post

Miljo

Rotter

Som ejer af virksomhedens matrikel skal du sørge for at holde din ejendom ren, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt.
Ser du en rotte, eller har du mistanke om det, skal du straks indberette det - det gør du ved at vælge 'Rotter' i selvbetjeningsboksen.

Du kan også ringe til Mortalin, telefon 88 42 00 00.

Herreløse katte

Har du observeret herreløse katte, kan du kontakte Odense Renovation A/S på telefon 63 13 82 00 - du kan læse mere om indsatsen for at hjælpe de herreløse katte hos Odense Renovation A/S.

Andre skadedyr

Andre skadedyr som fx mår, mus, muldvarpe, mosegrise, myrer, bier, hvepse, duer, snegle eller biller er ikke et kommunalt anliggende.

Hvis du vil bekæmpe en eller anden form for skadedyr, som ikke er kommunens ansvar, kan du læse om 'dit' skadedyr, og hvordan det kan bekæmpes på Skadedyrlaboratoriets hjemmeside. 

Du kan også vælge at kontakte en skadedyrsbekæmper.

Opdateret 09-11-2016

By- og Kulturforvaltningen