Planlægning af tung trafik

Læs om målsætning og begrænsning af den tunge trafik

Målsætning for begrænsning af tung trafik

Odense Kommune har som målsætning at begrænse den tunge trafik i byområdet og reducere omfanget af den gennemkørende trafik i området mest muligt.

Desuden skal varetilkørslen og anden ærindekørsel effektiviseres, hvor det er muligt.

Konkrete tiltag

I Tietgen Byen (det nye erhvervsområde ved motorvejen i det sydøstlige Odense) bliver der etableret et transportcenter med faciliteter for transporterhvervet. Fragtcentralen er flyttet fra Gammelsø til Tietgen Byen. Hermed fortsætter de seneste års udvikling med flytning af erhvervsvirksomheder fra centrale bydele til erhvervsarealer ved motorvejen. Det betyder miljømæssige forbedringer på vejnettet i de ældre bydele nær bymidten.

For at opnå miljømæssige forbedringer overvejes det desuden at etablere et rutenet for den tungeste del af lastbiltrafikken og at udarbejde forslag til distribution af varer i bymidten.

 

 

 

Opdateret 09-12-2016

By- og Kulturforvaltningen